Ngân hàng khu vực (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
14.890B
Giá trị vốn hóa thị trường
34.012K
Khối lượng
−0.37%
Thay đổi
−6.91%
Hiệu suất Tháng
−3.53%
Hiệu suất Năm
+1.57%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ABCARAB BANKING CORPORATION
0.255 USD−1.92%−0.005 USD
Bán
80K20.4K USD297.646M BHD5.230.02 BHD
BBKBBK BSC
0.526 BHD−0.19%−0.001 BHD
Theo dõi
98.75K51.943K BHD863.611M BHD13.380.04 BHD
KFHKUWAIT FINANCE HOUSE
2.640 USD−0.38%−0.010 USD
Bán Mạnh
24.168K63.804K USD13.491B BHD25.620.04 BHD
SALAMAL SALAM BANK B.S.C
0.095 BHD1.06%0.001 BHD
Bán
299.2K28.424K BHD238.349M BHD7.340.01 BHD