Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Nước Úc

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
37.077B1.880.20%1.059M469
74.314B3.630.02%11.419M319
6.755B3.431.11%368.049K715
18.251B1.820.04%1.113M843
69.985B2.010.79%1.122M853
32.006B3.080.62%1.129M438
2.454B0.261.75%411.615K736
134.938B4.71-3.21%6.245M4109
740.635B4.750.37%3.756M12207
46.076B2.72-0.17%609.654K321
221.687B1.080.08%1.030M5123
68.381B3.581.50%3.020M558
47.938B4.280.50%320.149K2318
672.684B8.13-1.93%5.828M6745
57.459B3.50-0.02%1.915M765
16.700B3.131.72%1.984M946
153.325B3.650.50%1.770M1043
168.116B0.84-0.58%784.394K4187
78.781B2.601.11%4.387M618
46.368B4.010.53%1.040M219
Tải thêm