dinhchien

XRPUSDT - Tăng theo Supertrend 5/3/2022

Giá lên
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
- 4h timeframe: chỉ báo Supertrend > Tăng.
- 1h timeframe: chờ điều chỉnh giảm theo Supertrend khung thời gian 1h, khi phá vỡ xu hướng điều chỉnh mở lệnh Mua theo khung 4 giờ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.