Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

109
Cổ phiếu
219.806B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.691M
Khối lượng
−1.62%
Thay đổi
−3.00%
Hiệu suất Tháng
+34.66%
Hiệu suất Năm
+8.24%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
1AD ADALTA LIMITED
0.10-12.50%-0.01Mua956.380K17.214M-0.05Công nghệ Sinh học
ACR ACRUX LIMITED
0.150.00%0.00Bán7.503K26.143M-0.07Dược phẩm: Chính
ACW ACTINOGEN MEDICAL LIMITED
0.02-4.00%-0.00Mua6.581M27.831M-0.01Công nghệ Sinh học
ADO ANTEOTECH LTD
0.06-1.67%-0.00Mua4.828M99.802M-0.00Công nghệ Sinh học
ADR ADHERIUM LIMITED
0.03-3.23%-0.00Mua195.531K18.659M-0.04Chuyên khoa Y tế
AFP AFT PHARMACEUTICALS LIMITED
4.15-3.49%-0.15Mua5.337K444.841M36.930.12Dược phẩm: Chính
AGH ALTHEA GROUP HOLDINGS LIMITED
0.341.52%0.01Bán233.261K76.992M-0.07Dược phẩm: Khác
ALT ANALYTICA LIMITED
0.00-33.33%-0.00Bán909.207K8.799M-0.00Chuyên khoa Y tế
AMT ALLEGRA ORTHOPAEDICS LIMITED
0.256.38%0.01Mua72.907K24.532M-0.01Chuyên khoa Y tế
ANP ANTISENSE THERAPEUTICS LIMITED
0.082.44%0.00Bán467.803K40.097M-0.018.00Dược phẩm: Khác
ANR ANATARA LIFESCIENCES LTD
0.14-3.57%-0.01Bán25.000K6.731M-0.05Công nghệ Sinh học
APH AUSTRALIAN PRIMARY HEMP LIMITED
0.15-6.25%-0.01Mua70.000K10.463M-0.14Công nghệ Sinh học
ARX AROA BIOSURGERY LIMITED
1.40-1.76%-0.03Sức bán mạnh1.609M426.106MChuyên khoa Y tế
AT1 ATOMO DIAGNOSTICS LIMITED
0.34-2.86%-0.01Bán1.288MChuyên khoa Y tế
ATH ALTERITY THERAPEUTICS LIMITED
0.05-7.14%-0.00Mua14.508M60.760M-0.0214.00Công nghệ Sinh học
ATX AMPLIA THERAPEUTICS LIMITED
0.12-7.41%-0.01Bán499.143K11.656M-0.04Công nghệ Sinh học
AVE AVECHO BIOTECHNOLOGY LIMITED
0.0114.29%0.00Mua2.029M11.182M14.000.00Công nghệ Sinh học
AVH AVITA THERAPEUTICS, INC.
6.601.07%0.07Bán513.133K34.594M-2.0287.00Chuyên khoa Y tế
BIT BIOTRON LIMITED
0.105.00%0.01Sức mua mạnh1.695M70.193M-0.01Công nghệ Sinh học
BKL BLACKMORES LIMITED
72.230.47%0.34Bán43.513K1.391B33.412.151400.00Dược phẩm: Khác
BNO BIONOMICS LIMITED
0.084.00%0.00Mua6.511M46.961M-0.01Công nghệ Sinh học
BOT BOTANIX PHARMACEUTICALS LTD
0.05-3.64%-0.00Mua1.094M53.498M-0.02Dược phẩm: Khác
CAU CRONOS AUSTRALIA LIMITED
0.080.00%0.00Bán30.000K10.043M-0.05Dược phẩm: Khác
CDX CARDIEX LIMITED
0.04-2.22%-0.00Mua2.751M37.697M-0.01Chuyên khoa Y tế
CDY CELLMID LIMITED
0.124.35%0.01Bán206.361K14.403M-0.04Dược phẩm: Chính
CGA CONTANGO ASSET MANAGEMENT LIMITED
0.385.56%0.02Mua5.000K17.966M-0.08Công nghệ Sinh học
CMP COMPUMEDICS LIMITED
0.45-2.17%-0.01Mua127.376K81.495M24.210.02Chuyên khoa Y tế
COH COCHLEAR LIMITED
189.14-0.72%-1.38Bán109.964K12.515B35.995.294000.00Chuyên khoa Y tế
CP1 CANNPAL ANIMAL THERAPEUTICS LIMITED
0.120.00%0.00Bán1.680K11.175M-0.02Dược phẩm: Khác
CPH CRESO PHARMA LIMITED
0.033.23%0.00Mua930.768K11.358M-0.10Dược phẩm: Chính
CSL CSL LIMITED
274.19-1.28%-3.56Bán810.874K126.112B43.596.3925000.00Công nghệ Sinh học
CT1 CONSTELLATION TECHNOLOGIES LIMITED
0.033.70%0.00Bán2.397M36.393M-0.00Công nghệ Sinh học
CTE CRYOSITE LIMITED
0.17-5.56%-0.01Mua10.000K8.435M10.590.0221.00Công nghệ Sinh học
CUV CLINUVEL PHARMACEUTICALS LIMITED
21.68-2.78%-0.62Sức bán mạnh111.303K1.102B73.210.31Dược phẩm: Khác
CYC CYCLOPHARM LIMITED
1.35-3.91%-0.06Bán50.415K112.786M-0.0437.00Chuyên khoa Y tế
CYP CYNATA THERAPEUTICS LIMITED
0.673.88%0.03Mua235.596K75.545M-0.08Công nghệ Sinh học
DVL DORSAVI LTD
0.02-8.00%-0.00Bán1.567M5.786M-0.0428.00Chuyên khoa Y tế
DXB DIMERIX LIMITED
0.470.00%0.00Mua690.043K92.942M-0.03Chuyên khoa Y tế
EBO EBOS GROUP LIMITED
20.20-0.10%-0.02Bán4.335K3.290B20.780.973600.00Chuyên khoa Y tế
EMV EMVISION MEDICAL DEVICES LTD
1.650.61%0.01Mua147.886K114.798M-0.05Chuyên khoa Y tế
EX1 EXOPHARM LIMITED
0.2814.00%0.04Mua115.000K23.868M-0.06Dược phẩm: Chính
EYE NOVA EYE MEDICAL LIMITED
0.331.54%0.01Bán146.665K46.670M-0.04Chuyên khoa Y tế
FFC FARMAFORCE LIMITED
0.05-5.45%-0.00Bán43.000K6.696M-0.03Dược phẩm: Chính
FIJ FIJI KAVA LIMITED
0.086.49%0.01Sức mua mạnh149.362K7.626M-0.05Dược phẩm: Chính
FPH FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED
32.73-2.96%-1.00Theo dõi1.040M19.331B70.180.485081.00Chuyên khoa Y tế
GTG GENETIC TECHNOLOGIES LIMITED
0.010.00%0.00Mua22.443M78.486M-0.00Công nghệ Sinh học
HCT HOLISTA COLLTECH LIMITED
0.070.00%0.00Bán408.949K18.999M-0.00Công nghệ Sinh học
IBX IMAGION BIOSYSTEMS LIMITED
0.060.00%0.00Sức mua mạnh11.948M50.686M-0.01Chuyên khoa Y tế
IDT IDT AUSTRALIA LIMITED
0.173.12%0.01Sức mua mạnh20.003K37.362M-0.02Dược phẩm: Khác
IHL INCANNEX HEALTHCARE LIMITED
0.06-6.15%-0.00Bán2.665M49.538M-0.01Chuyên khoa Y tế
IMC IMMURON LIMITED
0.40-10.23%-0.04Mua4.123M98.604M-0.03Dược phẩm: Chính
IMM IMMUTEP LIMITED
0.180.00%0.00Bán475.046K90.212M-0.04Công nghệ Sinh học
IMR IMRICOR MEDICAL SYSTEMS, INC.
1.61-2.42%-0.04Bán27.960KChuyên khoa Y tế
IMU IMUGENE LIMITED
0.06-1.75%-0.00Mua12.771M254.550M-0.00Công nghệ Sinh học
IPD IMPEDIMED LIMITED
0.08-3.66%-0.00Mua1.176M84.864M-0.0667.00Chuyên khoa Y tế
IVX INVION LIMITED
0.010.00%0.00Bán834.141K49.505M-0.00Dược phẩm: Chính
IXC INVEX THERAPEUTICS LTD
1.03-5.05%-0.06Bán104.695KCông nghệ Sinh học
KZA KAZIA THERAPEUTICS LIMITED
0.8857.14%0.32Mua7.464M52.975M-0.16Công nghệ Sinh học
LBT LBT INNOVATIONS LIMITED
0.153.33%0.01Mua646.666K42.904M-0.03Chuyên khoa Y tế
LCT LIVING CELL TECHNOLOGIES LIMITED
0.010.00%0.00Bán255.000K8.000MCông nghệ Sinh học
MCT METALICITY LIMITED
0.030.00%0.00Mua14.509M36.762M-0.002.00Chuyên khoa Y tế
MDC MEDLAB CLINICAL LIMITED
0.143.57%0.01Bán403.797K39.155M-0.05Dược phẩm: Chính
MEM MEMPHASYS LIMITED.
0.138.33%0.01Sức mua mạnh4.173M90.477M-0.00Công nghệ Sinh học
MSB MESOBLAST LIMITED
4.402.33%0.10Mua7.270M2.498B-0.1983.00Công nghệ Sinh học
MVP MEDICAL DEVELOPMENTS INTERNATIONAL LIMITED
6.102.01%0.12Bán141.341K392.429M343.680.0258.00Chuyên khoa Y tế
MX1 MICRO-X LIMITED
0.17-2.86%-0.01Mua568.006K62.504M-0.05Chuyên khoa Y tế
MYX MAYNE PHARMA GROUP LIMITED
0.38-2.60%-0.01Sức bán mạnh1.533M646.442M-0.191000.00Dược phẩm: Chung
NAN NANOSONICS LIMITED
6.31-1.25%-0.08Bán555.961K1.921B158.960.04286.00Chuyên khoa Y tế
NC6 NANOLLOSE LIMITED
0.054.00%0.00Mua255.977K5.287M-0.02Công nghệ Sinh học
NEU NEUREN PHARMACEUTICALS LIMITED
1.300.00%0.00Bán15.167K155.940M-0.11Công nghệ Sinh học
NOX NOXOPHARM LIMITED
0.333.17%0.01Mua404.471K67.158M-0.10Dược phẩm: Chính
NSB NEUROSCIENTIFIC BIOPHARMACEUTICALS LTD
0.23-2.08%-0.01Mua203.038K18.812M-0.04Công nghệ Sinh học
NTI NEUROTECH INTERNATIONAL LIMITED
0.010.00%0.00Mua500.000K2.475M-0.03Chuyên khoa Y tế
NXS NEXT SCIENCE LIMITED
1.26-0.39%-0.01Bán92.707K230.565M-0.12Công nghệ Sinh học
NYR NYRADA INC.
0.215.00%0.01Sức mua mạnh35.261K21.877MDược phẩm: Chính
OIL OPTISCAN IMAGING LIMITED
0.050.00%0.00Sức mua mạnh97.476K22.933M-0.01Chuyên khoa Y tế
OPT OPTHEA LIMITED
2.41-1.23%-0.03Bán284.799K656.746M-0.07Dược phẩm: Khác
OSL ONCOSIL MEDICAL LTD
0.124.55%0.01Bán647.351K91.146M-0.01Dược phẩm: Chính
OSP OSPREY MEDICAL INC
0.046.06%0.00Bán12.215M14.249M-0.06Chuyên khoa Y tế
OSX OSTEOPORE LIMITED
0.62-1.59%-0.01Mua17.139K63.776M-0.02Chuyên khoa Y tế
OVN OVENTUS MEDICAL LIMITED
0.26-1.89%-0.01Bán187.009K41.933M-0.08Chuyên khoa Y tế
PAA PHARMAUST LIMITED
0.202.63%0.01Sức mua mạnh1.186M59.925M-0.01Dược phẩm: Khác
PAB PATRYS LIMITED
0.010.00%0.00Bán5.557M18.592M-0.00Công nghệ Sinh học
PAL PALLA PHARMA LIMITED
0.862.38%0.02Mua12.161K105.796M-0.08Dược phẩm: Chính
PAR PARADIGM BIOPHARMACEUTICALS LIMITED..
2.95-0.34%-0.01Bán1.080M671.808M-0.10Dược phẩm: Chung
PBP PROBIOTEC LIMITED
2.00-0.25%-0.01Mua13.466K149.558M-0.02Dược phẩm: Chung
PNV POLYNOVO LIMITED
2.21-1.34%-0.03Bán1.620M1.481B-0.0147.00Công nghệ Sinh học
PTX PRESCIENT THERAPEUTICS LIMITED
0.06-1.72%-0.00Bán1.464M22.867M-0.01Công nghệ Sinh học
PXS PHARMAXIS LTD
0.100.00%0.00Mua603.167K39.525M-0.04Dược phẩm: Chính
PYC PYC THERAPEUTICS LIMITED
0.124.35%0.01Mua558.752K337.132M-0.00Dược phẩm: Chính
RAC RACE ONCOLOGY LTD
0.88-0.56%-0.01Mua275.458K108.651M-0.03Dược phẩm: Chính
RAP RESAPP HEALTH LIMITED
0.140.00%0.00Bán1.179M109.492M-0.01Chuyên khoa Y tế
RCE RECCE PHARMACEUTICALS LTD
1.32-1.85%-0.03Mua203.466K194.628M-0.03Dược phẩm: Chính
RGS REGENEUS LTD
0.11-4.35%-0.01Mua121.104K30.561M-0.02Công nghệ Sinh học
RHT RESONANCE HEALTH LIMITED
0.14-6.67%-0.01Sức bán mạnh477.462K66.566M-0.00Chuyên khoa Y tế
RMD RESMED INC
25.06-3.17%-0.82Bán5.207M37.440B49.690.537240.00Chuyên khoa Y tế
RNO RHINOMED LIMITED
0.086.67%0.01Mua301.939K19.036M-0.06Công nghệ Sinh học
RSH RESPIRI LIMITED
0.147.41%0.01Mua1.161M88.133M-0.01Chuyên khoa Y tế
SDI SDI LIMITED
0.700.00%0.00Bán49.536K83.206M10.800.06Chuyên khoa Y tế
SOM SOMNOMED LIMITED
1.28-1.54%-0.02Sức bán mạnh14.422K107.587M-0.05Chuyên khoa Y tế
SPL STARPHARMA HOLDINGS LIMITED
1.080.46%0.01Bán195.269K402.368M-0.0348.00Dược phẩm: Chính
SUD SUDA PHARMACEUTICALS LTD
0.0410.00%0.00Mua3.660M11.380M-0.10Dược phẩm: Chính
SVA SIMAVITA LIMITED
0.029.52%0.00Mua31.743K-0.01Công nghệ Sinh học
TD1 TALI DIGITAL LIMITED
0.034.00%0.00Bán3.574M18.733M-0.01Dược phẩm: Chính
TLX TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED
1.356.27%0.08Mua2.802M323.779M-0.12Công nghệ Sinh học
UBI UNIVERSAL BIOSENSORS INC.
0.250.00%0.00Mua216.307K44.393M-0.0355.00Chuyên khoa Y tế
UCM USCOM LIMITED
0.20-2.38%-0.01Bán140.231K31.464M-0.01Chuyên khoa Y tế
VHT VOLPARA HEALTH TECHNOLOGIES LIMITED
1.320.38%0.01Sức bán mạnh301.789K327.808M-0.09174.00Chuyên khoa Y tế
VLS VITA LIFE SCIENCES LIMITED..
0.660.00%0.00Mua189.594K35.424M11.590.06Dược phẩm: Khác
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất