thuyennguyen2011

KHUYẾN NGHỊ DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 12/2021 Ngày: 27/10/21

Giá lên
CBOT:ZLZ2021   Soybean Oil Futures (Dec 2021)
1.Tình hình thị trường:
•USDA đã báo cáo doanh số bán nhanh 2 đơn hàng Đậu tương tư nhân lớn vào hôm qua. Đầu tiên là đơn hàng mua 199,000 tấn từ Trung Quốc, và thứ hai là 125,730 tấn Đậu đến Mexico.
•Ước tính sơ bộ về diện tích trồng Đậu tương năm 2022 của S&P Global Platts tăng thêm 3 triệu mẫu Anh, lên mức 90 triệu Mẫu.
2.Khuyến nghị: MUA
Điểm vào: 61.4x- 61.6x
Chốt lời: 62.8x - 63.8x
Cắt lỗ: 60.6x
Vùng giá 61.8x trước mắt có hỗ trợ nhất định (MA200 biểu 1H), kết hợp tín hiệu nến tại các khung M15/M30 để cân nhắc mua nhanh, TP1: 15 – 30 pips
Contact: 0931 60 48 27
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.