Viễn thông (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
834.269M
Giá trị vốn hóa thị trường
34.400K
Khối lượng
+1.19%
Thay đổi
−6.25%
Hiệu suất Tháng
−15.00%
Hiệu suất Năm
−12.52%
Hiệu suất YTD
           
BATELCO BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS
0.511.19%0.01Bán34.400K17544.00834.269M12.990.04
Tải thêm