KiennguyenPro

XTZ Ngày 26/11 Xem xét trung hạn

Giá lên
BINANCE:XTZUSDT   Tezos / TetherUS
Xem xét mua trung hạn XTZ
Entry : 4.8 ~ 4.2
STL < 3.6
TP 7.3 ~ 8.4 ~ 11.5

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.