Tran_Hieu

Chiến lược dài hạn các mặt hàng nông sản 22-12

Giá lên
CBOT:ZSH2022   SOYBEAN FUTURES (MAR 2022)
+ Đậu tương tháng 3 hôm qua tăng khá mạnh lên vùng 1.311 hiện tại giá đã vượt được vùng đỉnh trước đó ndt canh giá mở phiên điều chỉnh về
vùng 1,300 mua lên
chốt lời 1399
cắt lỗ 1275
+ Ngô tháng 3 hôm qua kết nến tăng lên vùng 598 giá vượt vùng đỉnh cũ xu hướng sẽ tăng khá mạnh ndt canh mua lên khi mở phiên giá điều chỉnh về
vùng 595-598 mua lên
chốt lời 630
cắt lỗ 680
+ Lúa mì tháng 3 hôm qua tăng khá tốt lên vùng 797 giá đã xác nhận xu hướng đảo chiều khi tăng 1 cây nến cường lực khá mạnh mở phiên canh giá điều chỉnh về
vùng 783 mua lên
chốt lời 843
chốt lỗ 756

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.