Truyền thông (Khu vực)

2
Cổ phiếu
814.399M
Giá trị vốn hóa thị trường
55.645K
Khối lượng
−0.25%
Thay đổi
−1.02%
Hiệu suất Tháng
−20.10%
Hiệu suất Năm
−3.53%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BATELCOBAHRAIN TELECOMMUNICATIONS
0.460BHD−0.22%−0.001BHD
Bán Mạnh
57.954K26.659K763.092MBHD11.410.04BHD
ZAINBHZAIN BAHRAIN BSC
0.141BHD−0.70%−0.001BHD
Mua
21.3K3.003K51.308MBHD