BINANCE:XLMUSD   Stellar / US Dollar (calculated by TradingView)
Dự đoán giá theo H4 !
Đã hủy lệnh: No signal bar!
Bình luận:
Bình luận: