Zcash ZECUSD

ZECUSD COINBASE
ZECUSD
Zcash COINBASE
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

Hồ sơ

ZCash là một loại tiền điện tử tương đối mới dựa trên ý tưởng ẩn danh hoàn toàn liên quan đến chi tiết giao dịch. Nó sử dụng một giao thức zero-knowledge để xác thực các giao dịch, có nghĩa là thuật toán đảm bảo rằng một bên có thể chứng minh với bên khác rằng tuyên bố là đúng mà không cần truyền thông tin về chính bằng chứng đó.