thuyennguyen2011

KHUYẾN NGHỊ ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 1/2022 Ngày: 27/10/21

CBOT:ZSX2021   SOYBEAN FUTURES (NOV 2021)
1.Tình hình thị trường:
•USDA báo cáo Trung Quốc và Mexico đã mua lần lượt 199,000 và 125,730 nghìn tấn Đậu trong phiên hôm qua. Theo ước tính của S&P Global Platts, diện tích trồng Đậu tương sẽ được nâng thêm 3 triệu Mẫu lên 90 triệu Mẫu Anh qua đó nâng tổng diện tích trồng Ngô và Đậu tương lên mức 182 triệu Mẫu
2. Khuyến nghị: MUA
Điểm vào: 1224.x - 1225.x
Điểm ra: 1244.x - 1254.x
Cắt lỗ: 1219.x
Nếu giá tăng vượt vùng 1250.x, kết liên tiếp 3, 4 nến 30M/1H, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua nhanh, TP: 5 – 7 giá.
Contact: 0931 60 48 27