Than (Công nghiệp)

32
Cổ phiếu
20.662B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.116M
Khối lượng
+1.20%
Thay đổi
+15.33%
Hiệu suất Tháng
+73.62%
Hiệu suất Năm
+31.74%
Hiệu suất YTD
          
1VG VICTORY GOLDFIELDS LIMITED
0.25-5.66%-0.01Sức bán mạnh205.639K
AHQ ALLEGIANCE COAL LIMITED
0.623.33%0.02Theo dõi495.747K182.482M-0.06
AKM ASPIRE MINING LIMITED
0.08-1.22%-0.00Bán40.174K41.626M-0.01
ATU ATRUM COAL LIMITED
0.04-2.50%-0.00Bán379.180K24.071M-0.04
BCB BOWEN COKING COAL LIMITED
0.14-3.57%-0.01Bán408.165K181.827M-0.00
BRL BATHURST RESOURCES LIMITED.
0.9012.50%0.10Sức mua mạnh122.993K135.052M2.280.36
CKA COKAL LIMITED
0.150.00%0.00Bán2.496M145.248M-0.00
CNW CIRRUS NETWORKS HOLDINGS LIMITED
0.033.33%0.00Bán1.242M28.830M60.000.00
CRN CORONADO GLOBAL RESOURCES INC.
1.294.02%0.05Mua3.737M2.070B-0.201492.00
GLL GALILEE ENERGY LIMITED
0.42-2.30%-0.01Bán233.034K135.820M-0.08
HWK HAWKSTONE MINING LIMITED
0.042.56%0.00Mua9.876M68.650M-0.00
IKW IKWEZI MINING LIMITED
0.67-9.46%-0.07Bán40030.081M16.090.05
JAL JAMESON RESOURCES LIMITED
0.080.00%0.00Bán1.536M24.267M-0.001.00
MCM MC MINING LIMITED
0.120.00%0.00Bán47.936K25.479M-0.08
MR1 MONTEM RESOURCES LIMITED.
0.04-6.67%-0.00Bán5.333K10.539M-0.02
NCR NUCOAL RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán20.000K6.149M-0.00
NHC NEW HOPE CORPORATION LIMITED
2.296.51%0.14Sức mua mạnh5.140M1.715B-0.34173.00
NRX NORONEX LIMITED
0.13-3.70%-0.01Sức bán mạnh219.290K19.707M-0.03
PAK PACIFIC AMERICAN HOLDINGS LIMITED
0.020.00%0.00Sức bán mạnh562.500K8.124M
PEC PERPETUAL RESOURCES LIMITED
0.11-4.35%-0.01Bán150.835K59.058M-0.00
REY REY RESOURCES LIMITED
0.19-9.52%-0.02Sức bán mạnh92940.266M-0.01
SHH SHREE MINERALS LIMITED
0.0110.00%0.00Bán4.416M10.632M-0.00
SMR STANMORE RESOURCES LIMITED
0.863.61%0.03Mua28.111K220.381M-0.12
SOL WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMPANY LIMITED
35.62-0.25%-0.09Mua1.092M8.546B8.814.06
SPN SPARC TECHNOLOGIES LIMITED
0.59-0.84%-0.01Bán27.601K41.626M-0.08
TER TERRACOM LIMITED
0.176.25%0.01Mua1.347M120.577M-0.12
TIG TIGERS REALM COAL LIMITED
0.02-5.88%-0.00Mua3.446M209.067M170.000.00
VRC VOLT RESOURCES LIMITED
0.030.00%0.00Bán4.666M87.377M-0.00
WEC WHITE ENERGY COMPANY LIMITED
0.124.35%0.01Mua145.035K89.065M-0.02
WHC WHITEHAVEN COAL LIMITED
2.901.75%0.05Mua18.911M2.840B-0.53
WMC WILUNA MINING CORPORATION LIMITED.
1.022.50%0.03Bán133.078K163.056M0.13
YAL YANCOAL AUSTRALIA LIMITED
2.420.00%0.00Mua102.841K3.129B-1.343119.00
Tải thêm