Hỗn hợp (Khu vực)

367
Cổ phiếu
5.283B
Giá trị vốn hóa thị trường
682.417K
Khối lượng
+0.50%
Thay đổi
+5.38%
Hiệu suất Tháng
−0.41%
Hiệu suất Năm
−2.23%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1GOVVE 1GOV ETF UNITS
49.97 AUD−0.22%600.07Hỗn hợp
5GOVVE 5GOV ETF UNITS
49.70 AUD+0.10%1.68K0.52Hỗn hợp
8IH8I HOLDINGS LTD
0.010 AUD0.00%22.4K0.35Hỗn hợp
A200BETAAUS200 ETF UNITS
117.20 AUD+0.36%49.455K0.32Hỗn hợp
AAABETACASH ETF UNITS
50.24 AUD+0.02%154.603K0.35Hỗn hợp
ACDCGBLX ACDC ETF UNITS
84.61 AUD−0.69%4.805K0.72Hỗn hợp
ACQACORN CAPITAL INVESTMENT FUND LIMITED
0.945 AUD−1.05%133.354K2.93Hỗn hợp
AESGIBLGBDESG ETF UNITS
94.02 AUD+0.62%1.778K1.30Hỗn hợp
AFIAUSTRALIAN FOUNDATION INVESTMENT COMPANY LIMITED
7.01 AUD−0.14%459.889K1.17Hỗn hợp
AGVTBETAAGVT ETF UNITS
40.27 AUD+0.22%92.233K1.92Hỗn hợp
AGX1AT GBL SHR TMF UNITS
5.30 AUD+0.19%89.96K2.07Hỗn hợp
AIQALTERNATIVE INVESTMENT TRUST
1.430 AUD0.00%2710.02Hỗn hợp
ALIARGO GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE LIMITED
1.905 AUD−0.78%154.088K1.87Hỗn hợp
AMHAMCIL LIMITED
0.950 AUD−0.52%13.599K0.11Hỗn hợp
AQLTBETAAQLT ETF UNITS
24.34 AUD+0.25%1.22K0.49Hỗn hợp
ARCARC FUNDS LIMITED
0.200 AUD0.00%5980.076.015M AUD−0.03 AUD+14.40%0.00%Hỗn hợp
ARGARGO INVESTMENTS LIMITED
8.52 AUD+0.59%186.089K1.04Hỗn hợp
ASIABETA ASIA ETF UNITS
7.66 AUD+0.26%51.681K0.66Hỗn hợp
ATECBETAATEC ETF UNITS
18.90 AUD−0.53%7.887K0.61Hỗn hợp
ATOMGBLXATOM ETF UNITS
14.69 AUD−0.47%2.449K0.51Hỗn hợp
AUDSBETAAUDS TMF UNITS
6.46 AUD+1.41%230.423K4.02Hỗn hợp
AUIAUSTRALIAN UNITED INVESTMENT COMPANY LIMITED
9.72 AUD+1.04%7.521K0.27Hỗn hợp
AUMFIEDGEAUMF ETF UNITS
29.24 AUD−0.71%8.112K13.30Hỗn hợp
AUSTBETA MR AU TMF UNITS
15.63 AUD−0.32%1970.13Hỗn hợp
AYLDGBLXAYLD ETF UNITS
9.99 AUD−0.20%1.002K0.43Hỗn hợp
BAORAORISBAOR TMF UNITS
2.17 AUD−0.46%5.525K0.06Hỗn hợp
BBOZBETA SBEAR TMF UNITS
3.68 AUD−0.81%2.077M2.02Hỗn hợp
BBUSBETAUSBEAR TMF UNITS
7.71 AUD−0.26%214.355K0.57Hỗn hợp
BCOMGBLXBCOM ETF UNITS
10.21 AUD−0.97%7.547K1.15Hỗn hợp
BEARBETA BEAR ETF UNITS
8.74 AUD−0.34%36.249K1.73Hỗn hợp
BGBLBETABGBL ETF UNITS
55.24 AUD−0.59%2.43K0.01Hỗn hợp
BHDBENJAMIN HORNIGOLD LIMITED
0.235 AUD+2.17%24K1.45Hỗn hợp
BHYBBETABHYB ETF UNITS
9.84 AUD+0.10%77.438K0.42Hỗn hợp
BILLICORECASH ETF UNITS
100.65 AUD+0.02%28.975K0.65Hỗn hợp
BKIBKI INVESTMENT COMPANY LIMITED
1.705 AUD+0.29%94.172K0.32Hỗn hợp
BNDSBETAWABNDS ETF UNITS
23.00 AUD+0.35%55.515K1.18Hỗn hợp
BNKSBETABANKS ETF UNITS
6.21 AUD−0.32%21.111K1.41Hỗn hợp
BONDSPDR BOND ETF UNITS
23.89 AUD+0.29%15.805K5.88Hỗn hợp
CAFCENTREPOINT ALLIANCE LIMITED
0.280 AUD−1.75%94.356K0.1055.407M AUD9.590.03 AUD+147.46%8.93%Hỗn hợp
CAMCLIME CAPITAL LIMITED
0.800 AUD−0.62%30.206K0.63Hỗn hợp
CDMCADENCE CAPITAL LIMITED
0.695 AUD0.00%53.401K0.40Hỗn hợp
CDOCADENCE OPPORTUNITIES FUND LIMITED.
1.670 AUD0.00%4.02K0.46Hỗn hợp
CETFVE CHINA ETF UNITS
49.30 AUD−0.04%2.804K2.48Hỗn hợp
CFLOBETACFLO ETF UNITS
15.01 AUD−0.20%20.668KHỗn hợp
CINCARLTON INVESTMENTS LIMITED
27.31 AUD−0.15%6.5K2.32Hỗn hợp
CLDDBETACLDD ETF UNITS
11.90 AUD−0.25%1.082K0.25Hỗn hợp
CLNEVE CLNE ETF UNITS
6.67 AUD−0.30%8710.06Hỗn hợp
CNEWVE CH NEW ETF UNITS
6.71 AUD−0.59%19.899K0.69Hỗn hợp
COGCOG FINANCIAL SERVICES LIMITED
1.470 AUD0.00%8.809K0.14268.301M AUD34.510.04 AUD6.02%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
CREDBETACRED ETF UNITS
21.70 AUD+0.51%39.377K0.88Hỗn hợp
CRYPBETACRYP ETF UNITS
3.20 AUD−0.62%61.387K0.38Hỗn hợp
CUREGBLX CURE ETF UNITS
37.77 AUD−1.13%3660.60Hỗn hợp
D2ODUXTON WATER LIMITED
1.590 AUD−0.63%23.231K0.39235.16M AUD4.14%Hỗn hợp
DAORAORISDAOR TMF UNITS
1.540 AUD0.00%152.823K2.30Hỗn hợp
DBBFBETA DBBF ETF UNITS
23.20 AUD+0.13%980.50Hỗn hợp
DCGDECMIL GROUP LIMITED
0.160 AUD−3.03%1820.0024.894M AUD−0.01 AUD+86.63%0.00%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
DGGFBETA DGGF ETF UNITS
24.44 AUD+0.12%38.294K7.63Hỗn hợp
DHHFBETA DHHF ETF UNITS
29.42 AUD−0.24%4.836K0.26Hỗn hợp
DHOFDTREE HYBD TMF UNITS
9.23 AUD+0.76%180.00Hỗn hợp
DJRESPDR DJRE ETF UNITS
18.91 AUD−0.21%11.665K0.80Hỗn hợp
DJWDJERRIWARRH INVESTMENTS LIMITED
2.80 AUD+0.72%99.891K0.79Hỗn hợp
DRIVBETA DRIVE ETF UNITS
8.56 AUD−0.70%6510.26Hỗn hợp
DRRDETERRA ROYALTIES LIMITED
5.01 AUD+0.20%611.154K0.482.659B AUD17.380.29 AUD+61.69%5.74%Hỗn hợp
Theo dõi
DRUGBETAHEALTH ETF UNITS
7.66 AUD−0.52%26.162K1.83Hỗn hợp
DUIDIVERSIFIED UNITED INVESTMENT LIMITED
4.82 AUD+0.21%2.118K0.02Hỗn hợp
DVDYVE AU DVDY ETF UNITS
19.64 AUD+0.51%1.088K1.00Hỗn hợp
DZZFBETA DZZF ETF UNITS
25.50 AUD−0.12%1.035K0.35Hỗn hợp
E200STATEE200 ETF UNITS
22.58 AUD+0.36%580.02Hỗn hợp
EAFZELSTN EAFZ TMF UNITS
5.99 AUD−0.66%10.625K1.05Hỗn hợp
EBNDVE EM BOND TMF UNITS
9.93 AUD−0.10%7.4K0.44Hỗn hợp
ECPECP EMERGING GROWTH LIMITED
1.100 AUD0.00%13.825K2.27Hỗn hợp
EDOCBETAEDOC ETF UNITS
8.95 AUD+0.90%8021.32Hỗn hợp
EEUBETA EURO ETF UNITS
15.54 AUD+0.32%6470.83Hỗn hợp
EIGAPEREN INC TMF UNITS
3.57 AUD+0.56%7.041K0.54Hỗn hợp
EINCBETAMCEINC TMF UNITS
7.93 AUD+0.76%2250.04Hỗn hợp
EMKTVE EMG MKT ETF UNITS
21.01 AUD0.00%7.549K1.27Hỗn hợp
EMMGBETAMCEMMG TMF UNITS
5.57 AUD−0.18%36.943K1.24Hỗn hợp
ERTHBETAERTH ETF UNITS
8.74 AUD−0.34%8.917K0.94Hỗn hợp
ESGIVE ESGI ETF UNITS
30.80 AUD−0.68%11.367K2.08Hỗn hợp
ESPOVE ESPO ETF UNITS
10.26 AUD+0.10%8.005K0.92Hỗn hợp
ESTXGBLXEU50 ETF UNITS
81.04 AUD−0.72%8.908K3.17Hỗn hợp
ETHIBETASUST ETF UNITS
12.56 AUD−0.87%693.157K4.97Hỗn hợp
EX20BETAEX20 ETF UNITS
18.48 AUD+0.43%11.141K0.41Hỗn hợp
F100BETA F100 ETF UNITS
10.95 AUD−0.64%58.618K0.84Hỗn hợp
FAIRBETAAUSUST ETF UNITS
17.09 AUD+0.23%49.957K0.59Hỗn hợp
FANGGBLX FANG ETF UNITS
20.32 AUD−0.59%37.101K0.45Hỗn hợp
FDEMFILFDEM TMF UNITS
26.36 AUD−0.68%7610.72Hỗn hợp
FEMXFIL GEM TMF UNITS
5.77 AUD−0.52%69.22K1.27Hỗn hợp
FLOTVE AU FLOT ETF UNITS
24.88 AUD+0.12%110.619K1.28Hỗn hợp
FOODBETAAGRI ETF UNITS
6.52 AUD−0.46%41.274K2.92Hỗn hợp
FORFORAGER AUSTRALIAN SHARES FUND
1.285 AUD+1.18%127.832K2.19Hỗn hợp
FPCFAT PROPHETS GLOBAL CONTRARIAN FUND LTD
0.815 AUD+1.88%37.305K1.01Hỗn hợp
FSFFONTERRA SHAREHOLDERS' FUND
2.81 AUD−0.71%11.403K3.29305.221M AUD0.00 AUD16.23%Hỗn hợp
Mua
FSIFLAGSHIP INVESTMENTS LIMITED
1.650 AUD+1.85%20.802K3.21Hỗn hợp
FUELBETAENERGY ETF UNITS
6.32 AUD+0.96%335.425K1.38Hỗn hợp
FZRFITZROY RIVER CORPORATION LTD
0.140 AUD0.00%28.51K0.7115.114M AUD107.690.00 AUD−7.14%0.00%Hỗn hợp
GAMEBETA VID ETF UNITS
9.46 AUD−2.37%790.08Hỗn hợp
GBNDBETA GBND ETF UNITS
20.29 AUD+0.69%282.953K24.25Hỗn hợp
GCAPVE GCAP TMF UNITS
8.42 AUD−0.12%9.843K3.54Hỗn hợp
GCIGRYPHON CAPITAL INCOME TRUST
2.02 AUD0.00%127.141K0.49Hỗn hợp