Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

116
Cổ phiếu
220.947B
Giá trị vốn hóa thị trường
686.480K
Khối lượng
+0.22%
Thay đổi
+7.75%
Hiệu suất Tháng
−5.47%
Hiệu suất Năm
−2.62%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1ADADALTA LIMITED
0.023 AUD0.00%80K0.1211.564M AUD−0.02 AUD+38.96%0.00%Công nghệ Sức khỏe
1AIALGORAE PHARMACEUTICALS LIMITED
0.012 AUD0.00%642.461K2.3019.935M AUD−0.00 AUD+33.33%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ACRACRUX LIMITED
0.046 AUD0.00%5760.0013.298M AUD−0.00 AUD+95.62%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ACWACTINOGEN MEDICAL LIMITED
0.023 AUD0.00%150.195K0.1353.068M AUD−0.01 AUD−128.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ADOANTEOTECH LTD
0.033 AUD−2.94%1.801M0.8874.679M AUD−0.01 AUD−90.91%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ADRADHERIUM LIMITED
0.045 AUD0.00%4.444K0.019.003M AUD−0.04 AUD+84.58%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ADRDAADHERIUM DEF SET
0.033 AUD+22.22%59.003M AUD−0.04 AUD+84.58%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AFPAFT PHARMACEUTICALS LIMITED
3.10 AUD−2.82%1701.12327.016M AUD31.660.10 AUD−3.69%0.33%Công nghệ Sức khỏe
Mua
AGHALTHEA GROUP HOLDINGS LIMITED
0.037 AUD−5.13%18.892K0.0315.446M AUD−0.04 AUD+35.03%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AGNARGENICA THERAPEUTICS LIMITED
0.470 AUD−6.00%69.693K0.5149.575M AUD−0.06 AUD−290.07%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALAAROVELLA THERAPEUTICS LIMITED
0.091 AUD+3.41%784.496K0.3779.996M AUD0.00%Công nghệ Sức khỏe
AMTALLEGRA MEDICAL TECHNOLOGIES LIMITED
0.050 AUD−9.09%10K0.465.981M AUD0.00%Công nghệ Sức khỏe
ANPANTISENSE THERAPEUTICS LIMITED
0.053 AUD−5.36%424.818K0.9350.487M AUD−0.02 AUD−17.24%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ANRANATARA LIFESCIENCES LTD
0.027 AUD0.00%76.995K0.454.045M AUD−0.02 AUD+28.10%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ARXAROA BIOSURGERY LIMITED
0.665 AUD−0.75%347.327K1.44230.106M AUD0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AT1ATOMO DIAGNOSTICS LIMITED
0.023 AUD+4.55%403.441K1.0314.062M AUD−0.02 AUD−62.62%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ATHALTERITY THERAPEUTICS LIMITED
0.007 AUD+16.67%6.039M0.1218.215M AUD−0.01 AUD+41.24%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ATXAMPLIA THERAPEUTICS LIMITED
0.069 AUD−5.48%16.55K0.3614.162M AUD−0.02 AUD+15.13%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AVEAVECHO BIOTECHNOLOGY LIMITED
0.003 AUD0.00%1.8M0.9311.093M AUD−0.00 AUD+4.76%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AVHAVITA MEDICAL INC.
Chứng chỉ lưu ký
4.13 AUD+1.98%384.045K1.61530.484M AUD−0.40 AUD−38.03%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BIOBIOME AUSTRALIA LIMITED
0.155 AUD−3.13%750.229K1.8332.29M AUD−0.02 AUD+43.12%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BITBIOTRON LIMITED
0.096 AUD−1.03%1.756M0.7587.521M AUD−0.00 AUD+6.82%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BOTBOTANIX PHARMACEUTICALS LTD
0.145 AUD−3.33%13.051M2.63232.072M AUD−0.01 AUD−135.29%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BP8BPH GLOBAL LTD
0.002 AUD0.00%50.05K0.023.671M AUD−0.00 AUD+2.94%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CCOTHE CALMER CO INTERNATIONAL LIMITED
0.007 AUD0.00%2.642M1.255.997M AUD−0.02 AUD+39.13%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CHMCHIMERIC THERAPEUTICS LIMITED
0.029 AUD+3.57%1.162M0.4619.908M AUD−0.06 AUD−35.91%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CLVCLOVER CORPORATION LIMITED
0.800 AUD−3.61%3.288K0.02138.609M AUD21.560.04 AUD+3.06%1.81%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CMPCOMPUMEDICS LIMITED
0.240 AUD−4.00%29.4K0.1442.519M AUD−0.03 AUD−717.86%0.00%Công nghệ Sức khỏe
COHCOCHLEAR LIMITED
287.00 AUD+1.30%116.241K0.6118.558B AUD62.924.56 AUD−8.17%1.16%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
COVCLEO DIAGNOSTICS LTD
0.175 AUD−2.78%8.214K0.20Công nghệ Sức khỏe
CSLCSL LIMITED
267.75 AUD+0.31%421.188K0.61128.947B AUD38.766.91 AUD−2.63%1.36%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CSXCLEANSPACE HOLDINGS LIMITED
0.295 AUD0.00%50.0022.809M AUD−0.11 AUD−171.45%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CU6CLARITY PHARMACEUTICALS LTD
1.740 AUD+10.83%1.19M1.59411.716M AUD−0.09 AUD−137.59%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CUVCLINUVEL PHARMACEUTICALS LIMITED
17.30 AUD−1.87%62.428K0.69883.744M AUD29.290.59 AUD+22.13%0.28%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CVBCURVEBEAM AI LIMITED
0.310 AUD−3.13%13.04K0.27Công nghệ Sức khỏe
CYCCYCLOPHARM LIMITED
2.000 AUD+0.50%1.31K0.03187.252M AUD−0.08 AUD−51.52%0.50%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CYPCYNATA THERAPEUTICS LIMITED
0.120 AUD0.00%240.616K3.7721.556M AUD−0.10 AUD−61.84%0.00%Công nghệ Sức khỏe
DXBDIMERIX LIMITED
0.140 AUD+3.70%1.26M0.5557.521M AUD−0.04 AUD−32.59%0.00%Công nghệ Sức khỏe
EBOEBOS GROUP LIMITED
34.80 AUD−0.60%24.609K0.296.701B AUD26.001.34 AUD+18.22%3.06%Công nghệ Sức khỏe
Mua
EBREBR SYSTEMS INC.
Chứng chỉ lưu ký
0.560 AUD−5.08%28.218K0.32176.004M AUD−0.18 AUD0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
EMVEMVISION MEDICAL DEVICES LTD
1.475 AUD−2.96%55.163K1.67118.495M AUD−0.05 AUD+58.61%0.00%Công nghệ Sức khỏe
EPNEPSILON HEALTHCARE LIMITED
0.026 AUD−3.70%3K0.018.11M AUD−0.02 AUD+59.55%0.00%Công nghệ Sức khỏe
EVEEVE HEALTH GROUP LIMITED.
0.001 AUD0.00%500.295K2.865.274M AUD−0.00 AUD0.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
EXLELIXINOL WELLNESS LIMITED
0.013 AUD0.00%245.557K0.338.227M AUD−0.02 AUD+81.13%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
EYENOVA EYE MEDICAL LIMITED
0.125 AUD+4.17%217.562K0.4622.875M AUD−0.10 AUD−223.76%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
FPHFISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED
22.08 AUD−1.16%328.494K0.6313.003B AUD52.810.42 AUD−51.27%1.99%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
FREFIREBRICK PHARMA LIMITED
0.055 AUD−6.78%309.179K0.4910.399M AUD−0.04 AUD−177.78%0.00%Công nghệ Sức khỏe
GTGGENETIC TECHNOLOGIES LIMITED
0.002 AUD0.00%20.693M7.6223.083M AUD−0.00 AUD−62.50%0.00%Công nghệ Sức khỏe
HCTHOLISTA COLLTECH LIMITED
0.014 AUD+16.67%201.333K0.793.903M AUD−0.01 AUD−62.22%0.00%Công nghệ Sức khỏe
HPCTHE HYDRATION PHARMACEUTICALS COMPANY LIMITED
0.030 AUD0.00%27.71K0.325.085M AUD−0.09 AUD−169.97%0.00%Công nghệ Sức khỏe
HXLHEXIMA LIMITED.
0.018 AUD0.00%56K1.323.007M AUD−0.01 AUD+81.15%0.00%Công nghệ Sức khỏe
IBXIMAGION BIOSYSTEMS LIMITED
0.355 AUD−11.25%27.784K0.3713.059M AUD−0.42 AUD−83.27%0.00%Công nghệ Sức khỏe
IDTIDT AUSTRALIA LIMITED
0.100 AUD−1.00%307.358K0.8334.218M AUD−0.03 AUD−482.42%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ILAISLAND PHARMACEUTICALS LIMITED
0.085 AUD+28.79%63.061K0.635.364M AUD−0.03 AUD0.00%Công nghệ Sức khỏe
IMCIMMURON LIMITED
0.079 AUD−7.06%433.336K2.4817.996M AUD−0.02 AUD+56.20%0.00%Công nghệ Sức khỏe
IMMIMMUTEP LIMITED
0.305 AUD−1.61%912.74K1.25368.539M AUD−0.04 AUD+12.97%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
IMRIMRICOR MEDICAL SYSTEMS INC.
Chứng chỉ lưu ký
0.495 AUD−10.00%116.373K2.7683.532M AUD−0.17 AUD+8.59%0.00%Công nghệ Sức khỏe
IMUIMUGENE LIMITED
0.093 AUD−4.12%26.411M0.31695.401M AUD−0.01 AUD−57.89%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
IPDIMPEDIMED LIMITED
0.150 AUD0.00%1.758M1.04303.487M AUD−0.01 AUD+33.72%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
IVXINVION LIMITED
0.006 AUD+50.00%2.964M2.8525.687M AUD−0.00 AUD+33.33%0.00%Công nghệ Sức khỏe
IXCINVEX THERAPEUTICS LTD
0.082 AUD+9.33%117.66K0.475.637M AUD−0.10 AUD−239.14%0.00%Công nghệ Sức khỏe
LBTLBT INNOVATIONS LIMITED
0.012 AUD−14.29%271K0.1617.583M AUD−0.05 AUD−170.06%0.00%Công nghệ Sức khỏe
LDXLUMOS DIAGNOSTICS HOLDINGS LIMITED
0.065 AUD+1.56%1.634M0.2230.803M AUD−0.06 AUD+53.22%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ME1MELODIOL GLOBAL HEALTH LIMITED
0.002 AUD0.00%1.373M0.039.458M AUD−0.03 AUD+10.51%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MEMMEMPHASYS LIMITED.
0.012 AUD0.00%65.893K0.0814.073M AUD−0.00 AUD−94.44%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MSBMESOBLAST LIMITED
0.270 AUD−5.26%12.952M1.45289.84M AUD−0.16 AUD+13.86%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MVPMEDICAL DEVELOPMENTS INTERNATIONAL LIMITED
0.720 AUD−3.36%312.102K3.9764.297M AUD−0.07 AUD+62.36%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MX1MICRO-X LIMITED
0.110 AUD−8.33%431.392K2.9262.168M AUD−0.02 AUD+41.89%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MXCMGC PHARMACEUTICALS LTD
0.510 AUD−7.27%3.618K0.312.435M AUD−7.07 AUD+15.13%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MYXMAYNE PHARMA GROUP LIMITED
5.87 AUD+0.34%316.652K0.84497.685M AUD−3.70 AUD−56.59%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
NANNANOSONICS LIMITED
4.40 AUD+0.23%463.459K1.021.329B AUD67.800.06 AUD+130.96%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
NC6NANOLLOSE LIMITED
0.024 AUD+4.35%63.869K0.153.654M AUD−0.01 AUD−16.88%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NEUNEUREN PHARMACEUTICALS LIMITED
15.83 AUD−0.06%303.374K0.542.043B AUD37.250.43 AUD0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
NGSNUTRITIONAL GROWTH SOLUTIONS LTD
0.012 AUD−7.69%400K0.423.266M AUD0.00%Công nghệ Sức khỏe
NOXNOXOPHARM LIMITED
0.088 AUD−4.35%136.936K0.6226.886M AUD−0.05 AUD−26.85%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NSBNEUROSCIENTIFIC BIOPHARMACEUTICALS LTD
0.053 AUD+8.16%360.001K2.457.086M AUD−0.01 AUD+74.22%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NTINEUROTECH INTERNATIONAL LIMITED
0.058 AUD+1.75%113.778K0.1750.52M AUD−0.01 AUD+11.71%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NXSNEXT SCIENCE LIMITED
0.220 AUD−4.35%120.142K0.4967.09M AUD−0.10 AUD−56.70%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
NYRNYRADA INC.
Chứng chỉ lưu ký
0.025 AUD−3.85%7.601K0.054.056M AUD−0.05 AUD−65.13%0.00%Công nghệ Sức khỏe
OAKOAKRIDGE INTERNATIONAL LIMITED
0.075 AUD+25.00%35K0.661.32M AUD−0.01 AUD−115.45%0.00%Công nghệ Sức khỏe
OCCORTHOCELL LIMITED
0.400 AUD0.00%22.482K0.2579.707M AUD−0.03 AUD+33.68%0.00%Công nghệ Sức khỏe
OILOPTISCAN IMAGING LIMITED
0.090 AUD−5.26%172.826K0.9979.357M AUD−0.01 AUD−91.67%0.00%Công nghệ Sức khỏe
OPTOPTHEA LIMITED
0.480 AUD−3.03%1.027M2.26328.09M AUD−0.43 AUD−400.35%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
OSLONCOSIL MEDICAL LTD
0.008 AUD−11.11%646.852K0.4217.771M AUD−0.01 AUD+11.76%0.00%Công nghệ Sức khỏe
OSXOSTEOPORE LIMITED
0.050 AUD−3.85%156.355K1.158.056M AUD−0.04 AUD−62.45%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PAAPHARMAUST LIMITED
0.105 AUD+5.00%189.903K0.3536.622M AUD−0.02 AUD−361.90%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PABPATRYS LIMITED
0.008 AUD0.00%959.92K0.2816.46M AUD−0.00 AUD−36.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PARPARADIGM BIOPHARMACEUTICALS LIMITED..
0.370 AUD−2.63%722.945K0.98117.774M AUD−0.18 AUD−27.19%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
PBPPROBIOTEC LIMITED
2.18 AUD−3.54%41.517K3.01183.791M AUD16.430.13 AUD+116.12%2.88%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
PEBPACIFIC EDGE LIMITED
0.083 AUD+1.22%88.7K8.2064.902M AUD−0.04 AUD−74.60%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
PNVPOLYNOVO LIMITED
1.480 AUD−2.31%925.766K0.701.046B AUD−0.01 AUD−5.71%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
PTXPRESCIENT THERAPEUTICS LIMITED
0.071 AUD−21.11%6.275M4.4872.479M AUD−0.01 AUD−39.13%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PYCPYC THERAPEUTICS LIMITED
0.105 AUD0.00%1.119M0.26391.951M AUD−0.01 AUD−26.79%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
RACRACE ONCOLOGY LTD
0.850 AUD−2.86%13.471K0.13142.685M AUD−0.06 AUD−26.45%0.00%Công nghệ Sức khỏe
RCERECCE PHARMACEUTICALS LTD
0.460 AUD+2.22%31.218K0.6091.666M AUD−0.07 AUD+22.55%0.00%Công nghệ Sức khỏe
RGSREGENEUS LTD
0.004 AUD0.00%11.667K0.011.226M AUD−0.01 AUD−155.81%0.00%Công nghệ Sức khỏe
RHYRHYTHM BIOSCIENCES LIMITED
0.150 AUD−3.23%78.641K0.4834.277M AUD−0.04 AUD−9.86%0.00%Công nghệ Sức khỏe
RMDRESMED INC
Chứng chỉ lưu ký
24.75 AUD+0.20%1.565M0.6236.439B AUD26.800.92 AUD+22.81%1.13%Công nghệ Sức khỏe
Mua
RNORHINOMED LIMITED
0.028 AUD−30.00%1.572M48.7011.429M AUD−0.04 AUD−13.02%0.00%Công nghệ Sức khỏe
RSHRESPIRI LIMITED
0.031 AUD+14.81%177.778K0.2131.422M AUD−0.01 AUD+54.72%0.00%Công nghệ Sức khỏe