Hàng tiêu dùng không lâu bền

Công ty Bangladesh tham gia một lĩnh vực: hàng tiêu dùng không lâu bền

Những Công ty Bangladesh sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, hàng tiêu dùng không lâu bền. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như BRITISH AMERICAN TOBACCO BANGLADESH CO LTD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như FAR EAST KNITTING & DYEING INDUSTRIES LTD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
BATBCBRITISH AMERICAN TOBACCO BANGLADESH CO LTD
177,174 B BDT335,00 BDT+2,10%140,485 K0,5910,3732,31 BDT−4,47%3,05%
Sức mua mạnh
MARICOMARICO BANGLADESH LTD
69,026 B BDT2.201,70 BDT+0,47%5290,5315,43142,71 BDT+21,78%0,91%
Theo dõi
OLYMPICOLYMPIC INDUSTRIES LTD
25,012 B BDT125,00 BDT−0,08%55,633 K1,3914,948,37 BDT+2,02%4,80%
Theo dõi
RECKITTBENRECKITT BENCKISER (BANGLADESH) PLC
22,232 B BDT4.709,20 BDT+0,09%1840,311,17%
KOHINOORKOHINOOR CHEMICALS COMPANY (BANGLADESH) LTD.
21,575 B BDT644,70 BDT+0,70%59,798 K0,9751,3312,56 BDT+23,82%0,57%
BATASHOEBATA SHOE CO (BANGLADESH) LTD
12,612 B BDT948,20 BDT+2,85%5040,3928,9332,77 BDT−6,19%4,72%
Sức mua mạnh
LOVELLOTAUFIKA FOODS AND LOVELLO ICE-CREAM PLC
8,271 B BDT98,50 BDT+1,23%2,541 M1,6571,421,38 BDT−3,82%1,03%
GEMINISEAGEMINI SEA FOOD PLC
6,658 B BDT312,20 BDT+0,19%243,427 K0,8644,257,06 BDT−41,04%0,73%
ENVOYTEXENVOY TEXTILES LTD
5,938 B BDT34,70 BDT−1,98%6,99 K0,234,24%
KEYACOSMETKEYA COSMETICS LTD
5,291 B BDT4,80 BDT0,00%391,526 K0,300,00%
FORTUNEFORTUNE SHOES LTD.
5,205 B BDT31,20 BDT+2,30%1,299 M0,6229,491,06 BDT−26,79%1,64%
AILALIF INDUSTRIES LTD
4,806 B BDT109,30 BDT+0,64%678,054 K0,8051,942,10 BDT+33,56%1,57%
FEKDILFAR EAST KNITTING & DYEING INDUSTRIES LTD
4,178 B BDT20,20 BDT+5,76%3,898 M0,6712,551,61 BDT+9,01%5,24%
EMERALDOILEMERALD OIL INDUSTRIES LTD
3,925 B BDT43,80 BDT+1,86%433,708 K0,3721,132,07 BDT−31,46%2,33%
AMANFEEDAMAN FEED LTD
3,785 B BDT28,90 BDT0,00%115,322 K0,2787,340,33 BDT3,46%
NEWLINENEW LINE CLOTHINGS LTD
3,628 B BDT46,20 BDT0,00%2 K0,76
APEXFOOTAPEX FOOTWEAR LTD
3,295 B BDT232,00 BDT+0,65%8,414 K0,2922,1810,46 BDT+7,06%1,38%
GOLDENSONGOLDEN SON LTD
3,246 B BDT19,30 BDT+2,12%2,218 M0,63−0,49 BDT+52,00%0,53%
GHAILGOLDEN HARVEST AGRO INDUSTRIES LTD
3 B BDT14,60 BDT+5,04%370,594 K0,36−0,28 BDT+47,30%0,72%
LEGACYFOOTLEGACY FOOTWEAR LTD
2,938 B BDT69,20 BDT+1,47%182,17 K0,5678,950,88 BDT0,07%
RDFOODRANGPUR DAIRY & FOOD PRODUCTS LTD
2,434 B BDT32,50 BDT+4,50%213,243 K0,341,61%
FUWANGFOODFU-WANG FOODS LTD
2,383 B BDT22,20 BDT+3,26%631,696 K0,540,23%
NTCNATIONAL TEA CO LTD
2,251 B BDT332,70 BDT−2,43%3,784 K3,99−138,32 BDT−233,70%0,00%
ARGONDENIMARGON DENIMS LTD
2,167 B BDT16,00 BDT+2,56%9030,0119,790,81 BDT−10,98%6,41%
DSSLDRAGON SWEATER AND SPINNING LTD
2,003 B BDT9,60 BDT+1,05%252,893 K0,2640,510,24 BDT−62,85%1,05%
AMCLPRANAGRICULTURAL MARKETING COMPANY LTD (PRAN)
1,941 B BDT243,20 BDT+0,25%8,772 K0,7248,655,00 BDT+1,21%1,32%
TOSRIFATOSRIFA INDUSTRIES LTD
1,775 B BDT26,40 BDT+3,12%504,695 K0,4929,010,91 BDT−48,57%1,37%
KTLKATTALI TEXTILE LTD
1,721 B BDT15,10 BDT+2,03%550,684 K0,310,00%
APEXFOODSAPEX FOODS LTD
1,403 B BDT252,40 BDT+2,56%7,708 K0,3940,266,27 BDT+88,07%0,81%
HRTEXH.R.TEXTILE MILLS LTD
1,251 B BDT44,20 BDT+3,27%75,347 K0,23−7,76 BDT−362,59%1,17%
FAMILYTEXFAMILYTEX (BD) LTD
1,169 B BDT3,30 BDT0,00%60,837 K0,090,00%
APEXSPINNAPEX SPINNING & KNITTING MILLS LTD
887,88 M BDT107,10 BDT+1,32%1,512 K0,1528,613,74 BDT+7,90%1,89%
STYLECRAFTSTYLECRAFT LTD
752,553 M BDT55,70 BDT+2,77%17,869 K0,47−6,66 BDT−417,30%0,18%
DSHGARMEDESH GARMENTS LTD
629,914 M BDT75,40 BDT−0,79%5,431 K0,400,39%
NURANINURANI DYEING & SWEATER LTD
564,075 M BDT4,50 BDT−2,17%64,402 K0,440,00%
ZAHINTEXZAHINTEX INDUSTRIES LTD
482,788 M BDT5,80 BDT−1,69%42,27 K0,50−3,42 BDT+13,48%0,00%
TUNGHAITUNG HAI KNITTING & DYEING LTD
415,947 M BDT3,90 BDT0,00%89,965 K0,45
MEGHNAPETMEGHNA PET INDUSTRIES LTD
33,90 BDT+1,19%14,491 K0,26
MEGCONMILKMEGHNA CONDENSED MILK INDUSTRIES LTD
29,90 BDT−1,97%71,238 K0,47
TAMIJTEXTAMIJUDDIN TEXTILE MILLS PLC
124,40 BDT−1,43%6,72 K0,34
BANGASBANGAS LTD
111,50 BDT+1,83%24,677 K0,42