Hỗn hợp (Khu vực)

284
Cổ phiếu
37.038B
Giá trị vốn hóa thị trường
222.124K
Khối lượng
+0.39%
Thay đổi
−1.53%
Hiệu suất Tháng
−5.34%
Hiệu suất Năm
−9.14%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
8IH 8I HOLDINGS LTD
0.124.17%0.01Mua64.444K45.220M-0.01Hỗn hợp
A200 BETAAUS200 ETF UNITS
100.381.26%1.25Mua17.414KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAA BETACASH ETF UNITS
50.090.01%0.01Mua87.126KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACDC ETFS ACDC ETF UNITS
58.520.15%0.09Bán2.482KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACQ ACORN CAPITAL INVESTMENT FUND LIMITED
1.23-1.20%-0.01Mua64.493K82.445M32.510.04Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFI AUSTRALIAN FOUNDATION INVESTMENT COMPANY LIMITED
6.300.16%0.01Mua218.465K7.665B31.640.20Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGM AUSTRALIAN GOVERNANCE & ETHICAL INDEX FUND
1.560.32%0.01Sức bán mạnh12.931KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGVT BETAAGVT ETF UNITS
52.600.02%0.01Mua927Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGX1 AT GBL SHR TMF UNITS
5.12-0.78%-0.04Bán536Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIQ ALTERNATIVE INVESTMENT TRUST
0.120.00%0.00Mua12.000K32.019M7.880.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALI ARGO GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE LIMITED
2.080.00%0.00Bán22.167K295.260M-0.07Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AMH AMCIL LIMITED
0.971.56%0.01Mua117.483K273.002M44.650.02Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ARC AUSTRALIAN RURAL CAPITAL LIMITED
0.30-6.25%-0.02Bán200.405K3.884M-0.09Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ARG ARGO INVESTMENTS LIMITED
7.540.00%0.00Bán121.153K5.449B27.140.28Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ASIA BETA ASIA ETF UNITS
9.62-1.03%-0.10Mua403.583KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ATEC BETAATEC ETF UNITS
18.620.27%0.05Bán191.601KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUDS BETAAUDS TMF UNITS
9.460.75%0.07Bán7.200KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUI AUSTRALIAN UNITED INVESTMENT COMPANY LIMITED
7.98-0.25%-0.02Sức bán mạnh18.495K995.928M24.210.33Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUMF IEDGEAUMF ETF UNITS
27.190.89%0.24Bán734Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUST BETA MR AU TMF UNITS
15.441.05%0.16Mua1.093KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AYF AUSTRALIAN ENHANCED INCOME FUND
5.72-1.21%-0.07Mua2.000K9.706M25.310.23Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BAF BLUE SKY ALTERNATIVES ACCESS FUND LIMITED
0.90-1.10%-0.01Mua132.992K174.447M36.400.03Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BBOZ BETA SBEAR TMF UNITS
8.30-3.38%-0.29Bán2.308MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BBUS BETAUSBEAR TMF UNITS
2.23-2.19%-0.05Mua1.534MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BEAR BETA BEAR ETF UNITS
11.85-1.33%-0.16Bán19.500KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BEL BENTLEY CAPITAL LIMITED
0.0713.11%0.01Mua114.492K5.253M-0.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BILL ICORECASH ETF UNITS
100.26-0.01%-0.01Bán78.367KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BKI BKI INVESTMENT COMPANY LIMITED
1.371.48%0.02Bán409.294K1.011B20.360.07Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BNDS BETALMBNDS ETF UNITS
27.380.00%0.00Mua16.819KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BNKS BETABANKS ETF UNITS
4.401.62%0.07Bán34.526KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BOND SPDR BOND ETF UNITS
28.580.00%0.00Mua4.156KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTI BAILADOR TECHNOLOGY INVESTMENTS LIMITED
0.992.06%0.02Mua60.813K121.630M-0.03Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CAF CENTREPOINT ALLIANCE LIMITED
0.163.23%0.01Mua5.742K23.085M-0.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CDM CADENCE CAPITAL LIMITED
0.730.00%0.00Mua195.761K222.941M-0.03Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CETF VE CHINA ETF UNITS
62.66-0.14%-0.09Sức mua mạnh89Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CIN CARLTON INVESTMENTS LIMITED
23.741.06%0.25Mua1.123K628.509M16.321.442.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CLF CONCENTRATED LEADERS FUND LIMITED
1.07-1.83%-0.02Mua128.280K63.819M116.490.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CNEW VE CH NEW ETF UNITS
9.20-1.39%-0.13Bán76.003KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
COG CONSOLIDATED OPERATIONS GROUP LIMITED
0.06-5.88%-0.00Mua127.000K100.623M-0.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CORE ETFS CORE ETF UNITS
47.100.21%0.10Mua726Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CRED BETACRED ETF UNITS
27.660.18%0.05Sức mua mạnh9.342KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CURE ETFS CURE ETF UNITS
58.500.00%0.00Bán2.188KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CVF CONTRARIAN VALUE FUND LIMITED
0.800.00%0.00Bán285.584K54.977M-0.11Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DBBF BETA DBBF ETF UNITS
24.29-0.04%-0.01Bán1.110KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DGGF BETA DGGF ETF UNITS
24.220.29%0.07Bán204Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DHHF BETA DHHF ETF UNITS
23.510.99%0.23Mua407Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DJRE SPDR DJRE ETF UNITS
17.770.74%0.13Bán43.598KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DJW DJERRIWARRH INVESTMENTS LIMITED
2.480.81%0.02Bán155.142K557.412M16.700.15Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DMKT AMPCAP DYN TMF UNITS
2.060.00%0.00Sức bán mạnh5.881KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DRUG BETAHEALTH ETF UNITS
6.530.00%0.00Bán54.791KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DUI DIVERSIFIED UNITED INVESTMENT LIMITED
4.230.48%0.02Mua23.505K898.744M29.610.14Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DVDY VE AU DVDY ETF UNITS
19.920.81%0.16Theo dõi7.040KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
E200 STATEE200 ETF UNITS
20.521.74%0.35Mua3.800KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EAF EVANS & PARTNERS ASIA FUND
1.290.78%0.01Sức mua mạnh98.962K125.951M23.190.06Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EAI ELLERSTON ASIAN INVESTMENTS LIMITED
1.06-0.93%-0.01Mua89.830K140.306M25.720.04Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EBND VE EM BOND TMF UNITS
11.36-0.35%-0.04Bán31.735KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EEU BETA EURO ETF UNITS
15.750.06%0.01Mua1.337KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EFF EVANS & PARTNERS AUSTRALIAN FLAGSHIP FUND
1.360.37%0.01Bán18.750KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EGD EVANS & PARTNERS GLOBAL DISRUPTION FUND
2.751.85%0.05Bán13.717KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EGF EVANS & PARTNERS GLOBAL FLAGSHIP FUND
1.480.68%0.01Bán83.032KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EIGA EINVST INC TMF UNITS
3.161.61%0.05Bán35.600KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EINC BETALMEINC TMF UNITS
7.170.99%0.07Bán2.090KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EMKT VE EMG MKT ETF UNITS
18.81-0.16%-0.03Bán1.875KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EMMG BETALMEMMG TMF UNITS
5.95-0.67%-0.04Bán5.500KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ENA ENSURANCE LTD
0.02-10.00%-0.00Mua50.000K10.277M-0.01Hỗn hợp
ESGI VE ESGI ETF UNITS
24.030.54%0.13Bán870Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ESPO VE ESPO ETF UNITS
10.290.49%0.05Bán29.730KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ESTX EUSTX50 ETF UNITS
61.380.20%0.12Bán400Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ETHI BETASUST ETF UNITS
9.970.10%0.01Bán250.456KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EX20 BETAEX20 ETF UNITS
16.750.18%0.03Bán26.253KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
F100 BETA F100 ETF UNITS
8.070.37%0.03Bán125.539KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FAIR BETAAUSUST ETF UNITS
17.080.29%0.05Mua62.901KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FANG ETFS FANG ETF UNITS
14.280.71%0.10Mua147.876KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FAU FIRST AU LIMITED
0.0218.75%0.00Mua2.330M7.461M-0.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FEMX FIL GEM TMF UNITS
5.56-0.18%-0.01Mua38.568KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FFG FATFISH GROUP LIMITED
0.020.00%0.00Mua1.092M13.861M-0.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FLOT VE AU FLOT ETF UNITS
25.07-0.04%-0.01Bán13.231KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FOOD BETAAGRI ETF UNITS
5.420.74%0.04Mua1.971KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FOR FORAGER AUSTRALIAN SHARES FUND
1.141.79%0.02Mua25.500KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FSF FONTERRA SHAREHOLDERS' FUND
3.681.94%0.07Mua2.076K391.278M0.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FSI FLAGSHIP INVESTMENTS LIMITED
1.940.78%0.01Mua52349.517M100.790.02Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FUEL BETAENERGY ETF UNITS
3.07-0.32%-0.01Sức bán mạnh177.065KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GBND BETA GBND ETF UNITS
25.85-0.08%-0.02Mua149Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GC1 GLENNON SMALL COMPANIES LIMITED
0.71-2.05%-0.01Bán14.685K31.480M-0.13Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GDX VE GOLD ETF UNITS
54.873.39%1.80Bán36.742KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GEAR BETAGEAR ETF UNITS
17.862.94%0.51Mua421.701KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GFL GLOBAL MASTERS FUND LIMITED
1.880.00%0.00Bán4.844K20.106M292.970.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GGOV BETAGGOV ETF UNITS
24.66-0.16%-0.04Mua974Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GGUS BETAGEARUS TMF UNITS
18.282.01%0.36Bán39.370KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GLIN AMPCAP INF TMF UNITS
2.58-0.77%-0.02Bán11.292KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOAT VE GOAT ETF UNITS
20.180.40%0.08Theo dõi739Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOLD ETP. ETFS GOLD
247.930.65%1.61Bán23.754K2.129BỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOVT SPDR GOVT ETF UNITS
28.720.03%0.01Sức mua mạnh601Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOW GOWING BROS LIMITED
1.400.00%0.00Bán7.500K75.245M-0.24Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GRNV VE SUSTAIN ETF UNITS
23.950.59%0.14Bán275Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GROW SCH GROW TMF UNITS
3.620.28%0.01Bán17.915KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GUL GULLEWA LIMITED
0.100.00%0.00Sức mua mạnh158.417K15.425M14.840.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GVF GLOBAL VALUE FUND LIMITED
1.050.00%0.00Mua15.420K155.960M1055.000.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HACK BETA CYBER ETF UNITS
7.34-0.68%-0.05Bán92.629KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HBRD BETAHYBRID TMF UNITS
10.15-0.10%-0.01Mua198.520KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HETH BETAHETH ETF UNITS
10.140.50%0.05Bán59.375KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HEUR BETA EU ETF UNITS
10.530.48%0.05Bán1.339KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HJPN BETA JPN ETF UNITS
12.78-0.16%-0.02Mua2.983KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HLTH VE HLTH ETF UNITS
10.12-0.78%-0.08Theo dõi42.716KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HNDQ BETAHNDQ ETF UNITS
25.411.44%0.36Sức bán mạnh7.872KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HQLT BETAHQLT ETF UNITS
21.000.05%0.01Bán100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HVST BETADIVHAR ETF UNITS
12.601.04%0.13Bán9.138KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IAA ISHASIA50 ETF UNITS
99.08-0.32%-0.32Bán6.935KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IAF ISHUBSCOM ETF UNITS
116.780.04%0.05Mua21.969KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IBC IRONBARK CAPITAL LIMITED
0.442.33%0.01Mua47.895K54.194M-0.02Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICOR ICORPBOND ETF UNITS
102.39-0.09%-0.09Mua258Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEM ISHEMGMKT ETF UNITS
60.730.20%0.12Bán18.164KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEU ISHEUROPE ETF UNITS
58.780.65%0.38Sức bán mạnh14.353KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IFRA VE INFRA ETF UNITS
18.691.36%0.25Sức bán mạnh41.599KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IGB ISHUBSTRE ETF UNITS
113.99-0.03%-0.03Mua680Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHCB ISGCBAUD ETF UNITS
113.44-0.49%-0.56Bán6.584KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHD ISHDIVOPP ETF UNITS
12.090.92%0.11Bán13.694KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHEB ISEMBAUD ETF UNITS
100.070.22%0.22Bán1.161KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHHY ISGHYBAUD ETF UNITS
99.870.05%0.05Bán2.780KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHOO ISGL100AU ETF UNITS
120.401.60%1.90Bán302Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHVV ISS&P500AU ETF UNITS
387.580.91%3.48Bán2.829KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHWL ISCORWLDAU ETF UNITS
34.680.96%0.33Bán87Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IIND BETA IIND ETF UNITS
8.130.25%0.02Mua3.413KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IJH ISCMIDCAP ETF UNITS
255.010.10%0.26Sức bán mạnh1.100KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IJP ISHMSJAP ETF UNITS
83.10-0.11%-0.09Mua5.957KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IJR ISCSMLCAP ETF UNITS
96.900.47%0.45Bán2.333KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IKO ISHMCISK ETF UNITS
89.410.19%0.17Bán713Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ILB ISHGOVINF ETF UNITS
130.59-0.02%-0.03Mua8.250KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ILC ISHLGECAP ISHLGECAP
23.051.72%0.39Mua11.392KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IMPQ EIVST IMPQ TMF UNITS
4.49-0.44%-0.02Mua656Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
INCM BETA INCM ETF UNITS
12.110.50%0.06Bán1.394KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IOO ISGL100ETF ETF UNITS
77.650.53%0.41Bán15.979KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IOZ ISHAUS200 ETF UNITS
24.531.20%0.29Mua205.974KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ISEC IENHNCDCSH ETF UNITS
100.46-0.01%-0.01Bán3.493KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ISO ISHSMLORD ISHSMLORD
4.680.65%0.03Bán5.852KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IVE ISMSEAFE ETF UNITS
89.470.42%0.37Mua4.425KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IVV ISCS&P500 ETF UNITS
463.500.52%2.40Bán6.511KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IWLD ISCORWLD ETF UNITS
36.160.84%0.30Bán1.942KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IXI ISGLCOSTP ETF UNITS
77.210.55%0.42Mua1.948KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IXJ ISGLHLTCA ETF UNITS
98.75-1.09%-1.09Bán10.323KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IZZ ISHCHICAP ETF UNITS
57.90-1.61%-0.95Sức bán mạnh4.535KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KKC KKR CREDIT INCOME FUND
2.05-0.97%-0.02Mua410.863KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KSM K2 AUSMALL TMF UNITS
2.110.48%0.01Mua10.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LCD LATITUDE CONSOLIDATED LIMITED
0.025.00%0.00Mua453.730K5.779M-0.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LEX LEFROY EXPLORATION LIMITED
0.250.00%0.00Mua120.813K25.122M-0.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LNAS ETFS LNAS TMF UNITS
9.923.98%0.38Bán99.880KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LRT LOWELL RESOURCES FUND
1.170.00%0.00Bán6.779K32.793M1.850.63Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LSF L1 LONG SHORT FUND LIMITED
1.451.05%0.01Mua785.754KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MAH MACMAHON HOLDINGS LIMITED
0.250.00%0.00Bán1.844M523.656M8.360.035229.00Hỗn hợp
MEC MORPHIC ETHICAL EQUITIES FUND LIMITED
0.96-0.52%-0.01Mua76.462K51.021M112.790.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất