Leadership

SELL ZECUSD để không lỡ chuyến tàu

Giá xuống
Leadership Cập nhật   
BITFINEX:ZECUSD   Zcash
Vậy là ZECUSD đã xuống 66 theo đúng như những gì tôi kì vọng. Không biết có bạn nào trade ZECUSD và hit TP không. Các bạn có thể đọc qua bài phân tích về ZECUSD của tôi tại đây

Đương nhiên là tôi vẫn cho rằng thời điểm hiện tại nên tiếp tục SELL ZECUSD, tuy nhiên sau khi đã giảm tương đối nhanh thì thị trường sẽ lập tức phản ứng bằng cách hồi nhẹ lại ZECUSD trong một khoảng thời gian không dài. Vì vậy, hãy chờ ZECUSD hồi lại 1 chút rồi hẵng bắt đầu SELL nhé
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Vậy là ZECUSD đã sập rất đẹp theo như những gì tôi dự đoán

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.