dinhchien

XLMUSDT - Giảm theo Supertrend 27/8/2022

Giá xuống
BINANCE:XLMUSDT   Stellar / TetherUS
- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend > Giảm.
- Khung 1 giờ: chờ điều chỉnh tăng, khi phá vỡ điều chỉnh tăng về xu hướng giảm thì vào lệnh.
... Điều chỉnh tăng (Supertrend 1 giờ)
...Xu hướng điều chỉnh tăng bị phá vỡ:

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.