Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

40
Cổ phiếu
36.606B
Giá trị vốn hóa thị trường
905.562K
Khối lượng
−1.06%
Thay đổi
+10.97%
Hiệu suất Tháng
−7.42%
Hiệu suất Năm
+11.00%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AHXAPIAM ANIMAL HEALTH LIMITED
0.615 AUD−0.81%−0.005 AUD
Bán
29.282K18.008K112.503M AUD18.560.03 AUD
AMOAMBERTECH LIMITED
0.315 AUD−1.56%−0.005 AUD
Bán
49.522K15.599K29.798M AUD7.660.04 AUD124
ATRASTRON CORPORATION LIMITED
Chứng chỉ lưu ký
0.700 AUD0.00%0.000 AUD
Mua
1.485K1.04K85.736M AUD−0.07 AUD
AVMADVANCE METALS LIMITED
0.010 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
687.081K6.871K5.8M AUD−0.00 AUD
AX1ACCENT GROUP LIMITED
2.24 AUD0.90%0.02 AUD
Mua
1.318M2.951M1.259B AUD39.710.06 AUD5.775K
BAPBAPCOR LIMITED
6.30 AUD−1.87%−0.12 AUD
Bán Mạnh
609.486K3.84M2.227B AUD17.390.37 AUD5K
BEXBIKEEXCHANGE LIMITED
0.012 AUD9.09%0.001 AUD
Bán
43.263K51912.114M AUD−0.04 AUD
BUBBUBS AUSTRALIA LIMITED
0.300 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
1.464M439.107K225.407M AUD−0.02 AUD65
CAGCAPE RANGE LTD
0.140 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
15.965K2.235K12.813M AUD−0.01 AUD
CLTCELLNET GROUP LIMITED
0.028 AUD7.69%0.002 AUD
Mua
106.333M AUD−0.01 AUD
CYGCOVENTRY GROUP LIMITED
1.050 AUD5.00%0.050 AUD
Bán
20K21K96.05M AUD19.160.05 AUD
DBIDALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE LIMITED
2.52 AUD0.80%0.02 AUD
Sức mua mạnh
1.784M4.496M1.239B AUD55.070.05 AUD
DEMDE.MEM LIMITED
0.140 AUD−3.45%−0.005 AUD
Mua
437.728K61.282K34.217M AUD−0.02 AUD
ETRENTYR LIMITED
0.022 AUD4.76%0.001 AUD
Mua
2.909M64.008K31.662M AUD−0.01 AUD
EZZEZZ LIFE SCIENCE HOLDINGS LIMITED
0.350 AUD−2.78%−0.010 AUD
Bán Mạnh
7.269K2.544K15.394M AUD11.650.03 AUD
HILHILLS LIMITED
0.038 AUD−5.00%−0.002 AUD
Bán
327K12.426K9.743M AUD
HT8HARRIS TECHNOLOGY GROUP LIMITED
0.020 AUD0.00%0.000 AUD
Theo dõi
157.278K3.146K5.966M AUD−0.00 AUD27
IMDIMDEX LIMITED
2.46 AUD−1.60%−0.04 AUD
Mua
776.511K1.91M1.189B AUD23.500.11 AUD622
IRXINHALERX LIMITED
0.055 AUD−8.33%−0.005 AUD
Bán Mạnh
44.298K2.436K10.3M AUD−0.01 AUD
LERLEAF RESOURCES LTD
0.017 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
7891330.771M AUD−0.00 AUD
LGLLYNCH GROUP HOLDINGS LIMITED
1.800 AUD1.98%0.035 AUD
Mua
11K19.8K216.667M AUD11.000.16 AUD
MGHMAAS GROUP HOLDINGS LIMITED
2.82 AUD−1.40%−0.04 AUD
Bán
132.415K373.41K940.406M AUD13.630.21 AUD
MOMMOAB MINERALS LIMITED
0.010 AUD11.11%0.001 AUD
Mua
259.605K2.596K7.27M AUD−0.00 AUD23
MPRMPOWER GROUP LIMITED
0.021 AUD−4.55%−0.001 AUD
Mua
5.45K1146.461M AUD−0.02 AUD
MSIMULTISTACK INTERNATIONAL LIMITED
0.010 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
142.638K1.426K1.363M AUD−0.01 AUD9
MTSMETCASH LIMITED
4.05 AUD−2.41%−0.10 AUD
Bán Mạnh
4.399M17.815M3.997B AUD16.530.25 AUD8K
NTDNATIONAL TYRE & WHEEL LIMITED
0.610 AUD−0.81%−0.005 AUD
Bán
24.969K15.231K81.95M AUD8.300.08 AUD
PGCPARAGON CARE LIMITED
0.315 AUD3.28%0.010 AUD
Mua
230.869K72.724K207.221M AUD17.730.02 AUD
REHREECE LIMITED
16.90 AUD−1.40%−0.24 AUD
Mua
449.715K7.6M11.188B AUD28.210.61 AUD9K
RPMRPM AUTOMOTIVE GROUP LIMITED
0.155 AUD−3.13%−0.005 AUD
Bán
35.45K5.495K28M AUD8.600.02 AUD
SGLLVSUNRICE B LTDVOTE
6.56 AUD−0.91%−0.06 AUD
Bán Mạnh
11.035K72.39K416.273M AUD2K
SNLSUPPLY NETWORK LIMITED
12.52 AUD−2.19%−0.28 AUD
Mua
85710.73K523.589M AUD26.110.49 AUD
SPASPACETALK LTD
0.063 AUD−12.50%−0.009 AUD
Mua
5.819M366.604K27.64M AUD−0.03 AUD
SRHSAFEROADS HOLDINGS LIMITED
0.120 AUD−11.11%−0.015 AUD
Bán Mạnh
4K4804.87M AUD79.410.00 AUD
SULSUPER RETAIL GROUP LIMITED
12.16 AUD−1.94%−0.24 AUD
Theo dõi
533.314K6.485M2.839B AUD11.721.07 AUD14.883K
SVWSEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED
22.39 AUD−0.22%−0.05 AUD
Theo dõi
239.908K5.372M8.241B AUD14.711.54 AUD6.175K
TOYTOYS'R'US ANZ LIMITED
0.032 AUD−5.88%−0.002 AUD
Theo dõi
325.718K10.423K29.345M AUD−0.03 AUD
TTATTA HOLDINGS LIMITED
0.016 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
6.882K1102.199M AUD−0.01 AUD
VSLVULCAN STEEL LIMITED
8.95 AUD0.00%0.00 AUD
Mua
68.734K615.169K1.192B AUD10.140.88 AUD890
VTGVITA GROUP LIMITED
0.097 AUD−3.00%−0.003 AUD
Bán Mạnh
89.151K8.648K17.06M AUD−0.06 AUD