Tran_Hieu

Nhóm nông sản 30/11: Nông sản tiếp tục giảm mạnh vào phiên mỹ

CBOT:ZSF2022   SOYBEAN FUTURES (JAN 2022)
Crop Progress: Chất lượng lúa mỳ Mỹ ổn định

Theo báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ cho tuần 28/11 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), mùa vụ lúa mỳ vụ đông tại Mỹ đã có 92% nảy mầm, tương đương với tiến độ mùa vụ của những vụ trước. Chất lượng lúa mỳ vụ đông ổn định ở mức 44% tốt/tuyệt vời.

Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần 25/11

Theo báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản cho tuần 25/11 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA):

Ngô: 766,063 tấn.
Đậu tương: 2,142,844 tấn.
Lúa mỳ: 250,651 tấn.
Agroconsult dự báo sản lương ngô và đậu tương Brazil niên vụ cao hơn so với USDA

Hãng tư vấn Agroconsult dự báo sản lượng đậu tương Brazil niên vụ 2021/22 sẽ đạt 144.3 triệu tấn, cao hơn so với dự báo của USDA ở mức 144 triệu tấn và 138 triệu tấn niên vụ trước.
Trong khi đó, sản lượng ngô 2021/22 của Brazil được dự báo ở mức 124 triệu tấn, cao hơn tới 6 triệu tấn so với dự báo của USDA và tăng mạnh so với sản lượng niên vụ 2020/21 ở mức 86 triệu tấn.
EU: EC nâng dự báo xuất khẩu lúa mỳ và sản lượng ngô niên vụ 2021/22

Theo số liệu từ Ủy ban châu Âu, cơ quan này nâng dự báo xuất khẩu mỳ niên vụ 2021/22 của EU từ 30 triệu tấn lên 32 triệu tấn trong khi hạ dự báo tồn kho lúa mỳ cuối vụ xuống còn 12.7 triệu tấn từ mức 13.9 triệu tấn.
Trong khi đó, sản lương ngô 2021/22 được nâng lên 68.4 triệu tấn từ mức 67.8 triệu tấn trong dự báo trước đó.
Ước lượng vị thế ròng của các quỹ đầu cơ 29/11

Ước lượng của hãng tư vấn StoneX đối với vị thế ròng của các quỹ đầu cơ lớn:

Ngô: Bán ròng 8000 HĐKH
Lúa mỳ: Bán ròng 10000 HĐKH
Đậu tương: Bán ròng 8000 HĐKH
Dầu đậu tương: Bán ròng 2000 HĐKH
Khô đậu tương: Bán ròng 6000 HĐKH
GÓC NHÌN KỸ THUẬT
Lúa mì kỳ hạn tháng 03.2022
Lúa mì kỳ hạn tháng 03.2022

Lúa mì đã quay đầu giảm mạnh sau khi chạm vùng kháng cự tiềm năng như dự đoán.
Xu hướng chính trong ngắn hạn của lúa mì đang là giảm nên nhà giao dịch hãy ưu tiên các vị thế bán thì sẽ an toàn hơn.
Hiện tại thì lúa mì có thể sẽ hồi phục tăng khi tiếp cận vùng hỗ trợ cứng 811 – 818 hợp lưu với trendline tăng. Nhà giao dịch có thể tìm kiếm vị thế mua ngắn hạn tại vùng này nếu có tín hiệu.
Còn nếu tiếp tục phá thủng vùng hỗ trợ cứng này thì lúa mì sẽ có xu hướng tiếp tục giảm về vùng 790 – 798 bên dưới. Nhà giao dịch hãy lưu ý điều này.
Ngô kỳ hạn tháng 3.2022

Ngô cũng đã phản ứng giảm khá mạnh tại vùng kháng cự đỉnh như dự đoán.
Giá ngô đang có xu hướng tích lũy trong biên độ rộng vùng 574 – 597.
Hiện tại thì ngô có thể sẽ phản ứng giảm khi chạm vùng kháng cự ngắn hạn 585 – 588. Nhà giao dịch có thể tìm kiếm tín hiệu cho vị thế bán ngắn hạn tại vùng này khi giá hồi phục về.
Còn nếu giá không tạo ra tín hiệu bán nào và phá vỡ vùng kháng cự ngắn hạn thì ngô sẽ có xu hướng tiếp tục quay trở lại vùng kháng cự đỉnh trước đó. Nhà giao dịch hãy lưu ý điều này.
Đậu Tương kỳ hạn tháng 1.2022

Áp lực bán mạnh vào phiên Mỹ đã đẩy giá đậu tương suy giảm mạnh mẽ sau khi chạm vùng kháng cự tiềm năng.
Xu hướng chính trong ngắn hạn của đậu tương đang là giảm nên nhà giao dịch hạy ưu tiên tìm kiếm các vị thế bán thì sẽ an toàn hơn.
Hiện tại thì đậu tương đang kiểm tra vùng hỗ trợ ngắn hạn 1239 – 1245 nên cần quan sát thêm phản ứng của giá tại vùng này vì chưa rõ sẽ tiếp tục phả thủng để giảm hay hồi phục tăng, rồi mới có thể quyết định vị thế vào lệnh.
Khô Đậu Tương kỳ hạn tháng 3.2022

Khô đậu tiếp tục giảm mạnh khi bước vào phiên giao dịch Mỹ.
Xu hướng chính trong ngắn hạn đang là giảm nên nhà giao dịch hãy ưu tiên các vị thế bán thì sẽ an toàn hơn.
Hiện tại thì khô đậu đang có xu hướng giảm về vùng 333.50 – 338 bên dưới. Nhà giao dịch có thể tìm kiếm các tín hiệu bán sau khi giá hồi phục tăng, để vị thế được an toàn và tối ưu hơn.
Dầu Đậu Tương kỳ hạn tháng 3.2022
Giá dầu đậu đã quay về lấp khoảng trống giá như dự đoán và sau đó lại tiếp tục quay đầu giảm mạnh.
Xu hướng chính trong ngắn hạn của dầu đậu đang là giảm.
Hiện tại thì dầu đậu đang tiếp cận vùng hỗ trợ cứng 58 – 58. 40 nhưng chưa rõ là giá sẽ bật tăng hay tiếp tục phá thủng để giảm tiếp, nên nhà giao dịch hãy tiếp tục quan sát và chờ đợi thêm các tín hiệu khác để rõ ràng hơn, rồi sau đó hãy quyết điịnh vị thế vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.