yeus777

XRP, liệu có giữ được hỗ trợ 0.5-0.6$? Bao giờ test ATH?

Giá lên
Giá đã chạy đúng nhận định cũ của tôi, nhưng khi bật chart tuần thì tôi khá lo lắng vì có thể có cú giảm sâu hơn
Chiến lượt cho xrp vẫn như cũ, long tại 0.5-0.6, sl 0.45, TP 1 - 3$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.