thuyennguyen2011

KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH NGÔ KỲ HẠN THÁNG 12/2021 Ngày: 25/10/2021

Giá lên
CBOT:ZCZ2021   Corn Futures (Dec 2021)
1.Tình hình thị trường:
•Theo Tổng cục Hải quan, Trung Quốc ghi nhận nhập khẩu 3,53 triệu số tấn ngô trong tháng 9, tăng 227% so với một năm trước đó. Nhập khẩu ngô của Trung Quốc trong tháng 1 đến tháng 9 là 24,93 triệu tấn, cao hơn 274% so với năm trước.
2. Khuyến nghị: MUA
Điểm vào: 530-534
Chốt lời: 543 - 546
Cắt lỗ: 527
Nếu giá trong phiên tăng luôn, không có bất cứ sự điều chỉnh nào. Có thể xem xét canh mua đuổi tại vùng giá 540 – 541, chốt lời 4 – 6 giá.
Zalo: 0931604827
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.