Soybean Futures (Jan 2022)Soybean Futures (Jan 2022)Soybean Futures (Jan 2022)

Soybean Futures (Jan 2022)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Những điểm nổi bật trong hợp đồng

Khối lượng
Lãi suất mở
Quy mô hợp đồng
5000BUA
Tháng
Jan 2022
Ngày thanh lý
Tháng 1 14, 2022

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Đại diện tài sản nào đáng giá hôm nay và điều gì khiến thị trường cho rằng tài sản sẽ đáng giá trong tương lai.
ZSN2024
Tháng 7 2024
ZSN2024
ZSQ2024
Tháng Tám 2024
ZSQ2024
ZSU2024
Tháng 9 2024
ZSU2024
ZSX2024
Tháng 11 2024
ZSX2024
ZSF2025
Tháng 1 2025
ZSF2025
ZSH2025
Tháng 3 2025
ZSH2025
ZSK2025
Tháng Năm 2025
ZSK2025
ZSN2025
Tháng 7 2025
ZSN2025
ZSQ2025
Tháng Tám 2025
ZSQ2025
ZSU2025
Tháng 9 2025
ZSU2025
ZSX2025
Tháng 11 2025
ZSX2025

Explore more contracts 

Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.

Các câu hỏi thường gặp

Ngày hết hạn gần nhất của ZSF202214 thg 1, 2022.
Các nhà giao dịch thích bán hợp đồng tương lai khi đã kiếm được tiền từ khoản đầu tư nhưng vẫn còn nhiều thời gian trước ngày hết hạn. Vì vậy, nhiều người coi việc bán ZSF2022 trước 14 thg 1, 2022 là lựa chọn tốt.