doantuanlinh1212

Bản tin nông sản 26/3

CBOT:ZCK2021   CORN FUTURES (MAY 2021)
19 lượt xem
1
Bản tin nông sản 26/3:
1. Dầu đậu tương: ZL
ZL hiện tại đang trong vùng giá chưa có nhận định, vì vậy thời điểm này đứng ngoài
2. Khô đậu tương:
ZM đang trong vùng giá chưa có nhận định, vì vậy vui lòng đúng ngoài
3. Đậu tương: ZS
Ai đã Buy tại vùng 1412 vui lòng tiếp tục giữ vì đang có dao găm hỗ trợ có thể giữ đến 1421
4. Lúa mì: ZW
ZW hiện tại đã giảm mạnh và xu hướng chủ yếu là xu hướng giảm, nhưng có khả năng hồi về 629.2
5. Ngô: ZC
ZC hiện tại đã vào vị thế đã khuyến nghị trong bản tin ngày hôm qua vui lòng không chốt non =)))