Các công ty của Các công ty Argentina hoạt động trong một ngành: Internet Retail

Danh sách sau có Các công ty Argentina hoạt động trong cùng ngành, Internet Retail. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AMZNAMAZON COM INC CEDEAR EACH 144 REP 1
Chứng chỉ lưu ký
1349.500 ARS+1.96%260.804K0.721524.906T ARS206.506.54 ARS0.00%Bán Lẻ
AMZNDAMAZON COM INC CEDEAR EAC 144 REP 1(USD)
Chứng chỉ lưu ký
1.260 USD0.00%32.098K0.671524.906T ARS155.866.54 ARS0.00%Bán Lẻ
BABAALIBABA GROUP HOLDING LTD CEDEAR EACH 9 REPR 1 ADS USD0.00
Chứng chỉ lưu ký
9395.500 ARS+1.21%42.049K0.88162.596T ARS448.7520.94 ARS+395.30%0.95%Bán Lẻ
BABADALIBABA GROUP HOLDING LTD CEDEAR EACH 9 REPR 1 ADS (USD)
Chứng chỉ lưu ký
8.900 USD+0.91%7340.37162.596T ARS343.6420.94 ARS+16.48%0.95%Bán Lẻ
EBAYEBAY INC CEDEAR EACH 2 REP 1
Chứng chỉ lưu ký
24700.500 ARS+1.65%2910.8219.162T ARSBán Lẻ
EBAYDEBAY INC CEDEAR EAC 2 REP 1(USD)
Chứng chỉ lưu ký
21.900 USD−4.78%40.1519.162T ARSBán Lẻ
ETSYETSY INC CEDEAR EACH 16 REPR 1 COM
Chứng chỉ lưu ký
5124.000 ARS+5.32%6540.327.354T ARSBán Lẻ
ETSYDETSY INC CEDEAR EA 16 REP 1 COM(USD)
Chứng chỉ lưu ký
5.100 USD0.00%10.047.354T ARSBán Lẻ
JDJD.COM INC CEDEAR EACH 4 REPR 1 ADR
Chứng chỉ lưu ký
6656.500 ARS+1.04%7.797K0.5327.39T ARSBán Lẻ
JDDJD.COM INC CEDEAR EA 4 REPR 1 ADR(USD)
Chứng chỉ lưu ký
6.450 USD0.00%960.8327.39T ARSBán Lẻ
MELIMERCADOLIBRE INC CEDEAR EACH 120 REP 1
Chứng chỉ lưu ký
15207.00 ARS−8.49%304.551K7.4869.109T ARSBán Lẻ
MELIDMERCADOLIBRE INC CEDEAR EAC 120 REP 1(USD)
Chứng chỉ lưu ký
15.300 USD−5.26%21.031K4.9369.109T ARSBán Lẻ