trum98pk

BIỂU ĐỒ Giao dịch bán XRP trong 4 giờ

Giá xuống
trum98pk Cập nhật   
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
XRP đang tiếp cận kháng cự vùng bán mạnh vùng màu đỏ.

vùng kháng cự này hợp lưu với fibo 0.5 và đường xu hướng giảm nên khá mạnh.

vì vậy chúng tôi sẽ tìm kiếm các thiết lập bán trên khung thời gian thấp hơn.

chúng tôi có thể quan sát các hành động giá và kiểm tra xem có setup giảm giá nến

Luôn tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn về mục nhập, quản lý rủi ro .
chúc may mắn.
Tất cả các chiến lược đều tốt; Nếu được quản lý đúng cách!
~ Giàu có
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
tỉ lệ hồi lên cao.
Bình luận:
giá xuống


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.