Hỗn hợp (Khu vực)

282
Cổ phiếu
45.608B
Giá trị vốn hóa thị trường
305.985K
Khối lượng
+0.56%
Thay đổi
+1.76%
Hiệu suất Tháng
+29.72%
Hiệu suất Năm
+4.94%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
8IH 8I HOLDINGS LTD
0.185.88%0.01Bán2.097K61.499M14.410.01Hỗn hợp
A200 BETAAUS200 ETF UNITS
118.21-0.62%-0.74Bán26.895KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAA BETACASH ETF UNITS
50.070.00%0.00Sức bán mạnh47.404KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACDC ETFS ACDC ETF UNITS
88.50-2.21%-2.00Bán14.206KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACQ ACORN CAPITAL INVESTMENT FUND LIMITED
1.52-4.40%-0.07Bán20.250K106.947M5.280.30Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFI AUSTRALIAN FOUNDATION INVESTMENT COMPANY LIMITED
7.450.00%0.00Mua213.946K9.095B50.780.15Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGVT BETAAGVT ETF UNITS
49.92-0.16%-0.08Sức bán mạnh7.869KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGX1 AT GBL SHR TMF UNITS
6.200.98%0.06Mua1.205KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIB AURORA GLOBAL INCOME TRUST
0.100.00%0.00Mua48.596K689.712K-0.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIQ ALTERNATIVE INVESTMENT TRUST
0.120.00%0.00Bán3.228K32.211M3.980.03Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALI ARGO GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE LIMITED
2.130.00%0.00Bán77.467K326.759M-0.21Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AMH AMCIL LIMITED
1.141.79%0.02Sức mua mạnh136.200K334.592M76.710.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ARC AUSTRALIAN RURAL CAPITAL LIMITED
0.230.00%0.00Mua64.684K3.653M-0.05Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ARG ARGO INVESTMENTS LIMITED
8.72-0.68%-0.06Bán183.694K6.365B42.770.21Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ASIA BETA ASIA ETF UNITS
10.720.00%0.00Bán535.321KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ATEC BETAATEC ETF UNITS
19.94-3.81%-0.79Sức bán mạnh52.489KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUDS BETAAUDS TMF UNITS
11.36-2.74%-0.32Bán3.308KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUI AUSTRALIAN UNITED INVESTMENT COMPANY LIMITED
9.390.21%0.02Mua25.226K1.171B37.950.25Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUMF IEDGEAUMF ETF UNITS
31.47-0.10%-0.03Mua1.111KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUST BETA MR AU TMF UNITS
16.98-0.12%-0.02Bán234Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BBOZ BETA SBEAR TMF UNITS
5.191.37%0.07Mua1.824MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BBUS BETAUSBEAR TMF UNITS
1.242.90%0.04Mua2.170MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BEAR BETA BEAR ETF UNITS
9.790.62%0.06Mua28.352KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BEL BENTLEY CAPITAL LIMITED
0.124.35%0.01Mua231.333K8.755M1.900.06Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BILL ICORECASH ETF UNITS
100.250.00%0.00Sức bán mạnh5.784KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BKI BKI INVESTMENT COMPANY LIMITED
1.50-1.64%-0.03Mua282.570K1.123B29.400.05Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BNDS BETALMBNDS ETF UNITS
26.46-0.19%-0.05Sức bán mạnh41.660KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BNKS BETABANKS ETF UNITS
6.70-0.30%-0.02Mua30.670KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BOND SPDR BOND ETF UNITS
27.11-0.15%-0.04Sức bán mạnh11.135KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTI BAILADOR TECHNOLOGY INVESTMENTS LIMITED
1.370.00%0.00Bán158.244K188.317M19.160.07Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CAF CENTREPOINT ALLIANCE LIMITED
0.254.17%0.01Mua102.648K36.071M35.290.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CDM CADENCE CAPITAL LIMITED
1.08-1.37%-0.01Bán861.280K325.156M9.960.11Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CETF VE CHINA ETF UNITS
67.400.31%0.21Bán234Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CIN CARLTON INVESTMENTS LIMITED
28.52-0.63%-0.18Bán1.751K759.824M31.400.912.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CLDD BETACLDD ETF UNITS
12.85-1.08%-0.14Bán7.484KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CLNE VE CLNE ETF UNITS
8.66-1.37%-0.12Bán362.240KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CNEW VE CH NEW ETF UNITS
8.650.93%0.08Mua21.557KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
COG COG FINANCIAL SERVICES LIMITED
0.120.00%0.00Mua254.749K190.757M-0.03Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CRED BETACRED ETF UNITS
26.85-0.26%-0.07Sức bán mạnh68.100KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CURE ETFS CURE ETF UNITS
61.021.18%0.71Bán5.393KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DBBF BETA DBBF ETF UNITS
25.13-0.48%-0.12Bán4.277KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DGGF BETA DGGF ETF UNITS
25.15-0.87%-0.22Sức bán mạnh1.250KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DHHF BETA DHHF ETF UNITS
27.280.26%0.07Mua4.795KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DJRE SPDR DJRE ETF UNITS
20.69-0.91%-0.19Bán41.107KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DJW DJERRIWARRH INVESTMENTS LIMITED
2.920.00%0.00Mua205.496K657.564M38.780.08Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DJWN DJW INVEST NEW
2.850.00%0.00Mua3.993K657.564M37.850.08Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DRR DETERRA ROYALTIES LIMITED
4.480.45%0.02Mua1.907M2.357BỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DRUG BETAHEALTH ETF UNITS
7.330.00%0.00Bán25.077KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DUI DIVERSIFIED UNITED INVESTMENT LIMITED
4.730.64%0.03Bán88.818K1.001B38.780.12Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DVDY VE AU DVDY ETF UNITS
21.55-0.55%-0.12Bán10.564KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DZZF BETA DZZF ETF UNITS
25.12-0.20%-0.05Bán814Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
E200 STATEE200 ETF UNITS
24.05-0.41%-0.10Bán1.063KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EAI ELLERSTON ASIAN INVESTMENTS LIMITED
1.14-1.72%-0.02Sức bán mạnh74.021K152.936M11.030.11Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EBND VE EM BOND TMF UNITS
11.300.18%0.02Mua15.397KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EEU BETA EURO ETF UNITS
14.830.95%0.14Bán262Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EIGA EINVST INC TMF UNITS
3.80-0.52%-0.02Mua305Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EINC BETALMEINC TMF UNITS
8.30-0.60%-0.05Bán1.215KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EMKT VE EMG MKT ETF UNITS
21.200.14%0.03Bán1.381KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EMMG BETALMEMMG TMF UNITS
6.700.60%0.04Bán15.199KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ENA ENSURANCE LTD
0.030.00%0.00Mua527.029K17.166M-0.0019.00Hỗn hợp
ERTH BETAERTH ETF UNITS
11.64-1.02%-0.12Bán35.900KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ESGI VE ESGI ETF UNITS
27.050.33%0.09Mua4.163KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ESPO VE ESPO ETF UNITS
10.18-2.40%-0.25Sức bán mạnh66.078KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ESTX EUSTX50 ETF UNITS
72.300.63%0.45Mua68Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ETHI BETASUST ETF UNITS
11.29-0.79%-0.09Bán266.147KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EX20 BETAEX20 ETF UNITS
18.77-1.37%-0.26Bán15.949KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
F100 BETA F100 ETF UNITS
9.731.14%0.11Mua207.275KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FAIR BETAAUSUST ETF UNITS
18.18-1.46%-0.27Bán24.180KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FANG ETFS FANG ETF UNITS
15.90-0.75%-0.12Bán71.592KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FAU FIRST AU LIMITED
0.02-5.56%-0.00Sức bán mạnh101.390K11.063M-0.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FEMX FIL GEM TMF UNITS
6.51-0.46%-0.03Bán142.833KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FFG FATFISH GROUP LIMITED
0.09-7.37%-0.01Bán6.622M89.319M38.000.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FFGOA FATFISH OPT DEC22
0.04-22.41%-0.01266.667KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FLOT VE AU FLOT ETF UNITS
25.060.00%0.00Bán7.588KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FOOD BETAAGRI ETF UNITS
7.39-0.81%-0.06Mua48.251KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FOR FORAGER AUSTRALIAN SHARES FUND
1.651.85%0.03Mua18.200KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FSF FONTERRA SHAREHOLDERS' FUND
3.851.05%0.04Bán20.610K408.143M0.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FSI FLAGSHIP INVESTMENTS LIMITED
2.36-1.67%-0.04Theo dõi10.000K60.724M-0.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FUEL BETAENERGY ETF UNITS
4.350.23%0.01Mua96.671KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GBND BETA GBND ETF UNITS
25.14-0.24%-0.06Sức bán mạnh2.358KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GC1 GLENNON SMALL COMPANIES LIMITED
0.760.66%0.01Mua39.457K34.756M-0.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GDX VE GOLD ETF UNITS
47.51-0.98%-0.47Mua51.175KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GEAR BETAGEAR ETF UNITS
24.98-1.54%-0.39Bán192.724KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GFL GLOBAL MASTERS FUND LIMITED
2.250.00%0.00Mua12.700K24.127M-0.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GGOV BETAGGOV ETF UNITS
22.11-1.16%-0.26Sức bán mạnh890Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GGUS BETAGEARUS TMF UNITS
30.14-3.02%-0.94Bán98.966KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOAT VE GOAT ETF UNITS
22.540.09%0.02Bán942Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOLD ETP. ETFS GOLD
220.330.51%1.12Mua34.190K2.006BỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOVT SPDR GOVT ETF UNITS
27.030.00%0.00Bán620Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOW GOWING BROS LIMITED
2.191.39%0.03Sức mua mạnh27.956K115.660M19.010.11Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GRNV VE SUSTAIN ETF UNITS
26.41-1.20%-0.32Bán5.173KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GROW SCH GROW TMF UNITS
3.810.00%0.00Mua8.440KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GUL GULLEWA LIMITED
0.09-8.51%-0.01Mua1.000K15.706M7.970.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GVF GLOBAL VALUE FUND LIMITED
1.10-0.45%-0.01Bán71.390K191.427M15.570.07Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HACK BETA CYBER ETF UNITS
8.33-0.36%-0.03Bán129.164KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HBRD BETAHYBRID TMF UNITS
10.260.00%0.00Bán506.941KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HETH BETAHETH ETF UNITS
12.35-1.04%-0.13Bán43.006KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HEUR BETA EU ETF UNITS
13.160.00%0.00Bán1.864KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HJPN BETA JPN ETF UNITS
15.14-1.62%-0.25Bán8.470KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HLTH VE HLTH ETF UNITS
10.240.79%0.08Bán2.074KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HNDQ BETAHNDQ ETF UNITS
30.05-1.99%-0.61Bán10.589KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HQLT BETAHQLT ETF UNITS
24.50-0.85%-0.21Bán6.770KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HVST BETADIVHAR ETF UNITS
13.52-0.44%-0.06Bán32.567KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IAA ISHASIA50 ETF UNITS
112.50-1.23%-1.40Sức bán mạnh19.559KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IAF ISHUBSCOM ETF UNITS
112.23-0.11%-0.12Bán20.375KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IBC IRONBARK CAPITAL LIMITED
0.492.06%0.01Sức mua mạnh58.100K60.968M-0.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICOR ICORPBOND ETF UNITS
101.50-0.01%-0.01Sức bán mạnh86Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEM ISHEMGMKT ETF UNITS
67.72-0.22%-0.15Bán18.595KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IEU ISHEUROPE ETF UNITS
68.290.74%0.50Mua11.593KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IFRA VE INFRA ETF UNITS
20.61-0.82%-0.17Bán108.133KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IGB ISHUBSTRE ETF UNITS
108.75-0.17%-0.18Sức bán mạnh2.048KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHCB ISGCBAUD ETF UNITS
109.73-0.56%-0.62Sức bán mạnh4.561KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHD ISHDIVOPP ETF UNITS
13.53-0.59%-0.08Bán12.783KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHEB ISEMBAUD ETF UNITS
99.800.08%0.08Bán1.094KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHHY ISGHYBAUD ETF UNITS
102.49-0.56%-0.58Bán2.010KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHOO ISGL100AU ETF UNITS
146.72-0.55%-0.81Bán1.789KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHVV ISS&P500AU ETF UNITS
483.56-1.70%-8.35Bán3.374KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IHWL ISCORWLDAU ETF UNITS
43.77-0.75%-0.33Bán2.863KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IIND BETA IIND ETF UNITS
8.90-1.22%-0.11Bán35.134KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IJH ISCMIDCAP ETF UNITS
341.47-1.16%-4.02Bán3.214KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IJP ISHMSJAP ETF UNITS
85.54-1.05%-0.91Sức bán mạnh5.723KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IJR ISCSMLCAP ETF UNITS
138.75-1.03%-1.44Bán26.906KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IKO ISHMCISK ETF UNITS
115.73-1.67%-1.96Bán772Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ILB ISHGOVINF ETF UNITS
131.97-0.08%-0.11Mua903Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ILC ISHLGECAP ISHLGECAP
27.95-0.57%-0.16Mua12.377KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IMPQ EIVST IMPQ TMF UNITS
5.35-0.74%-0.04Bán20.238KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
INCM BETA INCM ETF UNITS
13.99-0.85%-0.12Mua490Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IOO ISGL100ETF ETF UNITS
88.090.18%0.16Mua21.420KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IOZ ISHAUS200 ETF UNITS
28.74-0.73%-0.21Bán519.595KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ISEC IENHNCDCSH ETF UNITS
100.510.02%0.02Mua30.109KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ISO ISHSMLORD ISHSMLORD
5.45-1.27%-0.07Bán9.788KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IVE ISMSEAFE ETF UNITS
100.20-0.14%-0.14Bán7.723KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IVV ISCS&P500 ETF UNITS
528.51-0.37%-1.98Bán11.571KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IWLD ISCORWLD ETF UNITS
41.98-0.43%-0.18Bán8.431KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IXI ISGLCOSTP ETF UNITS
78.591.16%0.90Sức mua mạnh4.933KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IXJ ISGLHLTCA ETF UNITS
102.610.14%0.14Mua10.544KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IYLD IYIELDPLUS ETF UNITS
101.30-0.12%-0.12Bán500Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IZZ ISHCHICAP ETF UNITS
57.800.40%0.23Bán3.428KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KKC KKR CREDIT INCOME FUND
2.29-2.14%-0.05Mua642.486KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KSM K2 AUSMALL TMF UNITS
2.75-0.72%-0.02Mua4.576KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LCD LATITUDE CONSOLIDATED LIMITED
0.05-11.48%-0.01Mua1.236M48.007M-0.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LEX LEFROY EXPLORATION LIMITED
0.9217.31%0.14Mua2.166M93.608M-0.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LNAS ETFS LNAS TMF UNITS
14.09-4.02%-0.59Bán30.298KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LRT LOWELL RESOURCES FUND
1.60-3.31%-0.06Bán5.135K46.564M1.750.95Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LSF L1 LONG SHORT FUND LIMITED
2.380.00%0.00Mua829.346KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MEC MORPHIC ETHICAL EQUITIES FUND LIMITED
1.09-2.24%-0.03Bán5.510K59.043M24.240.05Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MFF MFF CAPITAL INVESTMENTS LIMITED
2.70-1.82%-0.05Bán357.407K1.557B-0.23Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MGF MAGELLAN GLOBAL FUND.
1.66-1.19%-0.02Sức bán mạnh2.220MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MGOC MAGGLOBOC OPEN CL
2.55-0.39%-0.01Bán458.221KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MHG MGEF CH TMF UNITS
3.76-1.05%-0.04Bán109.234KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất