Leadership

Thời điểm đẹp để SELL ZECUSD

Giá xuống
Leadership Cập nhật   
BITFINEX:ZECUSD   Zcash
Zcash là một đồng tiền điện tử dựa trên một blockchain phi tập trung, được thiết kế với mục tiêu làm cho các giao dịch riêng tư hơn, bảo mật hơn là những giao dịch diễn ra trên Bitcoin (BTC) blockchain. Tùy chọn “khóa chế độ xem (view key)” của Zcash được sử dụng để cho phép một số cá nhân xem thông tin riêng tư về giao dịch của người dùng. Các khóa có thể được sử dụng để kiểm tra hoặc chia sẻ thông tin mà không tiết lộ thông tin công khai.

Có thể các bạn không quá quan tâm tới đồng tiền điện tử này. Tuy nhiên ZECUSD đã tăng 12% sau khi Coinbase Pro thông báo sẽ bắt đầu chấp nhận chuyển tiền không giới hạn với Zcash, trong khi các khoản tiền gửi sẽ được chấp nhận trong ít nhất 12 giờ trước khi cho phép giao dịch. Giao dịch trên sổ lệnh ZEC/USD sẽ bắt đầu chỉ sau khi đủ thanh khoản được thiết lập.

Và mặc dù ZECUSD tăng mạnh nhưng với tình hình không mấy lạc quan của thị trường tiền điện tử thì việc ZECUSD sẽ ngay sau đó rớt giá là chuyện hết sức bình thường. Vậy nên đây chính là thời điểm đẹp để bắt đầu SELL ZECUSD
Giao dịch đang hoạt động:
ZECUSD đang giảm rất đẹp. Các bạn đã có thể cân nhắc TP
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã hit TP nhé các bạn. Mình sẽ tiếp tục phân tích về ZEC trong những bài viết sau
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.