KirkBarton

XRP/USD: phân tích kỹ thuật

Xu hướng hiện nay

Tỷ giá XRP/USD đang tiếp tục được giao dịch trong phạm vi kênh giảm dài hạn, nhưng hiện tại giá token đang được tích lũy trong vùng 0.7500 (đường giữa của dải Bollinger, điều chỉnh Fibonacci 61,8%).

Mức chủ chốt đối với "phe gấu" là 0.6836 (Murrey , đường biên dưới của dải Bollinger), sự đột phá qua mức này sẽ mang tới triển vọng giảm giá xuống các mức 0.5859 (Murrey ) và 0.5371 (Murrey ). Nếu có sự đột phá qua mức trung tâm của vùng giao dịch Murrey, giá sẽ tăng lên các mức 0.8789 (Murrey ), 0.9100 (điều chỉnh Fibonacci 50,0%).

Các chỉ báo kỹ thuật chưa cho tín hiệu thống nhất: dải Bollinger hướng giảm, xác nhận sự duy trì xu hướng giảm, chỉ báo MACD đang ở mức 0, khối lượng của nó không đáng kể, nhưng chỉ báo Stochastic đang đảo chiều tăng, khiến không loại trừ sự tiếp tục điều chỉnh tăng.

Các mức hỗ trợ và kháng cự

Các mức kháng cự: 0.7812, 0.8789, 0.9100.

Các mức hỗ trợ: 0.6836, 0.5859, 0.5371.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.