Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

60
Cổ phiếu
23.663B
Giá trị vốn hóa thị trường
438.207K
Khối lượng
+0.37%
Thay đổi
+8.32%
Hiệu suất Tháng
+3.95%
Hiệu suất Năm
+7.82%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
8VI8VI HOLDINGS LIMITED
Chứng chỉ lưu ký
1.005AUD0.00%0.000AUD
Mua
1.205K1.211K42.381MAUD−0.13AUD
AERAEERIS LTD
0.120AUD−4.00%−0.005AUD
Bán Mạnh
29.065K3.488K8.59MAUD−0.00AUD
AFLAF LEGAL GROUP LTD
0.125AUD−3.85%−0.005AUD
Bán
57.266K7.158K9.82MAUD−0.01AUD
ALQALS LIMITED
13.15AUD0.08%0.01AUD
Mua
187.26K2.462M6.337BAUD24.180.55AUD
APMAPM HUMAN SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
2.60AUD−1.33%−0.04AUD
Bán
253.968K659.047K2.339BAUD58.710.04AUD10.3K
AQNAQUIRIAN LIMITED
0.300AUD0.00%0.000AUD
Bán
1.049K31524MAUD42.860.01AUD
ASHASHLEY SERVICES GROUP LIMITED
0.710AUD0.00%0.000AUD
Sức mua mạnh
36.548K25.949K100.783MAUD8.990.08AUD
ATAATTURRA LIMITED
1.010AUD1.00%0.010AUD
Mua
7.029K7.099K205.381MAUD28.330.04AUD
AVRANTERIS TECHNOLOGIES LTD
25.99AUD−0.80%−0.21AUD
Mua
11.748K305.331K364.229MAUD−3.12AUD
BXNBIOXYNE LIMITED
0.027AUD3.85%0.001AUD
Sức mua mạnh
1.244M33.594K15.975MAUD
C79CHRYSOS CORPORATION LIMITED
3.98AUD2.84%0.11AUD
Sức mua mạnh
37.054K147.475K372.514MAUD−0.04AUD
CCPCREDIT CORP GROUP LIMITED
21.63AUD0.05%0.01AUD
Mua
43.45K939.824K1.46BAUD14.561.49AUD1.84K
CCRCREDIT CLEAR LIMITED
0.380AUD−3.80%−0.015AUD
Bán Mạnh
97.268K36.962K137.898MAUD−0.05AUD
CGSCOGSTATE LTD
1.900AUD0.80%0.015AUD
Theo dõi
73.278K139.228K346.92MAUD31.520.06AUD
CI1CREDIT INTELLIGENCE LTD
0.215AUD7.50%0.015AUD
Sức mua mạnh
54.601K11.739K17.117MAUD−0.01AUD
CTDCORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LIMITED
18.24AUD2.07%0.37AUD
Mua
202.951K3.702M2.562BAUD1003.930.02AUD2.99K
CTQCARETEQ LIMITED
0.071AUD4.41%0.003AUD
Mua
111.726K7.933K8.402MAUD−0.04AUD
CUPCOUNTPLUS LIMITED
0.670AUD3.08%0.020AUD
Bán
1.598K1.071K73.663MAUD14.250.05AUD
EAXENERGY ACTION LIMITED
0.086AUD−2.27%−0.002AUD
Bán
373322.321MAUD−0.11AUD
ECTENVIRONMENTAL CLEAN TECHNOLOGIES LIMITED.
0.011AUD0.00%0.000AUD
Bán
14.215K15618.274MAUD−0.00AUD
EDUEDU HOLDINGS LIMITED
0.175AUD−2.78%−0.005AUD
Mua
39.273K6.873K28.913MAUD−0.00AUD
EGGENERO GROUP LIMITED
3.07AUD−0.32%−0.01AUD
Mua
17.796K54.634K287.433MAUD10.920.29AUD
EVSENVIROSUITE LIMITED
0.125AUD0.00%0.000AUD
Bán Mạnh
425.887K53.236K157.583MAUD−0.01AUD
FFTFUTURE FIRST TECHNOLOGIES LTD
0.024AUD−4.00%−0.001AUD
Bán
45K1.08K17.746MAUD−0.03AUD
FNDFINDI LIMITED
0.600AUD0.00%0.000AUD
Mua
46.53K27.918K19.355MAUD−0.11AUD
GNCGRAINCORP LIMITED
7.57AUD2.09%0.16AUD
Theo dõi
243.694K1.844M1.671BAUD4.451.68AUD
GTNGTN LIMITED
0.560AUD0.90%0.005AUD
Mua
430241114.133MAUD42.690.01AUD
HITHITECH GROUP AUSTRALIA LIMITED
2.10AUD0.00%0.00AUD
Mua
2K4.2K88.305MAUD19.130.11AUD
HMIHIREMII LIMITED
0.066AUD6.45%0.004AUD
Sức mua mạnh
189.379K12.499K5.838MAUD
IGLIVE GROUP LIMITED
2.47AUD0.82%0.02AUD
Mua
33.465K82.659K375.677MAUD13.050.19AUD1.8K
IMBINTELLIGENT MONITORING GROUP LIMITED
0.130AUD4.00%0.005AUD
Bán
111.216K14.458K16.991MAUD−0.05AUD
IPHIPH LIMITED
8.52AUD0.18%0.02AUD
Bán
67.767K577.036K1.92BAUD35.430.24AUD900
IS3I SYNERGY GROUP LIMITED
0.020AUD0.00%0.000AUD
Bán
1.244K255.782MAUD−0.03AUD
K2FK2FLY LIMITED
0.170AUD0.00%0.000AUD
Theo dõi
6128.772MAUD−0.03AUD11
KPGKELLY PARTNERS GROUP HOLDINGS LIMITED
4.58AUD6.02%0.26AUD
Mua
1.442K6.604K198.9MAUD34.950.12AUD
KYPKINATICO LTD
0.085AUD−4.49%−0.004AUD
Bán Mạnh
20.111K1.709K36.91MAUD
MILMILLENNIUM SERVICES GROUP LIMITED
0.370AUD−15.91%−0.070AUD
Bán Mạnh
14.548K5.383K20.648MAUD9.260.05AUD
MSGMCS SERVICES LIMITED
0.043AUD2.38%0.001AUD
Mua
126.857K5.455K8.549MAUD7.640.01AUD
MXOMOTIO LTD
0.047AUD2.17%0.001AUD
Mua
15.001K70512.287MAUD−0.02AUD
NCLNETCCENTRIC LIMITED
Chứng chỉ lưu ký
0.082AUD0.00%0.000AUD
Mua
295.862K24.261K11.038MAUD39.050.00AUD
NGLNIGHTINGALE INTELLIGENT SYSTEMS INC
Chứng chỉ lưu ký
0.105AUD0.00%0.000AUD
Bán
18.827K1.977K
OBLOMNI BRIDGEWAY LIMITED
4.04AUD0.62%0.03AUD
Mua
16.254K65.585K1.161BAUD−0.17AUD199
OMLOOH!MEDIA LIMITED
1.415AUD−0.70%−0.010AUD
Mua
165.103K233.621K822.234MAUD165.700.01AUD896
PETPHOSLOCK ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES LIMITED
0.043AUD10.26%0.004AUD
Mua
1.267M54.471K24.688MAUD
PPEPEOPLEIN LIMITED
3.35AUD−1.47%−0.05AUD
Mua
41.271K138.258K340.785MAUD18.900.18AUD
PPLPUREPROFILE LTD
0.042AUD2.44%0.001AUD
Theo dõi
1.308M54.948K46.3MAUD−0.00AUD
PYRPAYRIGHT LIMITED
0.069AUD4.55%0.003AUD
Mua
88.669K6.118K9.743MAUD−0.15AUD
QIPQANTM INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED
0.930AUD0.00%0.000AUD
Theo dõi
8.455K7.863K128.76MAUD17.580.05AUD382
RBRRBR GROUP LIMITED
0.004AUD0.00%0.000AUD
Mua
19.901K805.627MAUD13.330.00AUD
ROOROOTS SUSTAINABLE AGRICULTURAL TECHNOLOGIES LTD
Chứng chỉ lưu ký
0.002AUD0.00%0.000AUD
Mua
500K1K1.124MAUD
SCLSCHROLE GROUP LTD
0.390AUD0.00%0.000AUD
Bán
41216113.814MAUD−0.09AUD
SCTSCOUT SECURITY LIMITED
0.033AUD0.00%0.000AUD
Mua
30.303K1K7.603MAUD−0.02AUD
SGHSLATER & GORDON LIMITED
0.560AUD0.00%0.000AUD
Mua
50028082.528MAUD41.490.02AUD
SIQSMARTGROUP CORPORATION LTD
5.71AUD0.00%0.00AUD
Mua
113.172K646.212K755.24MAUD11.720.49AUD632
SITSITE GROUP INTERNATIONAL LIMITED
0.003AUD−25.00%−0.001AUD
Bán Mạnh
24K723.154MAUD−0.01AUD49
SOCSOCO CORPORATION LTD
0.305AUD3.39%0.010AUD
Mua
26.565K8.102K
SPNSPARC TECHNOLOGIES LIMITED
0.500AUD1.01%0.005AUD
Bán
129.247K64.624K42.192MAUD−0.18AUD
SSMSERVICE STREAM LIMITED
0.625AUD−0.79%−0.005AUD
Bán
248.269K155.168K384.971MAUD−0.06AUD
STGSTRAKER TRANSLATIONS LIMITED
0.920AUD−3.16%−0.030AUD
Bán
4K3.68K64.445MAUD43.980.02AUD214
TRJTRAJAN GROUP HOLDINGS LIMITED
1.840AUD−1.60%−0.030AUD
Bán
1.622K2.984K295.797MAUD149.600.01AUD