Linh_Invest

XOM: Một trong các cổ phiếu năng lượng đáng mua nhất!

Giá lên
NYSE:XOM   Exxon Mobil Corporation
Tập đoàn Exxon Mobil tham gia vào hoạt động thăm dò, sản xuất dầu thô và khí đốt tự nhiên ở Hoa Kỳ và quốc tế.

- Cổ phiếu đã tăng 33% trong 12 gần nhất nhờ hưởng lợi từ việc giá dầu tăng trong khoảng thời gian qua.
- Biên lợi nhuận gộp 33.24%, Biên EBIT 17.8%, Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 30.45%
- Ngày 28.4 sắp tới công ty sẽ công bố thu nhập quý I năm 2023. Ước tính doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 82.66B và 2.6 USD

Nếu con số được công bố có thể vượt qua được ước tính => Giá cổ phiếu có thể hướng đến 124

Nếu bỏ lỡ ước tính => Cổ phiếu có thể quay về giao dịch quanh 108 => Mở giao dịch mua | Chốt lời quanh 116 | Dừng lỗ khi giá đóng dưới 105.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.