thuyennguyen2011

KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH LÚA MỲ KỲ HẠN THÁNG 12/2021 Ngày: 25/10/21

CBOT:ZWZ2021   Wheat Futures (Dec 2021)
1.Tình hình thị trường:
•Báo cáo COT trong tuần tính đến ngày 19/10 cho thấy khối Quỹ đầu cơ tiếp tục gia tăng vị thế bán (+7,568 hợp đồng) trong khi hạ bớt vị thế mua (-1,624 hợp đồng), đẩy vị thế ròng dương bán đối với Lúa mỳ lên mức -17,738 hợp đồng (+108% so với tuần trước đó).
•IGC ước tính sản lượng Lúa mỳ toàn cầu ở mức 781 triệu tấn cho mùa vụ 2021/22, tăng từ mức 773 triệu tấn trong mùa vụ trước trước.
2. Khuyến nghị: CHỜ MUA
Điểm vào: 746.x - 750.x
Chốt lời: 762.x - 765.x
Cắt lỗ: 739.5x
Nếu giá tăng lên vùng đỉnh cũ 764.x – 769.x có tín hiệu điều chỉnh, chỉ báo RSI biểu 1H đảo chiều, giảm mạnh từ vùng quá mua, có thể kết hợp tín hiệu nến tại các khung M15/M30 để cân nhắc SELL nhanh, TP1: 3 – 5 giá.
Zalo: 0931604827

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.