Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

117
Cổ phiếu
223.850B
Giá trị vốn hóa thị trường
792.871K
Khối lượng
−0.26%
Thay đổi
+8.48%
Hiệu suất Tháng
+61.74%
Hiệu suất Năm
+10.41%
Hiệu suất YTD
           
1AD ADALTA LIMITED
0.105.26%0.01Bán128.442K16.395M-0.05Công nghệ Sinh học
ACR ACRUX LIMITED
0.180.00%0.00Bán482.241K30.040M-0.05Dược phẩm: Khác
ACW ACTINOGEN MEDICAL LIMITED
0.04-7.14%-0.00Mua7.850M46.504M-0.01Công nghệ Sinh học
ADO ANTEOTECH LTD
0.03-3.33%-0.00Mua6.058M44.829M-0.00Công nghệ Sinh học
ADR ADHERIUM LIMITED
0.036.45%0.00Mua50.000K5.931M-0.07Chuyên khoa Y tế
AGH ALTHEA GROUP HOLDINGS LIMITED
0.46-4.21%-0.02Mua395.057K110.822M-0.05Dược phẩm: Khác
AHZ ADMEDUS LTD
0.11-8.33%-0.01Mua382.598K70.901M-0.06Chuyên khoa Y tế
ALT ANALYTICA LIMITED
0.000.00%0.00Bán25.000K12.319M-0.00Chuyên khoa Y tế
ANP ANTISENSE THERAPEUTICS LIMITED
0.082.70%0.00Bán679.458K36.170M-0.018.00Dược phẩm: Khác
ANR ANATARA LIFESCIENCES LTD
0.341.47%0.01Mua5.940K16.951M-0.06Công nghệ Sinh học
APH AUSTRALIAN PRIMARY HEMP LIMITED
0.170.00%0.00Sức bán mạnh3.225K11.473M-0.03Công nghệ Sinh học
ATH ALTERITY THERAPEUTICS LIMITED
0.020.00%0.00Bán8.000K17.847M-0.0214.00Công nghệ Sinh học
ATX AMPLIA THERAPEUTICS LIMITED
0.070.00%0.00Bán16.165K3.828M-0.05Công nghệ Sinh học
AVE AVECHO BIOTECHNOLOGY LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.785M6.310M40.000.00Công nghệ Sinh học
AVH AVITA MEDICAL LTD
0.71-2.07%-0.01Mua11.346M1.535B-0.0287.00Công nghệ Sinh học
BIT BIOTRON LIMITED
0.07-17.86%-0.01Mua47.147M58.962M-0.00Công nghệ Sinh học
BKL BLACKMORES LIMITED
87.25-1.08%-0.95Mua25.331K1.534B28.593.091400.00Dược phẩm: Khác
BLT BENITEC BIOPHARMA LIMITED
0.04-2.56%-0.00Bán1.062M12.530M2.500.02Công nghệ Sinh học
BNO BIONOMICS LIMITED
0.080.00%0.00Bán22.195K41.938M-0.02Công nghệ Sinh học
BOT BOTANIX PHARMACEUTICALS LTD
0.09-2.11%-0.00Bán1.342M92.406M-0.02Dược phẩm: Khác
BPH BPH ENERGY LTD
0.000.00%0.00Bán2.000M3.341M-0.00Công nghệ Sinh học
BXN BIOXYNE LIMITED
0.02-20.00%-0.00Bán565.833K10.242M-0.00Công nghệ Sinh học
CAU CRONOS AUSTRALIA LIMITED
0.210.00%0.00Mua183.496KDược phẩm: Khác
CDX CARDIEX LIMITED
0.030.00%0.00Sức bán mạnh5.205M21.090M-0.00Chuyên khoa Y tế
CDY CELLMID LIMITED
0.230.00%0.00Mua56.108K22.217M-0.08Công nghệ Sinh học
CGA CONTANGO ASSET MANAGEMENT LIMITED
0.42-2.30%-0.01Bán98.660K20.093M-0.11Công nghệ Sinh học
CGS COGSTATE LTD
0.47-4.04%-0.02Mua13.000K83.286M-0.03Dược phẩm: Khác
CMP COMPUMEDICS LIMITED
0.700.00%0.00Bán3.522K124.900M31.060.02Chuyên khoa Y tế
COH COCHLEAR LIMITED
237.10-1.57%-3.79Mua168.282K13.931B50.244.804000.00Chuyên khoa Y tế
CP1 CANNPAL ANIMAL THERAPEUTICS LIMITED
0.14-6.67%-0.01Bán35.270K13.969M-0.02Dược phẩm: Khác
CPH CRESO PHARMA LIMITED
0.17-2.78%-0.01Mua283.982K31.341M-0.12Dược phẩm: Chính
CSL CSL LIMITED
307.19-0.42%-1.31Mua707.501K140.023B52.345.9125000.00Công nghệ Sinh học
CT1 CCP TECHNOLOGIES LIMITED
0.037.41%0.00Mua1.554M13.766M-0.00Công nghệ Sinh học
CUV CLINUVEL PHARMACEUTICALS LIMITED
29.000.24%0.07Sức mua mạnh216.201K1.429B79.130.38Dược phẩm: Khác
CYC CYCLOPHARM LIMITED
1.300.00%0.00Sức mua mạnh1.000K101.710M-0.0432.00Chuyên khoa Y tế
CYP CYNATA THERAPEUTICS LIMITED
1.14-3.80%-0.04Bán122.913K122.076M-0.08Công nghệ Sinh học
DXB DIMERIX LIMITED
0.143.70%0.01Mua651.110K24.506M-0.02Chuyên khoa Y tế
EBO EBOS GROUP LIMITED
23.24-1.32%-0.31Mua293.814B25.690.923600.00Chuyên khoa Y tế
EHH EAGLE HEALTH HOLDINGS LIMITED
0.124.17%0.01Mua372.545K40.034M2.330.05Dược phẩm: Khác
ELX ELLEX MEDICAL LASERS LIMITED
0.770.00%0.00Mua42.845K109.855M-0.04Chuyên khoa Y tế
EMV EMVISION MEDICAL DEVICES LTD
0.77-4.38%-0.04Sức mua mạnh37.778K50.928M-0.05Chuyên khoa Y tế
ESE ESENSE-LAB LTD
0.017.69%0.00Mua831.294KCông nghệ Sinh học
EX1 EXOPHARM LIMITED
0.297.41%0.02Bán45.243K25.777M-0.04Dược phẩm: Chính
FFC FARMAFORCE LIMITED
0.09-10.00%-0.01Sức bán mạnh1.341K11.589M-0.01Dược phẩm: Chính
FIJ FIJI KAVA LIMITED
0.090.00%0.00Bán4.143K5.926M-0.21Dược phẩm: Chính
FPH FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED
21.870.23%0.05Mua159.458K12.532B58.280.384547.00Chuyên khoa Y tế
FTT FACTOR THERAPEUTICS LIMITED
0.000.00%0.00Mua1.161M3.650M-0.01Công nghệ Sinh học
GID GI DYNAMICS, INC
0.01-6.25%-0.00Bán829.733K14.458M-0.0219.00Chuyên khoa Y tế
GTG GENETIC TECHNOLOGIES LIMITED
0.0110.00%0.00Mua10.958M40.631M-0.00Công nghệ Sinh học
HCT HOLISTA COLLTECH LIMITED
0.08-2.44%-0.00Mua30.090K18.754M-0.01Công nghệ Sinh học
IBX IMAGION BIOSYSTEMS LIMITED
0.03-3.03%-0.00Mua6.841M16.872M-0.02Chuyên khoa Y tế
IDT IDT AUSTRALIA LIMITED
0.15-3.12%-0.01Mua32.303K36.889M-0.03Dược phẩm: Khác
IHL IMPRESSION HEALTHCARE LIMITED
0.071.39%0.00Mua1.446M50.934M-0.01Chuyên khoa Y tế
IMC IMMURON LIMITED
0.145.38%0.01Mua65.000K23.038M-0.03Công nghệ Sinh học
IMM IMMUTEP LIMITED
0.29-2.36%-0.01Mua978.380K116.510M-0.06Công nghệ Sinh học
IMR IMRICOR MEDICAL SYSTEMS, INC.
1.08-0.91%-0.01Bán4.146KChuyên khoa Y tế
IMU IMUGENE LIMITED
0.03-5.71%-0.00Bán22.661M154.909M-0.00Công nghệ Sinh học
IPD IMPEDIMED LIMITED
0.13-3.70%-0.01Sức bán mạnh1.940M68.992M-0.0667.00Chuyên khoa Y tế
IVX INVION LIMITED
0.019.09%0.00Bán385.669K66.007M-0.00Dược phẩm: Khác
IXC INVEX THERAPEUTICS LTD
0.98-4.85%-0.05Mua39.682KCông nghệ Sinh học
KZA KAZIA THERAPEUTICS LIMITED
0.61-3.17%-0.02Bán77.830K45.465M-0.18Công nghệ Sinh học
LBT LBT INNOVATIONS LIMITED
0.15-3.12%-0.01Bán69.875K37.686M-0.02Chuyên khoa Y tế
LCT LIVING CELL TECHNOLOGIES LIMITED
0.025.00%0.00Mua350.000K11.429M-0.00Công nghệ Sinh học
MCT METALICITY LIMITED
0.010.00%0.00Mua860.000K3.616M-0.012.00Chuyên khoa Y tế
MDC MEDLAB CLINICAL LIMITED
0.34-1.47%-0.01Bán121.044K79.296M-0.04Dược phẩm: Chính
MEB MEDIBIO LIMITED
0.010.00%0.00Bán24.362K9.951M-0.03Công nghệ Sinh học
MEM MEMPHASYS LIMITED.
0.060.00%0.00Mua337.500K41.469M-0.00Công nghệ Sinh học
MSB MESOBLAST LIMITED
3.075.50%0.16Mua4.545M1.552B-0.2283.00Công nghệ Sinh học
MVP MEDICAL DEVELOPMENTS INTERNATIONAL LIMITED
9.451.39%0.13Mua84.671K611.460M586.160.0258.00Chuyên khoa Y tế
MX1 MICRO-X LIMITED
0.170.00%0.00Bán186.722K43.754M-0.07Chuyên khoa Y tế
MYX MAYNE PHARMA GROUP LIMITED
0.46-2.13%-0.01Bán2.520M789.163M-0.181000.00Dược phẩm: Chung
NAN NANOSONICS LIMITED
7.230.98%0.07Sức mua mạnh340.785K2.151B159.470.05286.00Chuyên khoa Y tế
NC6 NANOLLOSE LIMITED
0.076.15%0.00Mua153.273K4.875M-0.03Công nghệ Sinh học
NEU NEUREN PHARMACEUTICALS LIMITED
2.934.27%0.12Mua114.160K289.908M-0.01Công nghệ Sinh học
NOX NOXOPHARM LIMITED
0.23-4.08%-0.01Sức bán mạnh125.915K32.389M-0.09Dược phẩm: Chính
NSB NEUROSCIENTIFIC BIOPHARMACEUTICALS LTD
0.18-5.26%-0.01Bán12.346K14.893M-0.02Công nghệ Sinh học
NTI NEUROTECH INTERNATIONAL LIMITED
0.0212.50%0.00Mua2.620M2.443M-0.04Chuyên khoa Y tế
NXS NEXT SCIENCE LIMITED
2.24-0.88%-0.02Mua91.708K406.936MCông nghệ Sinh học
NYR NYRADA INC.
0.230.00%0.001.241MDược phẩm: Chính
OCC ORTHOCELL LIMITED
0.48-1.02%-0.01Mua224.070K90.334M-0.04Công nghệ Sinh học
OIL OPTISCAN IMAGING LIMITED
0.03-5.71%-0.00Sức bán mạnh431.685K16.722M-0.01Chuyên khoa Y tế
OPT OPTHEA LIMITED
3.561.14%0.04Sức mua mạnh396.951K947.436M-0.09Dược phẩm: Khác
OSL ONCOSIL MEDICAL LTD
0.16-3.03%-0.01Bán311.277K104.067M-0.01Công nghệ Sinh học
OSP OSPREY MEDICAL INC
0.030.00%0.00Bán1.469M12.090M-0.06Chuyên khoa Y tế
OSX OSTEOPORE LIMITED
0.611.65%0.01Bán276.722K61.245MChuyên khoa Y tế
OVN OVENTUS MEDICAL LIMITED
0.39-8.24%-0.04Bán107.429K50.907M-0.07Chuyên khoa Y tế
PAA PHARMAUST LIMITED
0.090.00%0.00Bán246.933K28.390M-0.01Dược phẩm: Khác
PAB PATRYS LIMITED
0.02-4.76%-0.00Bán418.416K22.524M-0.00Công nghệ Sinh học
PAL PALLA PHARMA LIMITED
1.010.50%0.01Bán35.654K127.207M-0.07Dược phẩm: Chính
PAR PARADIGM BIOPHARMACEUTICALS LIMITED..
3.974.47%0.17Mua684.062K751.579M-0.11Dược phẩm: Chung
PBP PROBIOTEC LIMITED
2.246.67%0.14Mua193.005K157.036M12.460.18Dược phẩm: Chung
PIQ PROTEOMICS INTERNATIONAL LABORATORIES LTD
0.29-1.67%-0.01Mua51.316K27.564M-0.03Công nghệ Sinh học
PNV POLYNOVO LIMITED
2.830.00%0.00Sức mua mạnh5.168M1.871B-0.00Công nghệ Sinh học
PTX PRESCIENT THERAPEUTICS LIMITED
0.0611.11%0.01Bán8.385M21.290M-0.02Công nghệ Sinh học
PXS PHARMAXIS LTD
0.12-3.85%-0.01Bán434.583K51.307M-0.05Dược phẩm: Khác
PYC PYC THERAPEUTICS LIMITED
0.070.00%0.00Mua845.766K190.543M-0.00Công nghệ Sinh học
RAC RACE ONCOLOGY LTD
0.22-2.22%-0.01Mua54.402K24.558M-0.05Dược phẩm: Chính
RAP RESAPP HEALTH LIMITED
0.27-10.17%-0.03Mua1.232M205.396M-0.01Công nghệ Sinh học
RCE RECCE PHARMACEUTICALS LTD
0.34-4.29%-0.01Mua173.761K45.417M-0.03Dược phẩm: Chính
RGS REGENEUS LTD
0.07-2.78%-0.00Bán387.235K19.448M-0.03Công nghệ Sinh học
RHT RESONANCE HEALTH LIMITED
0.260.00%0.00Sức mua mạnh113.030K112.030M83.870.00Chuyên khoa Y tế
RMD RESMED INC
23.910.59%0.14Mua748.546K34.178B57.820.417240.00Chuyên khoa Y tế
RNO RHINOMED LIMITED
0.180.00%0.00Bán475.900K30.457M-0.04Công nghệ Sinh học
RSH RESPIRI LIMITED
0.08-1.25%-0.00Bán159.514K44.501M-0.02Chuyên khoa Y tế
SDI SDI LIMITED
0.86-1.15%-0.01Mua7.097K103.413M14.100.06Chuyên khoa Y tế
SDX SIENNA CANCER DIAGNOSTICS LIMITED
0.04-4.88%-0.00Bán72.414K16.201M-0.01Công nghệ Sinh học
SOM SOMNOMED LIMITED
2.842.90%0.08Mua5.088K173.340M-0.26Chuyên khoa Y tế
SPL STARPHARMA HOLDINGS LIMITED
1.200.42%0.01Bán292.640K443.256M-0.0448.00Dược phẩm: Chính
SUD SUDA PHARMACEUTICALS LTD
0.06-6.67%-0.00Bán339.972K8.535M-0.06Dược phẩm: Chính
SVA SIMAVITA LIMITED
0.03-3.33%-0.00Mua20.000K-0.01Chuyên khoa Y tế
TD1 TALI DIGITAL LIMITED
0.05-5.45%-0.00Mua12.039M41.212M-0.01Công nghệ Sinh học
TDL TBG DIAGNOSTICS LIMITED
0.036.67%0.00Sức bán mạnh5.332K6.963M1.640.02Công nghệ Sinh học
TLX TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED
1.503.45%0.05Bán788.071K367.256M-0.09Công nghệ Sinh học
UBI UNIVERSAL BIOSENSORS INC.
0.170.00%0.00Bán15.000K31.075M-0.0584.00Chuyên khoa Y tế
UCM USCOM LIMITED
0.12-14.29%-0.02Bán98.492K20.928M-0.01Chuyên khoa Y tế
VHT VOLPARA HEALTH TECHNOLOGIES LIMITED
1.850.54%0.01Mua264.639K400.640M-0.0782.00Chuyên khoa Y tế
VLS VITA LIFE SCIENCES LIMITED..
0.650.00%0.00Bán1.001M36.132M23.720.03Dược phẩm: Khác
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất