Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Argentina

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại805.962T ARS0.24%+5.14%1.868K29
Truyền thông265.394T ARS1.00%+5.93%4.838K314
Khách hàng Lâu năm829.534T ARS0.09%+4.02%10.504K315
Hàng tiêu dùng không lâu bền1110.601T ARS0.93%+3.75%19.96K830
Dịch vụ Khách hàng434.287T ARS0.00%+5.56%9.894K516
Dịch vụ Phân phối31.636T ARS+6.22%41835
Công nghệ Điện tử6719.273T ARS0.14%+5.08%11.08K641
Năng lượng Mỏ962.872T ARS0.44%+5.15%4.83K323
Tài chính1904.87T ARS0.39%+3.65%8.262K860
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe368.75T ARS+3.36%38012
Công nghệ Sức khỏe1977.762T ARS0.34%+4.17%18.993K331
Dịch vụ Công nghiệp66.192T ARS0.01%+5.34%14.277K49
Hỗn hợp12
Khoáng sản phi năng lượng421.589T ARS0.77%+7.37%36.919K639
Công nghiệp Chế biến66.304T ARS1.62%+5.23%13.524K724
Sản xuất Chế tạo399.435T ARS0.10%+7.39%1.289K415
Bán Lẻ2107.012T ARS0.13%+5.27%73.156K528
Dịch vụ Công nghệ5286.748T ARS0.18%+4.66%32.12K461
Vận chuyển201.856T ARS+6.94%271415
Công ty dịch vụ công cộng43.113T ARS0.96%+2.69%179.1K317