Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

79
Cổ phiếu
42.594B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.700M
Khối lượng
−2.29%
Thay đổi
−25.58%
Hiệu suất Tháng
−14.59%
Hiệu suất Năm
−25.80%
Hiệu suất YTD
           
1AG ALTERRA LIMITED
0.03-3.23%-0.00Bán42.167K4.674M-0.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3PL 3P LEARNING LIMITED..
0.784.00%0.03Mua177.117K104.613M51.720.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
8VI 8VIC HOLDINGS LIMITED
0.262.00%0.01Bán3.000K11.112MDịch vụ thương mại hỗn hợp
AER AEERIS LTD
0.09-5.56%-0.01Sức bán mạnh10.000K5.098M-0.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
AHZ ADMEDUS LTD
4.4820.11%0.75Bán11.518K22.045M-0.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
AMB AMBITION GROUP LIMITED
0.060.00%0.00Sức bán mạnh41.734K4.041M-0.01250.00Dịch vụ nhân sự
ASH ASHLEY SERVICES GROUP LIMITED
0.20-4.76%-0.01Sức bán mạnh7.000K30.235M5.130.04Dịch vụ nhân sự
AV1 ADVERITAS LIMITED
0.07-2.60%-0.00Bán347.239K16.155M-0.06Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
AVA AVA RISK GROUP LIMITED
0.100.00%0.00Bán1.135M23.412M-0.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
AWN AROWANA INTERNATIONAL LIMITED
0.07-7.14%-0.01Bán17.094K11.072M-0.04Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BLV BLOSSOMVALE HOLDINGS LTD
0.2516.28%0.04Bán3.022K13.210M15.580.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BXB BRAMBLES LIMITED
10.310.59%0.06Bán12.583M15.662B23.460.44Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BXN BIOXYNE LIMITED
0.0128.57%0.00Bán55.000K4.481M-0.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CAR CARSALES.COM LIMITED.
11.77-3.76%-0.46Bán1.598M3.000B21.280.58Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
CAT CATAPULT GROUP INTERNATIONAL LTD
0.697.81%0.05Bán2.348M121.751M-0.04330.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CGL THE CITADEL GROUP LIMITED
2.00-1.96%-0.04Bán900.433K115.676M16.860.12Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CGR CML GROUP LIMITED
0.411.23%0.01Bán135.381K88.117M15.520.03Dịch vụ nhân sự
CI1 CREDIT INTELLIGENCE LTD
0.03-3.33%-0.00Mua914.510K31.812M20.000.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CL1 CLASS LIMITED
1.06-0.93%-0.01Bán183.261K130.864M16.340.07Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CTD CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LIMITED
8.17-1.57%-0.13Bán1.325M904.708M11.240.742600.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CUP COUNTPLUS LIMITED
0.73-8.12%-0.07Bán89.583K88.710M6.940.12Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CV1 CV CHECK LTD
0.06-7.69%-0.01Bán429.667K18.993M-0.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CXZ CONNEXION TELEMATICS LTD
0.010.00%0.00Sức bán mạnh1.065M9.495M4.230.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
EAX ENERGY ACTION LIMITED
0.12-7.41%-0.01Bán128.750K3.244M-0.09Dịch vụ thương mại hỗn hợp
EGG ENERO GROUP LIMITED
0.852.41%0.02Bán23.429K71.442M20.390.04600.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
EN1 ENGAGE:BDR LIMITED
0.01-6.25%-0.00Sức bán mạnh2.773M12.317M-0.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
GO2 THE GO2 PEOPLE LTD
0.010.00%0.00Sức bán mạnh130.548KDịch vụ nhân sự
GSS GENETIC SIGNATURES LIMITED
1.102.33%0.03Mua27.486K156.806M-0.04Dịch vụ thương mại hỗn hợp
GTN GTN LIMITED
0.498.89%0.04Bán19.100K96.876M7.940.06Dịch vụ thương mại hỗn hợp
HIT HITECH GROUP AUSTRALIA LIMITED
0.984.26%0.04Bán14.581K35.767M11.620.08Dịch vụ nhân sự
HT8 HARRIS TECHNOLOGY GROUP LIMITED
0.020.00%0.00Bán8.600K3.048M-0.0114.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
ICQ ICAR ASIA LIMITED
0.17-2.86%-0.01Bán538.973K74.634M-0.03413.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
IGL IVE GROUP LIMITED
0.468.33%0.04Bán2.724M62.247M2.470.17In ấn thương mại /Theo mẫu
IGN IGNITE LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh92.822K627.075K-0.09Dịch vụ nhân sự
IMF IMF BENTHAM LIMITED
3.70-0.80%-0.03Bán1.351M931.996M-0.21101.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
IPH IPH LIMITED
6.900.44%0.03Bán1.231M1.469B24.980.281000.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
ISD ISENTIA GROUP LIMITED
0.1420.83%0.03Bán1.057M24.000M-0.06Dịch vụ thương mại hỗn hợp
ISU ISELECT LIMITED.
0.268.33%0.02Bán61.899K52.428M-0.01551.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
JAN JANISON EDUCATION GROUP LIMITED
0.289.80%0.03Bán245.467K46.322M-0.01Dịch vụ nhân sự
KPG KELLY PARTNERS GROUP HOLDINGS LIMITED
0.687.94%0.05Bán1.600K28.602M9.970.06Dịch vụ thương mại hỗn hợp
KYK KYCKR LIMITED
0.050.00%0.00Bán137.476K11.735M-0.02Dịch vụ thương mại hỗn hợp
LAA LATAM AUTOS LIMITED
0.010.00%0.00Bán250.000K8.881M-0.03Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
LNK LINK ADMINISTRATION HOLDINGS LIMITED
3.09-6.36%-0.21Bán3.466M1.750B11.030.306500.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
MAI MAINSTREAM GROUP HOLDINGS LIMITED
0.281.79%0.01Bán174.310K36.916M-0.01259.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
MEB MEDIBIO LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh312.871K4.976M-0.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
MIL MILLENNIUM SERVICES GROUP LIMITED
0.2411.63%0.03Bán88.211K9.875M-0.50Dịch vụ thương mại hỗn hợp
MMS MCMILLAN SHAKESPEARE LIMITED
6.612.48%0.16Bán536.332K495.637M8.600.771335.00Dịch vụ nhân sự
MNW MINT PAYMENTS LIMITED
0.010.00%0.00Bán125.000K7.284M-0.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
NAM NAMOI COTTON LIMITED
0.27-10.00%-0.03Bán71.890K37.887MDịch vụ thương mại hỗn hợp
NNW 99 WUXIAN LIMITED
0.050.00%0.00Sức bán mạnh76.820K57.984M45.450.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
NVO NVOI LTD
0.010.00%0.00Bán267.696K10.484M-0.00Dịch vụ nhân sự
OML OOH!MEDIA LIMITED
0.61-11.68%-0.08Bán21.130M203.604M15.090.05Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
OVH ONEVUE HOLDINGS LIMITED
0.173.12%0.01Bán550.398K42.868M-0.12Dịch vụ thương mại hỗn hợp
OVT OVATO LIMITED
0.017.69%0.00Bán1.767M9.516M-0.221698.00In ấn thương mại /Theo mẫu
PIQ PROTEOMICS INTERNATIONAL LABORATORIES LTD
0.239.52%0.02Bán68.539K19.295M-0.02Dịch vụ thương mại hỗn hợp
PPE PEOPLE INFRASTRUCTURE LTD
0.99-9.17%-0.10Bán804.931K80.032M7.790.15Dịch vụ nhân sự
PPL PUREPROFILE LTD
0.010.00%0.00Bán100.000K600.300K-0.09Dịch vụ thương mại hỗn hợp
PSZ PS&C LIMITED
0.02-10.53%-0.00Bán140.000K6.671M-0.17Dịch vụ nhân sự
QFE QUICKFEE LIMITED
0.182.86%0.01Bán1.163MDịch vụ thương mại hỗn hợp
QIP QANTM INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED
1.032.18%0.02Bán14.452K134.382M12.200.08335.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
RDH REDHILL EDUCATION LIMITED
0.80-4.76%-0.04Bán70024.653M24.350.03Dịch vụ thương mại hỗn hợp
REA REA GROUP LTD
72.14-6.65%-5.14Bán592.529K10.179B40.671.901642.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
RHY RHYTHM BIOSCIENCES LIMITED
0.04-2.38%-0.00Bán33.292K4.231M-0.03Dịch vụ thương mại hỗn hợp
ROO ROOTS SUSTAINABLE AGRICULTURAL TECHNOLOGIES LTD
0.0111.11%0.00Bán2.864MDịch vụ thương mại hỗn hợp
SCL SCHROLE GROUP LTD
0.01-8.33%-0.00Bán4.292M10.710M-0.00Dịch vụ nhân sự
SCT SCOUT SECURITY LIMITED
0.036.67%0.00Sức bán mạnh3.000K3.576M-0.03Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SEK SEEK LIMITED
13.95-3.79%-0.55Bán3.164M5.099B33.430.451025.00Dịch vụ nhân sự
SGH SLATER & GORDON LIMITED
0.69-6.12%-0.04Bán2.500K101.745M1.460.52Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SIQ SMARTGROUP CORPORATION LTD
4.76-1.24%-0.06Bán948.747K636.457M10.140.48689.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SIT SITE GROUP INTERNATIONAL LIMITED
0.02-31.43%-0.01Bán938.614K27.268M-0.01299.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SMX SECURITY MATTERS LIMITED
0.281.79%0.01Sức bán mạnh68.584K30.797M-0.06Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SSM SERVICE STREAM LIMITED
1.76-5.11%-0.10Bán4.204M758.928M14.360.13Dịch vụ thương mại hỗn hợp
STG STRAKER TRANSLATIONS LIMITED
0.624.17%0.03Bán76.317K31.861M-0.08Dịch vụ thương mại hỗn hợp
TGO TRIMANTIUM GROWTHOPS LIMITED
0.080.00%0.00Sức bán mạnh1.323K12.004M-0.30Dịch vụ thương mại hỗn hợp
TNT TESSERENT LIMITED
0.04-7.89%-0.00Bán4.672M17.692M-0.03Dịch vụ thương mại hỗn hợp
UBN URBANISE.COM LIMITED
0.0416.67%0.01Bán655.765K22.132M-0.0165.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
VBS VECTUS BIOSYSTEMS LIMITED
0.49-5.77%-0.03Sức bán mạnh66112.300M-0.09Dịch vụ thương mại hỗn hợp
VMT VMOTO LIMITED
0.14-10.00%-0.01Bán368.415K34.142M26.320.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
WPP WPP AUNZ LTD
0.27-1.85%-0.01Bán512.035K229.918M-0.27Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất