Hỗn hợp (Khu vực)

268
Cổ phiếu
40.607B
Giá trị vốn hóa thị trường
268.318K
Khối lượng
+0.61%
Thay đổi
+2.85%
Hiệu suất Tháng
+16.15%
Hiệu suất Năm
+2.50%
Hiệu suất YTD
           
A200 BETAAUS200 ETF UNITS
118.901.12%1.32Sức mua mạnh209.596KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAA BETACASH ETF UNITS
50.10-0.02%-0.01Mua111.504KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACDC ETFS ACDC ETF UNITS
55.621.33%0.73Mua1.603KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACQ ACORN CAPITAL INVESTMENT FUND LIMITED
1.200.00%0.00Bán20.341K63.758M-0.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFI AUSTRALIAN FOUNDATION INVESTMENT COMPANY LIMITED
7.18-0.28%-0.02Mua401.227K8.685B27.710.26Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGM AUSTRALIAN GOVERNANCE & ETHICAL INDEX FUND
2.050.49%0.01Mua13.741KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGVT BETAAGVT ETF UNITS
50.67-0.06%-0.03Mua3.785KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGX1 AT GBL SHR TMF UNITS
5.70-0.52%-0.03Mua8.345KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIQ ALTERNATIVE INVESTMENT TRUST
0.1213.64%0.01Sức mua mạnh259.494K31.051M7.140.02Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALI ARGO GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE LIMITED
2.550.39%0.01Mua89.869K360.558M8.010.32Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AMH AMCIL LIMITED
0.990.51%0.01Mua108.934K274.346M37.880.03Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ARG ARGO INVESTMENTS LIMITED
8.890.91%0.08Mua208.249K6.323B21.450.41Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ASIA BETA ASIA ETF UNITS
7.771.83%0.14Sức mua mạnh87.664KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUDS BETAAUDS TMF UNITS
11.13-1.07%-0.12Sức bán mạnh5.107KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUI AUSTRALIAN UNITED INVESTMENT COMPANY LIMITED
10.150.50%0.05Mua7.160K1.257B22.480.45Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUMF IEDGEAUMF ETF UNITS
31.360.80%0.25Mua261Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUP AURORA PROPERTY BUY-WRITE INCOME TRUST
3.1518.42%0.49Mua23.279K6.382M0.942.84Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUST BETA MR AU TMF UNITS
17.691.09%0.19Sức mua mạnh5.283KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AYF AUSTRALIAN ENHANCED INCOME FUND
5.880.00%0.00Sức bán mạnh14719.467M15.500.38Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BAF BLUE SKY ALTERNATIVES ACCESS FUND LIMITED
0.901.69%0.01Mua174.677K175.808M27.060.03Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BBOZ BETA SBEAR TMF UNITS
8.24-2.37%-0.20Sức bán mạnh726.549KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BBUS BETAUSBEAR TMF UNITS
2.77-2.12%-0.06Bán401.101KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BEAR BETA BEAR ETF UNITS
11.11-1.16%-0.13Sức bán mạnh106.913KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BEL BENTLEY CAPITAL LIMITED
0.059.52%0.00Mua25.000K3.197M-0.03Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BILL ICORECASH ETF UNITS
100.310.01%0.01Mua4.513KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BKI BKI INVESTMENT COMPANY LIMITED
1.721.78%0.03Mua458.124K1.240B23.280.07Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BNDS BETALMBNDS ETF UNITS
27.130.26%0.07Sức mua mạnh16.262KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BNKS BETABANKS ETF UNITS
6.73-0.15%-0.01Bán2.883KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BOND SPDR BOND ETF UNITS
28.000.25%0.07Mua1.904KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTI BAILADOR TECHNOLOGY INVESTMENTS LIMITED
1.091.40%0.01Mua56.356K129.267M7.580.14Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CAF CENTREPOINT ALLIANCE LIMITED
0.134.00%0.01Mua2.500K19.355M-0.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CDM CADENCE CAPITAL LIMITED
0.770.65%0.01Mua649.577K238.693M-0.19Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CETF VE CHINA ETF UNITS
62.04-0.10%-0.06Mua2.914KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CIN CARLTON INVESTMENTS LIMITED
32.700.43%0.14Mua65862.016M18.931.722.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CLF CONCENTRATED LEADERS FUND LIMITED
1.412.17%0.03Sức mua mạnh85.000K81.974M49.290.03Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CNEW VE CH NEW ETF UNITS
7.78-0.64%-0.05Mua38.541KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
COG CONSOLIDATED OPERATIONS GROUP LIMITED
0.08-2.35%-0.00Sức bán mạnh177.855K133.598M26.560.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CORE ETFS CORE ETF UNITS
64.190.86%0.55Mua454Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CRED BETACRED ETF UNITS
27.890.40%0.11Sức mua mạnh12.922KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CURE ETFS CURE ETF UNITS
58.75-0.24%-0.14Mua184Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CVF CONTRARIAN VALUE FUND LIMITED
1.02-0.97%-0.01Bán83.594K70.649M156.060.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DBBF BETA DBBF ETF UNITS
25.69-0.08%-0.02Sức mua mạnh396Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DGGF BETA DGGF ETF UNITS
26.170.19%0.05Mua191Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DHHF BETA DHHF ETF UNITS
26.170.96%0.25Mua37Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DIV UBS AUSDIV ETF UNITS
24.391.04%0.25Sức mua mạnh4.173KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DJRE SPDR DJRE ETF UNITS
24.941.18%0.29Sức mua mạnh20.735KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DJW DJERRIWARRH INVESTMENTS LIMITED
3.600.00%0.00Bán112.263K804.643M23.170.16Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DMKT AMPCAP DYN TMF UNITS
2.55-0.39%-0.01Mua7.938KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DRUG BETAHEALTH ETF UNITS
6.831.04%0.07Mua2.661KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DUI DIVERSIFIED UNITED INVESTMENT LIMITED
5.160.98%0.05Mua68.326K1.081B28.290.18Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EAF EVANS & PARTNERS ASIA FUND
1.400.00%0.00Mua40.948K170.626M18.020.08Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EEU BETA EURO ETF UNITS
15.550.26%0.04Bán100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EFF EVANS & PARTNERS AUSTRALIAN FLAGSHIP FUND
1.770.00%0.00Sức mua mạnh7.500KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EGD EVANS & PARTNERS GLOBAL DISRUPTION FUND
2.470.41%0.01Mua11.925KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EGF EVANS & PARTNERS GLOBAL FLAGSHIP FUND
1.790.00%0.00Mua51.399KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EGI ELLERSTON GLOBAL INVESTMENTS LIMITED
1.22-0.41%-0.01Mua306.689K128.466M-0.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EINC BETALMEINC TMF UNITS
8.941.13%0.10Mua13.754KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EMKT VE EMG MKT ETF UNITS
21.270.47%0.10Mua5.077KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ESGI VE ESGI ETF UNITS
25.580.43%0.11Sức mua mạnh275Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ESTX EUSTX50 ETF UNITS
71.810.43%0.31Sức mua mạnh259Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ETF UBS RP AUS ETF UNITS
23.491.42%0.33Mua415Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ETHI BETASUST ETF UNITS
10.371.37%0.14Mua72.975KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EX20 BETAEX20 ETF UNITS
20.101.41%0.28Sức mua mạnh9.281KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
F100 BETA F100 ETF UNITS
10.940.74%0.08Mua120.755KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FAIR BETAAUSUST ETF UNITS
19.411.57%0.30Sức mua mạnh195.142KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FAU FIRST AU LIMITED
0.01-10.00%-0.00Bán969.487K2.689M-0.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FEMX FIL GEM TMF UNITS
5.750.00%0.00Mua126.174KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FFG FATFISH BLOCKCHAIN LIMITED
0.010.00%0.00Mua350.000K8.949M2.680.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FLOT VE AU FLOT ETF UNITS
25.080.06%0.01Mua31.696KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FOOD BETAAGRI ETF UNITS
5.89-0.67%-0.04Bán645Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FOR FORAGER AUSTRALIAN SHARES FUND
1.191.72%0.02Mua187.210KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FSF FONTERRA SHAREHOLDERS' FUND
3.85-0.77%-0.03Theo dõi11.645K391.338M0.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FSI FLAGSHIP INVESTMENTS LIMITED
1.930.52%0.01Sức mua mạnh1.818K48.838M29.150.07Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FUEL BETAENERGY ETF UNITS
5.60-0.53%-0.03Bán9.369KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GBND BETA GBND ETF UNITS
25.000.28%0.07Mua432Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GC1 GLENNON SMALL COMPANIES LIMITED
0.810.00%0.00Bán85.934K36.168M-0.12Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GDX VE GOLD ETF UNITS
41.83-0.64%-0.27Mua15.921KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GEAR BETAGEAR ETF UNITS
29.672.35%0.68Sức mua mạnh40.430KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GFL GLOBAL MASTERS FUND LIMITED
2.160.47%0.01Mua25023.055M0.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GGUS BETAGEARUS TMF UNITS
23.011.72%0.39Mua11.550KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GLIN AMPCAP INF TMF UNITS
3.640.28%0.01Mua16.760KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOLD ETP. ETFS GOLD
213.16-0.55%-1.18Sức mua mạnh19.854K1.195B363.780.59Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOVT SPDR GOVT ETF UNITS
28.140.07%0.02Mua1.360KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOW GOWING BROS LIMITED
2.37-1.25%-0.03Mua28.929K129.206M-0.36Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GRNV VE SUSTAIN ETF UNITS
27.950.94%0.26Sức mua mạnh223Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GROW SCH GROW TMF UNITS
3.740.54%0.02Sức mua mạnh46.064KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GUL GULLEWA LIMITED
0.030.00%0.00Sức mua mạnh255.333K4.654M4.410.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GVF GLOBAL VALUE FUND LIMITED
1.110.45%0.01Mua19.325K163.204M42.660.03Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HACK BETA CYBER ETF UNITS
7.910.76%0.06Mua41.802KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HBRD BETAHYBRID TMF UNITS
10.200.00%0.00Mua206.539KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HEUR BETA EU ETF UNITS
14.020.07%0.01Mua515Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HHY HHY FUND
0.040.00%0.00Mua5.940K3.566M-0.03Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HJPN BETA JPN ETF UNITS
13.320.00%0.00Mua15.739KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HVST BETADIVHAR ETF UNITS
15.490.98%0.15Sức mua mạnh17.426KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IAA ISHASIA50 ETF UNITS
99.151.18%1.16Mua3.894KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IAF ISHUBSCOM ETF UNITS
114.980.23%0.26Sức mua mạnh15.535KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IBC IRONBARK CAPITAL LIMITED
0.530.00%0.00Mua1.250K65.278M11.880.04Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEM ISHEMGMKT ETF UNITS
66.580.73%0.48Mua21.171KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEU ISHEUROPE ETF UNITS
69.161.04%0.71Sức mua mạnh5.341KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IFRA VE INFRA ETF UNITS
22.660.35%0.08Mua11.079KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IGB ISHUBSTRE ETF UNITS
113.190.28%0.32Mua2.994KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHCB ISGCBAUD ETF UNITS
112.020.10%0.11Sức mua mạnh6.459KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHD ISHDIVOPP ETF UNITS
14.871.09%0.16Sức mua mạnh34.895KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHEB ISEMBAUD ETF UNITS
108.52-0.14%-0.15Mua192Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHHY ISGHYBAUD ETF UNITS
107.85-0.09%-0.10Mua265Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHOO ISGL100AU ETF UNITS
129.140.89%1.14Mua180Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHVV ISS&P500AU ETF UNITS
417.560.93%3.84Mua389Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHWL ISCORWLDAU ETF UNITS
38.090.47%0.18Mua41Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IIND BETA IIND ETF UNITS
8.69-0.23%-0.02Mua18.244KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IJH ISCMIDCAP ETF UNITS
305.540.64%1.93Mua161Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IJP ISHMSJAP ETF UNITS
87.560.76%0.66Mua3.156KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IJR ISCSMLCAP ETF UNITS
124.170.49%0.61Mua179Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IKO ISHMCISK ETF UNITS
95.211.25%1.18Mua236Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ILB ISHGOVINF ETF UNITS
130.440.91%1.18Sức mua mạnh331Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ILC ISHLGECAP ISHLGECAP
27.391.14%0.31Sức mua mạnh17.177KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
INCM BETA INCM ETF UNITS
17.160.18%0.03Mua6.365KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IOO ISGL100ETF ETF UNITS
81.420.61%0.49Mua22.469KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IOZ ISHAUS200 ETF UNITS
29.070.94%0.27Sức mua mạnh136.839KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ISEC IENHNCDCSH ETF UNITS
100.480.03%0.03Sức mua mạnh4.014KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ISO ISHSMLORD ISHSMLORD
5.271.15%0.06Mua97.673KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ITW ISHTAI ETF UNITS
63.390.70%0.44Mua434Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IVE ISMSEAFE ETF UNITS
102.660.58%0.59Sức mua mạnh20.765KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IVV ISCS&P500 ETF UNITS
488.641.07%5.15Mua13.554KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IWLD ISCORWLD ETF UNITS
39.960.73%0.29Mua5.353KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IXI ISGLCOSTP ETF UNITS
82.811.57%1.28Mua3.311KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IXJ ISGLHLTCA ETF UNITS
103.691.17%1.20Mua7.705KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IZZ ISHCHICAP ETF UNITS
63.770.58%0.37Mua8.555KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KSM K2 AUSMALL TMF UNITS
2.320.00%0.00Mua8.643KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LCD LATITUDE CONSOLIDATED LIMITED
0.010.00%0.00Bán20.000K3.577M-0.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LEX LEFROY EXPLORATION LIMITED
0.180.00%0.00Sức bán mạnh2.430K18.590M-0.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LRT LOWELL RESOURCES FUND
4.65-2.72%-0.13Bán1.180KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LSF L1 LONG SHORT FUND LIMITED
1.61-0.31%-0.01Bán394.203KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MFF MFF CAPITAL INVESTMENTS LIMITED
3.680.00%0.00Mua219.626K1.997B9.130.40Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MGE MAGELLGEF TMF UNITS
4.250.47%0.02Mua1.275MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MGG MAGELLAN GLOBAL TRUST
2.123.41%0.07Mua883.794K2.543B7.470.27Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MHH MAGELLAN HIGH CONVICTION TRUST
1.680.00%0.00Mua640.286KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MIR MIRRABOOKA INVESTMENTS LIMITED
2.68-1.11%-0.03Bán98.740K436.944M50.280.05Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MLT MILTON CORPORATION LIMITED
5.061.40%0.07Mua186.896K3.345B22.490.22Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MMR MEC RESOURCES LIMITED
0.00-20.00%-0.00Sức bán mạnh592.231K2.738M-0.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MNRS BETAGOLD ETF UNITS
5.26-0.38%-0.02Mua11.367KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MOAT VE MOAT ETF UNITS
82.401.14%0.93Sức mua mạnh8.137KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MOGL MOGF MF TMF UNITS
3.820.53%0.02Sức mua mạnh23.204KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MONY UBS IQCASH ETF UNITS
20.03-0.00%-0.00Mua13Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MOT MCP INCOME OPPORTUNITIES TRUST
2.060.00%0.00Sức bán mạnh219.976KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MSTR INT SH ETF TMF UNITS
9.08-0.55%-0.05Theo dõi120Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MVA VE PROPRTY ETF UNITS
26.00-0.61%-0.16Sức mua mạnh34.526KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MVB VE BANKS ETF UNITS
27.181.08%0.29Mua5.369KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MVE VE MIDCAP ETF UNITS
30.791.08%0.33Sức mua mạnh3.056KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MVOL IEDGEAUVOL ETF UNITS
30.940.78%0.24Mua3.518KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MVR VE RESOURC ETF UNITS
31.850.63%0.20Sức mua mạnh2.244KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất