Các công ty Úc tham gia một lĩnh vực: dịch vụ khách hàng

Những Các công ty Úc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ khách hàng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như ARISTOCRAT LEISURE LIMITED, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như EXPERIENCE CO LIMITED và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ALLARISTOCRAT LEISURE LIMITED
25.148 B AUD40.09 AUD+0.14%692.423 K0.4818.112.21 AUD+72.92%1.61%
Mua
NWSLVNEWS CORP A NONVOTE
Chứng chỉ lưu ký
21.519 B AUD37.00 AUD0.00%7360.2661.280.60 AUD−17.29%0.83%
NWSNEWS CORPORATION..
Chứng chỉ lưu ký
21.519 B AUD38.43 AUD−1.26%37.9 K0.4263.650.60 AUD−17.29%0.79%
Mua
LNWLIGHT & WONDER INC.
Chứng chỉ lưu ký
12.348 B AUD137.66 AUD−1.18%60.184 K0.6051.082.69 AUD0.00%
Mua
TLCTHE LOTTERY CORPORATION LIMITED
11.107 B AUD4.92 AUD−0.20%2.275 M0.6635.420.14 AUD2.81%
Mua
FLTFLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED
4.653 B AUD20.27 AUD−3.64%836.392 K1.0935.230.58 AUD1.33%
Mua
IELIDP EDUCATION LIMITED
4.52 B AUD16.36 AUD−2.73%924.878 K0.3927.860.59 AUD+169.36%2.77%
Theo dõi
DMPDOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED
3.444 B AUD37.23 AUD−0.09%236.677 K0.3796.860.38 AUD−81.18%2.59%
Theo dõi
WEBWEBJET LIMITED
3.153 B AUD8.01 AUD−2.62%826.864 K0.8053.550.15 AUD0.00%
Mua
NECNINE ENTERTAINMENT CO. HOLDINGS LIMITED
2.472 B AUD1.490 AUD−3.25%2.103 M0.4024.920.06 AUD−48.93%5.84%
Mua
EVTEVT LIMITED
1.92 B AUD11.87 AUD−1.33%46.759 K0.5752.130.23 AUD−18.82%2.87%
Mua
TAHTABCORP HOLDINGS LIMITED
1.667 B AUD0.700 AUD−2.50%3.599 M0.53−0.28 AUD+36.91%2.74%
Mua
KKLSKELSIAN GROUP LIMITED
1.446 B AUD5.41 AUD−0.83%110.021 K0.3444.710.12 AUD−0.66%3.26%
Mua
SKCSKYCITY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
1.307 B AUD1.675 AUD−1.64%172.301 K0.72178.970.01 AUD−82.92%7.08%
Mua
MADMADER GROUP LIMITED
1.292 B AUD6.61 AUD−1.93%276.888 K1.4631.240.21 AUD+86.10%1.11%
Mua
SGRTHE STAR ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
1.189 B AUD0.410 AUD−2.38%22.845 M0.80−0.72 AUD−1087.50%0.00%
Theo dõi
CCKFCOLLINS FOODS LIMITED
1.161 B AUD9.95 AUD+0.15%135.168 K0.4837.040.27 AUD−26.62%2.79%
Theo dõi
JINJUMBO INTERACTIVE LIMITED
1.024 B AUD15.83 AUD−1.06%75.063 K0.7228.990.55 AUD+14.04%2.89%
Mua
GEMG8 EDUCATION LIMITED
971.407 M AUD1.210 AUD0.00%212.013 K0.1217.540.07 AUD+28.49%3.75%
Mua
PFPPROPEL FUNERAL PARTNERS LIMITED
737.625 M AUD5.34 AUD−0.19%74.937 K0.3636.960.14 AUD2.64%
Mua
HLOHELLOWORLD TRAVEL LIMITED
431.425 M AUD2.65 AUD−2.93%279.18 K1.3112.950.20 AUD4.10%
Sức mua mạnh
RBDRESTAURANT BRANDS NEW ZEALAND LIMITED
375.002 M AUD3.02 AUD−9.04%1830.5324.960.12 AUD−69.13%5.76%
Mua
SKTSKY NETWORK TELEVISION LIMITED.
356.802 M AUD2.60 AUD+3.59%7.983 K0.627.530.35 AUD+47.74%6.77%
Mua
SSWMSEVEN WEST MEDIA LIMITED
307.828 M AUD0.200 AUD−4.76%1.654 M1.253.660.05 AUD−73.95%0.00%
Theo dõi
PBHPOINTSBET HOLDINGS LIMITED
262.064 M AUD0.800 AUD−1.23%459.325 K0.58124.22%
Mua
AA1NARN MEDIA LIMITED
257.388 M AUD0.850 AUD+1.80%35.813 K1.04−0.03 AUD−159.33%8.61%
Theo dõi
CCEHCOAST ENTERTAINMENT HOLDINGS LIMITED
222.625 M AUD0.485 AUD−2.02%521.393 K1.49−0.10 AUD+76.95%0.00%
Mua
SXLSOUTHERN CROSS MEDIA GROUP LIMITED
218.308 M AUD0.905 AUD−0.55%101.838 K0.6228.910.03 AUD−74.49%3.52%
Theo dõi
EENNELANOR INVESTORS GROUP
181.786 M AUD1.200 AUD−2.04%165.474 K3.10−0.22 AUD−1436.14%5.32%
Theo dõi
RRFGRETAIL FOOD GROUP LIMITED
169.437 M AUD0.068 AUD−1.45%2.014 M0.71−0.00 AUD−258.33%0.00%
Sức mua mạnh
RRCTREEF CASINO TRUST
155.379 M AUD3.15 AUD0.00%4000.0314.600.22 AUD−27.03%6.95%
NZMNZME LIMITED
145.859 M AUD0.790 AUD−3.07%103.214 K1.7312.730.06 AUD−61.10%12.46%
Mua
SPZSMART PARKING LIMITED
140.542 M AUD0.400 AUD−0.74%73.253 K0.7220.720.02 AUD+139.51%0.00%
Sức mua mạnh
VVAVIVA LEISURE LIMITED
131.366 M AUD1.460 AUD+1.04%1.905 K0.0340.220.04 AUD0.00%
Sức mua mạnh
SSHJSHINE JUSTICE LTD
121.283 M AUD0.690 AUD−1.43%1.877 K0.04−0.04 AUD−125.79%2.14%
Sức mua mạnh
EEVOEMBARK EARLY EDUCATION LIMITED
110.089 M AUD0.685 AUD+0.74%28.874 K0.0514.270.05 AUD5.07%
Sức mua mạnh
EEXPEXPERIENCE CO LIMITED
109.831 M AUD0.145 AUD+11.54%6.115 M57.59−0.00 AUD+96.83%0.00%
Sức mua mạnh
BBBLBRISBANE BRONCOS LIMITED
94.119 M AUD0.985 AUD+2.60%340.0117.160.06 AUD+93.92%1.56%
NNXDNEXTED GROUP LIMITED
63.132 M AUD0.290 AUD+1.75%28.547 K0.2222.310.01 AUD0.00%
Sức mua mạnh
EEBGEUMUNDI GROUP LIMITED
63.123 M AUD1.310 AUD+10.08%1.6 K1.52120.180.01 AUD−91.50%5.34%
SSEGSPORTS ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
56.921 M AUD0.215 AUD−6.52%6 K2.21−0.04 AUD−497.85%0.00%
BBBTBLUEBET HOLDINGS LTD
50.277 M AUD0.220 AUD−6.38%611.092 K1.79−0.10 AUD−2307.50%0.00%
Sức mua mạnh
MFDMAYFIELD CHILDCARE LIMITED
45.066 M AUD0.700 AUD+2.19%65.941 K2.97−0.02 AUD−129.18%0.00%
PPPKPPK GROUP LIMITED
39.976 M AUD0.445 AUD−2.20%24.125 K0.46−0.10 AUD−232.57%0.00%
DDNADONACO INTERNATIONAL LIMITED
39.492 M AUD0.034 AUD+3.03%8.943 K0.027.390.00 AUD0.00%
ASPASPERMONT LIMITED.
31.923 M AUD0.013 AUD0.00%300 K0.99−0.00 AUD0.00%
Sức mua mạnh
AAKGACADEMIES AUSTRALASIA GROUP LIMITED
25.197 M AUD0.190 AUD0.00%17.048 K0.27−0.07 AUD−276.68%0.00%
Sức mua mạnh
XRGXREALITY GROUP LTD
18.858 M AUD0.035 AUD+2.94%14.166 K0.07−0.01 AUD−151.02%0.00%
Sức mua mạnh
KKMEKIP MCGRATH EDUCATION CENTRES LIMITED
16.484 M AUD0.305 AUD0.00%22.331 K0.2015.100.02 AUD−39.88%8.62%
Sức mua mạnh
BBPPBABYLON PUMP & POWER LIMITED
14.997 M AUD0.006 AUD0.00%175.129 K0.120.00 AUD+100.00%0.00%
SSW1SWIFT NETWORKS GROUP LIMITED
9.701 M AUD0.018 AUD−5.26%237.667 K0.43−0.01 AUD+48.72%0.00%
OOLIOLIVER'S REAL FOOD LIMITED
8.374 M AUD0.019 AUD0.00%141.815 K2.07−0.00 AUD+96.55%0.00%