Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Argentina

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
182176.421B0.84-0.24%92328
6822.034B3.490.94%61.323K315
245005.622B0.101.10%7.947K313
19599.172B1.041.54%94824
76221.054B2.64%4.615K514
20.278B-2.27%14.756K33
1592729.844B0.50-3.31%25.002K639
125219.448B0.68-0.74%1.795K318
237889.801B1.18-0.52%5.875K956
%12
408916.008B1.110.18%5.389K327
265.561B0.950.36%2.450M49
49130.777B3.790.07%21.972K638
12984.061B3.001.22%4.768K723
11447.538B1.49-0.66%334416
588593.076B0.19-1.07%120.155K627
1375557.678B0.371.17%28.629K454
8455.884B0.00-0.33%1.731K413
13162.117B0.051.71%55.492K319
Tải thêm