Các công ty Úc tham gia một lĩnh vực: Commercial Services

Những Các công ty Úc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Commercial Services. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
8VI8VI HOLDINGS LIMITED
Chứng chỉ lưu ký
0.062 AUD0.00%9.024K0.752.599M AUD−0.22 AUD−247.02%0.00%
AERAEERIS LTD
0.080 AUD−2.44%12.4K0.875.841M AUD−0.00 AUD−133.33%0.00%
AFLAF LEGAL GROUP LTD
0.180 AUD0.00%259.575K7.9114.155M AUD−0.11 AUD−1455.88%0.00%
ALQALS LIMITED
12.08 AUD+0.42%440.159K0.815.824B AUD22.190.54 AUD+49.59%3.24%
Mua
APMAPM HUMAN SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
1.270 AUD+3.67%4.331M1.221.124B AUD10.850.12 AUD8.16%
Mua
AQNAQUIRIAN LIMITED
0.230 AUD+4.55%10.005K0.3018.555M AUD33.820.01 AUD−12.82%0.00%
ASHASHLEY SERVICES GROUP LIMITED
0.370 AUD0.00%64.74K0.4453.271M AUD5.000.07 AUD+12.63%16.22%
ASVASSET VISION CO LTD
0.015 AUD−16.67%1.937M2.8813.065M AUD−0.00 AUD+96.30%0.00%
ATAATTURRA LIMITED
0.860 AUD+1.78%12.103K0.08195.425M AUD18.660.05 AUD0.00%
Sức mua mạnh
AVRANTERIS TECHNOLOGIES LTD
16.99 AUD−0.06%8.814K0.38303.166M AUD−3.61 AUD−14.53%0.00%
Sức mua mạnh
BXNBIOXYNE LIMITED
0.012 AUD−7.69%988.427K0.8222.82M AUD−0.00 AUD−40.00%0.00%
C79CHRYSOS CORPORATION LIMITED
7.00 AUD+1.74%355.23K2.43685.184M AUD1627.910.00 AUD0.00%
Sức mua mạnh
CCPCREDIT CORP GROUP LIMITED
19.54 AUD+0.88%181.012K0.701.318B AUD28.340.69 AUD−51.44%3.61%
Mua
CCRCREDIT CLEAR LIMITED
0.235 AUD−2.08%126.557K0.46100.165M AUD−0.03 AUD+16.62%0.00%
CGSCOGSTATE LTD
1.290 AUD+7.50%89.836K1.01205.643M AUD43.140.03 AUD−24.11%0.00%
CI1CREDIT INTELLIGENCE LTD
0.110 AUD−4.35%5.982K0.069.685M AUD−0.07 AUD−731.82%0.00%
CTDCORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LIMITED
19.85 AUD+2.58%596.9K1.702.831B AUD37.560.53 AUD1.45%
Mua
CTECRYOSITE LIMITED
0.630 AUD0.00%150.0030.75M AUD21.800.03 AUD+115.67%2.38%
CTQCARETEQ LIMITED
0.025 AUD0.00%105.102K0.213.538M AUD−0.03 AUD+17.07%0.00%
CUPCOUNT LIMITED
0.670 AUD+1.52%73.62K3.0171.885M AUD12.810.05 AUD+36.91%5.68%
Sức mua mạnh
EAXENERGY ACTION LIMITED
0.225 AUD+21.62%14.152K15.356.776M AUD11.540.02 AUD0.00%
ECTENVIRONMENTAL CLEAN TECHNOLOGIES LIMITED.
0.005 AUD−16.67%253.915K0.6516.856M AUD−0.00 AUD−500.00%0.00%
EDUEDU HOLDINGS LIMITED
0.125 AUD−7.41%5.377K0.1220.652M AUD−0.03 AUD−212.88%0.00%
EGGENERO GROUP LIMITED
1.595 AUD+5.28%28.511K0.63138.39M AUD2.630.61 AUD7.26%
EVSENVIROSUITE LIMITED
0.067 AUD+1.52%2.552M4.3383.694M AUD−0.01 AUD+15.22%0.00%
Sức mua mạnh
FNDFINDI LIMITED
2.050 AUD+14.53%618.819K2.8487.354M AUD22.360.09 AUD−32.62%0.00%
GNCGRAINCORP LIMITED
7.50 AUD+1.76%552.027K0.461.65B AUD6.751.11 AUD+82.90%3.80%
Mua
GSSGENETIC SIGNATURES LIMITED
0.510 AUD0.00%13.844K0.0895.106M AUD−0.10 AUD−959.65%0.00%
Sức mua mạnh
GTNGTN LIMITED
0.470 AUD0.00%1.276K0.0394.863M AUD38.520.01 AUD5.74%
Sức mua mạnh
HITHITECH GROUP AUSTRALIA LIMITED
2.17 AUD−3.56%6.589K0.9494.95M AUD15.650.14 AUD+36.92%4.44%
HMIHIREMII LIMITED
0.031 AUD+3.33%10K0.134.103M AUD0.00%
IGLIVE GROUP LIMITED
2.18 AUD−0.91%77.485K0.52338.757M AUD19.060.11 AUD−33.22%8.18%
Sức mua mạnh
IGNIGNITE LIMITED
0.060 AUD+11.11%80.34K1.159.675M AUD−0.01 AUD−583.33%0.00%
IMBINTELLIGENT MONITORING GROUP LIMITED
0.400 AUD−4.76%146.754K6.75101.408M AUD−0.09 AUD+94.42%0.00%
IPHIPH LIMITED
7.13 AUD+0.42%586.426K0.971.742B AUD25.160.28 AUD+14.55%4.65%
Sức mua mạnh
IS3I SYNERGY GROUP LIMITED
0.007 AUD+16.67%76K0.152.129M AUD−0.01 AUD−350.00%0.00%
K2FK2FLY LIMITED
0.092 AUD−8.00%140K2.7717.117M AUD−0.02 AUD+41.50%0.00%
KPGKELLY PARTNERS GROUP HOLDINGS LIMITED
5.60 AUD−2.61%22.531K0.54258.75M AUD76.400.07 AUD−31.43%0.87%
KYPKINATICO LTD
0.105 AUD0.00%33.371K0.2345.527M AUD175.000.00 AUD0.00%
Sức mua mạnh
LVELOVE GROUP GLOBAL LTD
0.125 AUD+13.64%4.8K0.165.067M AUD25.000.01 AUD0.00%
MILMILLENNIUM SERVICES GROUP LIMITED
1.120 AUD0.00%229.745K4.5552.823M AUD0.00%
MSGMCS SERVICES LIMITED
0.008 AUD0.00%100K0.171.585M AUD−0.01 AUD−221.52%0.00%
MXOMOTIO LTD
0.028 AUD0.00%18.43K0.607.51M AUD−0.01 AUD−325.00%0.00%
NDONIDO EDUCATION LIMITED
0.990 AUD+0.51%137.209K2.80216.208M AUD−0.07 AUD0.00%
Sức mua mạnh
NGLNIGHTINGALE INTELLIGENT SYSTEMS INC
Chứng chỉ lưu ký
0.055 AUD+7.84%760.722K4.016.794M AUD0.00%
OBLOMNI BRIDGEWAY LIMITED
1.770 AUD+4.73%1.955M1.99477.502M AUD−0.12 AUD−11.25%0.00%
OMLOOH!MEDIA LIMITED
1.700 AUD+3.03%2.674M2.16888.989M AUD27.070.06 AUD2.88%
Mua
PPEPEOPLEIN LIMITED
1.350 AUD−6.90%620.257K2.08150.399M AUD7.380.18 AUD−0.76%9.66%
Mua
PPLPUREPROFILE LTD
0.026 AUD+4.00%362.928K0.5828.974M AUD0.00%
QIPQANTM INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED
1.190 AUD+10.19%214.097K10.44151.255M AUD14.070.08 AUD+46.11%5.83%
RBRRBR GROUP LIMITED
0.002 AUD−33.33%1100.004.855M AUD−0.00 AUD+70.00%0.00%
SCLSCHROLE GROUP LTD
0.180 AUD0.00%9.1K0.456.472M AUD−0.05 AUD+23.86%0.00%
SCTSCOUT SECURITY LIMITED
0.011 AUD−15.38%412.604K4.422.557M AUD−0.02 AUD+24.65%0.00%
SIQSMARTGROUP CORPORATION LTD
9.60 AUD+1.16%586.367K1.601.26B AUD21.920.44 AUD+12.39%3.21%
Mua
SITSITE GROUP INTERNATIONAL LIMITED
0.002 AUD0.00%750K0.235.205M AUD0.00%
SOCSOCO CORPORATION LTD
0.190 AUD0.00%3110.01
SPNSPARC TECHNOLOGIES LIMITED
0.290 AUD−1.69%13.032K0.2425.265M AUD−0.05 AUD+33.92%0.00%
SSMSERVICE STREAM LIMITED
0.945 AUD+0.53%834.59K2.17578.996M AUD133.100.01 AUD−89.90%1.60%
Mua
STGSTRAKER LIMITED
0.520 AUD0.00%1000.0033.456M AUD0.00%
Sức mua mạnh
TRJTRAJAN GROUP HOLDINGS LIMITED
1.120 AUD0.00%3.425K0.10170.482M AUD91.060.01 AUD−15.17%0.00%
Sức mua mạnh
XGLXAMBLE GROUP LIMITED
Chứng chỉ lưu ký
0.050 AUD+13.64%2550.0114.151M AUD−0.01 AUD−41.51%0.00%