KiennguyenPro

XTZ Ngày 26/11 Xem xét trung hạn

Giá lên
BINANCE:XTZUSDT   Tezos / TetherUS
Xem xét mua trung hạn XTZ
Entry : 4.8 ~ 4.2
STL < 3.6
TP 7.3 ~ 8.4 ~ 11.5

Mr.ShakeDrizzle

Kênh channel Telegram : https://t.me/Blackswancryptorchannel

Nhóm chat Telegram : https://t.me/BlackswanVN%3C/em%3E