vuongdq2121

XTZ Phân kỳ giảm, canh chốt lệnh long

Giá xuống
BINANCE:XTZBTC   Tezos / Bitcoin
XTZ Phân kỳ giảm, canh chốt lệnh long
Việc RSI tạo đáy thấp hơn cho thấy động lượng (momentum) tăng giá đã yếu đi nhiều ( RSI là 1 chỉ báo động lượng cực kỳ tốt). Như vậy ta có căn cứ để kỳ vọng vào 1 sự đảo chiều từ tăng sang giảm. Phân kỳ thường giảm giá để giao dịch đảo chiều xu hướng, nhưng chỉ là tín hiệu khởi đầu, chúng ta cần phải có 1 tín hiệu khác để kích hoạt lệnh bán.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.