Xem tất cả ý tưởng phổ biến 

Xu hướng của cộng đồng

BHP
BHP GROUP LIMITED
BHP
BPH
BPH ENERGY LTD
BPH
AKE
ALLKEM LIMITED
AKE
CBA
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.
CBA
4DX
4DMEDICAL LIMITED
4DX
AGE
ALLIGATOR ENERGY LIMITED
AGE
BRN
BRAINCHIP HOLDINGS LTD
BRN
ANZ
ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED
ANZ
BOE
BOSS ENERGY LTD
BOE
BMN
BANNERMAN ENERGY LTD
BMN
Chưa lên lịch có lợi nhuận
Chưa lên lịch báo cáo doanh thu nào cho 14 ngày sắp tới
Khu vực
20 khớp
1 Ngày1 tuần1 Thg6 ThgYTD1N5NTổng thời gian
Bán Lẻ−0.72%0.50%1.61%0.64%5.32%−0.47%62.25%1627.86%
Công nghiệp Chế biến−0.41%0.20%2.96%−4.08%−13.51%−15.91%0.20%270.00%
Công nghệ Sức khỏe−0.10%2.88%12.45%−13.04%−4.70%−9.29%81.18%20960.72%
Công nghệ Điện tử−0.75%1.43%10.75%9.97%35.08%29.85%431.96%290.86%
Công ty dịch vụ công cộng1.13%0.51%0.88%−3.37%2.98%2.96%46.39%294.59%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe−0.17%0.45%3.29%−1.70%5.59%−0.83%181.35%21305.78%
Dịch vụ Công nghiệp−0.17%0.05%5.88%1.79%5.66%0.63%44.31%1136.06%
Dịch vụ Công nghệ−0.50%3.36%21.53%2.42%17.51%7.61%63.22%6185.37%
Dịch vụ Khách hàng−0.62%−0.66%2.75%8.57%16.70%9.87%53.58%1318.97%
Dịch vụ Phân phối0.50%1.11%8.38%13.76%28.54%22.35%76.26%2743.07%
Dịch vụ Thương mại−0.33%0.21%5.29%−1.25%4.47%−0.38%98.93%1562.25%
Hàng tiêu dùng không lâu bền−0.95%0.01%−4.90%−10.85%−25.42%−25.78%−33.48%298.72%
Hỗn hợp0.06%0.29%5.68%0.23%−4.41%−4.60%−15.15%7.71%
Khoáng sản phi năng lượng0.05%0.11%4.76%284353.06%15.42%284356.03%177.41%13810.08%
Khách hàng Lâu năm−0.15%1.64%8.86%15.18%30.99%24.23%100.12%1571.27%
Năng lượng Mỏ0.31%−1.08%−5.86%−1.56%−7.62%−9.09%40.39%736.35%
Sản xuất Chế tạo0.40%2.40%8.85%4.66%13.23%7.40%73.58%13918.05%
Truyền thông−0.45%0.67%0.04%−8.94%−2.00%−2.00%31.46%15.53%
Tài chính−0.07%1.22%5.13%4.49%2.35%−2.07%20.22%1173.60%
Vận chuyển0.12%0.88%7.48%−8.63%0.20%−4.63%10.02%1051.59%
Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.
Interactive Brokers
Cổ phiếu, Hợp đồng Tương lai, Trái phiếu
4.4Rất tốt

Xem tất cả các nhà môi giới