Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
77.740M
Giá trị vốn hóa thị trường
50.000K
Khối lượng
0%
Thay đổi
+0.60%
Hiệu suất Tháng
+5.62%
Hiệu suất Năm
−5.59%
Hiệu suất YTD
           
SEEF SEEF PROPERTIES
0.170.00%0.00Bán50.000K8450.0077.740M15.500.01
Tải thêm