Ngân hàng khu vực (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
6.378B
Giá trị vốn hóa thị trường
95.223K
Khối lượng
−0.28%
Thay đổi
+1.94%
Hiệu suất Tháng
+4222.61%
Hiệu suất Năm
−0.10%
Hiệu suất YTD
           
ABC ARAB BANKING CORPORATION
0.380.00%0.00Mua155.672K58377.00438.095M24.670.01
AUB AHLI UNITED BANK BSC
0.93-0.53%-0.01Mua131.400K122202.003.559B20.870.02
BARKA AL BARAKA BANKING GROUP
0.300.00%0.00Mua13.590K4077.00137.102M6.320.02
BBK BBK BSC
0.530.19%0.00Mua6.300K3345.30788.979M14.720.04
NBB NATIONAL BANK OF BAHRAIN
0.660.00%0.00Mua45.450K29997.001.228B21.930.03
SALAM AL SALAM BANK B.S.C
0.100.00%0.00Mua39.000K3783.00226.827M13.110.01
Tải thêm