Phihung198

Về tôi Gruop Cherry Blossom Thuộc Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hoá VMEX của Sở Giao Dịch Hàng Hoá Việt Nam
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % hàng hóa
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
ZCU2021 38% | 3 CLQ2021 25% | 2 ZSQ2021 12% | 1 ZWU2021 12% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10
129
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10
129
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6
9
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư