Phihung198

Giá Lúa mỳ diễn ra trong tuần mới 2021

Giá lên
CBOT:ZWU2021   WHEAT FUTURES (SEP 2021)
Mọi người có thể thấy giá lúa mỳ trong tuần qua đã giảm đi thấy dõ. Tuy hiện tại ở Pháp đã vắng mặt 2 tuần liên tiếp không có lô hàng lúa mỳ nào của Mỹ xuất khẩu sang Rouen. Nhưng theo báo cáo khối lượng bán hàng của lúa mỳ trong tuần đã cao hơn tuần trước từ 287,137 tấn lên 374,147 tấn ( khoảng 30,3% ). Từ những tin tức tích cực đó có thể trong tuần tới Lúa mỳ sẽ có pha đột phá khá rõ rệt trong tuần mới.
Theo mặt phân tích khung D có thể thấy hiện tại giá ở 644 sẽ là một mức cản khá cứng khi cả 3 lần giảm tới mốc đó đều bật tăng trở lại.
Khuyến nghị mua ở những mốc giá từ 640-655 kì vọng chủ yếu sẽ lên lại mốc giá 762 .
Kịch bản nữa khi giá vẫn tiếp tục đi xuống mọi người căn mua ở mức 620 vì đó sẽ là 1 mốc cản khá cứng trong trend tăng theo mặt phân tích kĩ thuật.
Tổng kết lại thị trường có thể sai với những kịch bản ở trên khi có những tin tức không có lợi đối với Lúa mỳ.
Chúc mọi người giao dịch thành công & kiếm thật nhiều lợi nhuận từ thị trường..

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.