Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Argentina

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
4932.439B-0.38%37133
2.640B1.19%8.967K24
12154.138B0.07%21333
8.521B1.25%224
4.900B0.00%10511
115265.754B0.45%7639
60792.589B1.64%9838
36287.147B-0.41%833742
69066.460B-2.73%20210
124.578B0.19%50.830K37
26477.189B1.94%833611
201.944B0.01%1.720K412
73.554B0.57%60834
101416.987B1.04%46627
17609.832B-1.77%56313
5242.387B3.27%1.288K211
Tải thêm