Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Nước Úc

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại20.835B AUD3.70%0.33%481.915K457
Truyền thông70.035B AUD3.86%0.14%14.17M314
Khách hàng Lâu năm10.161B AUD2.37%0.01%209.709K816
Hàng tiêu dùng không lâu bền16.373B AUD1.89%1.04%2.502M837
Dịch vụ Khách hàng124.402B AUD1.63%0.19%1.446M956
Dịch vụ Phân phối40.314B AUD2.95%0.76%927.695K436
Công nghệ Điện tử5.305B AUD0.01%1.09%1.522M840
Năng lượng Mỏ142.109B AUD7.99%−0.50%4.793M4104
Tài chính819.257B AUD4.94%0.16%3.889M13203
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe43.416B AUD2.15%0.64%512.212K323
Công nghệ Sức khỏe207.088B AUD1.83%−0.58%1.924M5119
Dịch vụ Công nghiệp33.903B AUD3.17%0.16%1.731M448
Hỗn hợp48.127B AUD5.14%0.11%417.242K2353
Khoáng sản phi năng lượng686.679B AUD4.64%1.26%5.724M6732
Công nghiệp Chế biến50.25B AUD4.61%0.75%3.365M762
Sản xuất Chế tạo24.282B AUD3.01%1.15%1.55M945
Bán Lẻ165.587B AUD3.83%0.26%1.854M835
Dịch vụ Công nghệ156.922B AUD0.86%−0.07%686.032K4185
Vận chuyển104.514B AUD3.54%−0.05%7.005M622
Công ty dịch vụ công cộng71.038B AUD4.15%0.13%1.371M319