Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

65
Cổ phiếu
50.448B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.502M
Khối lượng
−0.32%
Thay đổi
+2.05%
Hiệu suất Tháng
−13.86%
Hiệu suất Năm
−11.51%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1AGALTERRA LIMITED
0.008 AUD+14.29%62.509K0.225.572M AUD−0.00 AUD+69.81%0.00%Công nghiệp Chế biến
3DAAMAERO INTERNATIONAL LTD
0.195 AUD−11.36%380.119K0.6996.351M AUD−0.04 AUD−2.70%0.00%Công nghiệp Chế biến
5EA5E ADVANCED MATERIALS INC.
Chứng chỉ lưu ký
0.240 AUD−7.69%356.419K0.73107.657M AUD−0.15 AUD0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
AJXALEXIUM INTERNATIONAL GROUP LIMITED
0.014 AUD0.00%19.574K0.099.216M AUD−0.01 AUD−112.50%0.00%Công nghiệp Chế biến
AMCAMCOR PLC
Chứng chỉ lưu ký
14.60 AUD−0.07%1.624M1.1421.215B AUD14.790.99 AUD+27.37%5.08%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ANOADVANCE ZINCTEK LIMITED
0.990 AUD+23.75%104.656K14.7949.945M AUD36.000.03 AUD+5400.00%7.50%Công nghiệp Chế biến
ATCALTECH BATTERIES LTD
0.072 AUD+2.86%525.499K0.80115.733M AUD−0.04 AUD−1820.83%0.00%Công nghiệp Chế biến
BGTBIO-GENE TECHNOLOGY LTD
0.054 AUD−6.90%57.096K0.9611.679M AUD−0.02 AUD−4.82%0.00%Công nghiệp Chế biến
BNLBLUE STAR HELIUM LIMITED
0.020 AUD−9.09%162.303K0.0542.73M AUD−0.00 AUD−93.75%0.00%Công nghiệp Chế biến
CANCANN GROUP LIMITED
0.100 AUD0.00%62.701K0.3043.326M AUD−0.09 AUD+13.28%0.00%Công nghiệp Chế biến
CBOCOBRAM ESTATE OLIVES LIMITED
1.500 AUD0.00%150.908K1.31623.66M AUD84.270.02 AUD−78.88%2.20%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CG1CARBONXT GROUP LIMITED
0.070 AUD+2.94%24.5K0.0820.8M AUD−0.02 AUD+37.76%0.00%Công nghiệp Chế biến
CGCCOSTA GROUP HOLDINGS LIMITED
2.96 AUD−3.90%4.92M1.951.431B AUD64.070.05 AUD−65.65%2.92%Công nghiệp Chế biến
Mua
CMXCHEMX MATERIALS LIMITED
0.067 AUD0.00%170.003K7.316.216M AUD−0.05 AUD0.00%Công nghiệp Chế biến
CSSCLEAN SEAS SEAFOOD LIMITED
0.265 AUD−1.85%117.308K0.1451.378M AUD7.440.04 AUD0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
DBFDUXTON FARMS LTD
1.400 AUD+0.72%10.0057.883M AUD−0.24 AUD−837.20%0.00%Công nghiệp Chế biến
DGLDGL GROUP LIMITED
0.815 AUD−0.61%103.297K0.58233.828M AUD12.000.07 AUD−63.00%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
DTZDOTZ NANO LIMITED
0.130 AUD−7.14%384.083K0.8771.944M AUD−0.02 AUD+21.62%0.00%Công nghiệp Chế biến
ECSECS BOTANICS HOLDINGS LTD
0.023 AUD0.00%1.295M1.9926.008M AUD115.000.00 AUD0.00%Công nghiệp Chế biến
ELDELDERS LIMITED
7.26 AUD−1.09%426.896K0.681.149B AUD11.270.64 AUD−32.50%6.27%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
EMHEUROPEAN METALS HOLDINGS LIMITED
Chứng chỉ lưu ký
0.540 AUD0.00%45.305K1.29116.703M AUD−0.03 AUD−31.80%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
EOFECOFIBRE LIMITED
0.100 AUD−9.09%40.193K0.7540.028M AUD−0.12 AUD−442.92%0.00%Công nghiệp Chế biến
EVGEVION GROUP NL
0.032 AUD+3.23%154.895K0.3910.725M AUD−0.01 AUD+27.54%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
FINFIN RESOURCES LIMITED
0.018 AUD−10.00%1.966M0.6712.985M AUD−0.00 AUD−64.29%0.00%Công nghiệp Chế biến
FRMFARM PRIDE FOODS LIMITED
0.150 AUD0.00%1.681K0.0321.579M AUD−0.12 AUD+31.16%0.00%Công nghiệp Chế biến
FTZFERTOZ LIMITED
0.054 AUD+3.85%94.675K0.8213.407M AUD−0.02 AUD−107.14%0.00%Công nghiệp Chế biến
GAPGALE PACIFIC LIMITED
0.180 AUD0.00%128.496K7.9051.123M AUD13.850.01 AUD−69.12%11.11%Công nghiệp Chế biến
GLNGALAN LITHIUM LIMITED
0.580 AUD−0.85%1.679M1.64206.635M AUD−0.02 AUD−474.42%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
HZRHAZER GROUP LIMITED
0.690 AUD+5.34%631.515K4.09131.714M AUD−0.07 AUD+11.05%0.00%Công nghiệp Chế biến
INFINFINITY LITHIUM CORPORATION LIMITED
0.100 AUD+4.17%25.013K0.0944.409M AUD−0.01 AUD−210.98%0.00%Công nghiệp Chế biến
INGINGHAMS GROUP LIMITED
3.89 AUD−0.26%1.477M0.621.448B AUD24.030.16 AUD−27.56%3.72%Công nghiệp Chế biến
Mua
INRIONEER LTD
0.140 AUD−12.50%10.975M0.95337.826M AUD−0.00 AUD+23.73%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
IPLINCITEC PIVOT LIMITED
2.85 AUD−0.35%2.98M0.555.555B AUD9.910.29 AUD+275.59%9.44%Công nghiệp Chế biến
Mua
JATJATCORP LIMITED
0.300 AUD−11.76%2.001K0.0428.311M AUD−0.03 AUD+91.74%0.00%Công nghiệp Chế biến
LBLLASERBOND LIMITED
0.900 AUD−0.55%45.429K0.7399.781M AUD20.790.04 AUD+46.28%1.77%Công nghiệp Chế biến
LGLLYNCH GROUP HOLDINGS LIMITED
1.765 AUD+0.86%54.03K4.03213.616M AUD21.680.08 AUD−60.04%4.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
LGPLITTLE GREEN PHARMA LTD
0.135 AUD−3.57%404.764K1.5342.013M AUD−0.01 AUD+58.66%0.00%Công nghiệp Chế biến
LITLITHIUM AUSTRALIA LIMITED
0.028 AUD−6.67%1.635M1.9236.666M AUD−0.01 AUD+75.61%0.00%Công nghiệp Chế biến
LPMLITHIUM PLUS MINERALS LTD.
0.425 AUD+2.41%32.103K0.14Công nghiệp Chế biến
LRSLATIN RESOURCES LIMITED
0.215 AUD−14.00%29.546M1.79693.202M AUD−0.00 AUD−165.08%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
MCAMURRAY COD AUSTRALIA LIMITED
0.145 AUD0.00%20.754K0.18111.034M AUD−0.01 AUD−352.38%0.00%Công nghiệp Chế biến
MPPMETRO PERFORMANCE GLASS LIMITED
0.140 AUD+3.70%18.449K0.9424.159M AUD−0.10 AUD−1513.86%0.00%Công nghiệp Chế biến
NAMNAMOI COTTON LIMITED
0.470 AUD0.00%130.797K0.4596.397M AUD31.540.01 AUD1.06%Công nghiệp Chế biến
NHENOBLE HELIUM LIMITED
0.170 AUD0.00%1.952M0.4245.441M AUD−0.01 AUD−1177.78%0.00%Công nghiệp Chế biến
NUFNUFARM LIMITED
4.79 AUD0.00%827.684K0.771.829B AUD18.510.26 AUD+71.39%2.09%Công nghiệp Chế biến
Mua
ORAORORA LIMITED
2.66 AUD+0.76%4.085M0.733.535B AUD13.100.20 AUD+56.11%6.19%Công nghiệp Chế biến
Mua
ORIORICA LIMITED
15.65 AUD+0.45%528.438K0.627.097B AUD24.240.65 AUD2.76%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
PATPATRIOT LITHIUM LIMITED
0.190 AUD0.00%256.195K4.0616.497M AUD−0.06 AUD0.00%Công nghiệp Chế biến
PGHPACT GROUP HOLDINGS LTD
0.840 AUD+22.63%11.666M8.87235.839M AUD−0.02 AUD−107.79%0.00%Công nghiệp Chế biến
PLLPIEDMONT LITHIUM INC.
Chứng chỉ lưu ký
0.395 AUD+3.95%5.426M2.63775.152M AUD−0.01 AUD+79.87%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
PNNPOWER MINERALS LIMITED
0.210 AUD−6.67%9.202K0.0519.653M AUD0.00%Công nghiệp Chế biến
PPGPRO-PAC PACKAGING LIMITED
0.275 AUD+5.77%4.097K0.3347.219M AUD−0.07 AUD−202.48%0.00%Công nghiệp Chế biến
PSCPROSPECT RESOURCES LIMITED
0.085 AUD0.00%6.181K0.0339.383M AUD−0.01 AUD−12.26%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
QXRQX RESOURCES LIMITED
0.023 AUD−8.00%1.433M1.2327.643M AUD−0.00 AUD+21.43%0.00%Công nghiệp Chế biến
RFARARE FOODS AUSTRALIA LIMITED
0.045 AUD0.00%9.029K0.289.103M AUD−0.01 AUD+15.48%0.00%Công nghiệp Chế biến
RICRIDLEY CORPORATION LIMITED
2.37 AUD−0.42%432.656K0.73751.682M AUD18.710.13 AUD+65.62%3.47%Công nghiệp Chế biến
Mua
RLFRLF AGTECH LTD
0.105 AUD+5.00%139.823K6.8019.418M AUD−0.02 AUD−959.09%0.00%Công nghiệp Chế biến
SDVSCIDEV LTD
0.240 AUD0.00%143.159K0.6545.553M AUD−0.00 AUD−108.22%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SFGSEAFARMS GROUP LIMITED
0.005 AUD0.00%334.328K0.2824.183M AUD−0.00 AUD+69.81%0.00%Công nghiệp Chế biến
SHVSELECT HARVESTS LIMITED
3.30 AUD0.00%417.344K0.39399.494M AUD−0.95 AUD−852.10%0.61%Công nghiệp Chế biến
Mua
SYASAYONA MINING LIMITED
0.057 AUD−6.56%101.247M1.08627.891M AUD−0.00 AUD−30.77%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
TFLTASFOODS LIMITED
0.026 AUD−3.70%10K0.0911.364M AUD−0.03 AUD−1788.89%0.00%Công nghiệp Chế biến
WATWATERCO LIMITED
4.50 AUD0.00%4760.42158.279M AUD14.640.31 AUD−13.80%2.22%Công nghiệp Chế biến
WNRWINGARA AG LTD
0.023 AUD+4.55%48.324K0.543.862M AUD−0.03 AUD+52.80%0.00%Công nghiệp Chế biến
WOAWIDE OPEN AGRICULTURE LTD
0.160 AUD+6.67%13.134K0.0626.199M AUD−0.10 AUD−36.75%0.00%Công nghiệp Chế biến