Tài chính

Công ty Bangladesh tham gia một lĩnh vực: tài chính

Những Công ty Bangladesh sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, tài chính. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như BRAC BANK LTD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như MIDLAND BANK PLC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
BRACBANKBRAC BANK LTD
69,196 B BDT39,10 BDT+5,68%1,809 M0,937,575,17 BDT2,56%
Sức mua mạnh
ISLAMIBANKISLAMI BANK BANGLADESH PLC
52,486 B BDT32,60 BDT0,00%10,00
ICBINVESTMENT CORPORATION OF BANGLADESH I.C.B.
49,954 B BDT57,60 BDT−2,87%15,829 K0,20−2,76 BDT−860,12%0,42%
DUTCHBANGLDUTCH-BANGLA BANK PLC
42,271 B BDT48,10 BDT0,00%63,826 K0,435,259,15 BDT3,10%
Sức mua mạnh
EBLEASTERN BANK PLC
36,398 B BDT26,80 BDT−0,74%668,78 K0,525,594,79 BDT4,15%
Theo dõi
PUBALIBANKPUBALI BANK PLC
29,268 B BDT25,30 BDT−0,78%57,232 K0,723,976,37 BDT4,39%
CITYBANKCITY BANK PLC
27,48 B BDT20,40 BDT+0,49%710,79 K0,854,284,76 BDT6,68%
Theo dõi
ALARABANKAL-ARAFAH ISLAMI BANK PLC
26,604 B BDT23,10 BDT+0,43%1,086 K0,0311,012,10 BDT4,12%
TRUSTBANKTRUST BANK LTD
25,153 B BDT27,20 BDT−0,37%72,588 K0,825,664,81 BDT4,08%
PRIMEBANKPRIME BANK PLC
23,665 B BDT20,90 BDT+1,46%2,412 K0,034,664,48 BDT8,37%
Theo dõi
BANKASIABANK ASIA PLC
21,569 B BDT18,50 BDT−2,12%12,93 K0,0811,181,65 BDT8,11%
NBLNATIONAL BANK LTD
20,928 B BDT6,50 BDT0,00%258,821 K0,23−6,06 BDT0,00%
SHAHJABANKSHAHJALAL ISLAMI BANK PLC
20,033 B BDT18,00 BDT−1,10%106,236 K0,505,363,36 BDT7,78%
IFICIFIC BANK PLC
18,068 B BDT9,40 BDT−1,05%3,09 M0,496,471,45 BDT2,47%
UTTARABANKUTTARA BANK PLC
17,754 B BDT21,50 BDT0,00%708,782 K0,985,563,86 BDT7,24%
JAMUNABANKJAMUNA BANK PLC
15,082 B BDT17,10 BDT+1,18%411,935 K1,115,643,03 BDT9,43%
UCBUNITED COMMERCIAL BANK LTD
14,108 B BDT9,10 BDT0,00%111,311 K0,375,801,57 BDT5,23%
IDLCIDLC FINANCE PLC
13,718 B BDT33,00 BDT−0,60%107,075 K0,854,55%
Sức mua mạnh
RUPALIBANKRUPALI BANK PLC
13,174 B BDT27,00 BDT−1,82%182,482 K0,4419,311,40 BDT0,00%
EXIMBANKEXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH PLC
12,304 B BDT8,50 BDT0,00%288,147 K0,503,492,43 BDT11,76%
SOUTHEASTBSOUTHEAST BANK PLC
12,304 B BDT9,20 BDT0,00%737,955 K2,537,691,20 BDT6,27%
MTBMUTUAL TRUST BANK PLC
12,289 B BDT12,50 BDT−0,79%83,849 K0,224,163,00 BDT8,00%
PREMIERBANPREMIER BANK LTD
12,211 B BDT9,90 BDT0,00%330,406 K0,362,903,42 BDT12,63%
NCCBANKNATIONAL CREDIT AND COMMERCE BANK PLC
11,659 B BDT10,50 BDT0,00%46,285 K0,266,611,59 BDT11,43%
NATLIFEINSNATIONAL LIFE INSURANCE CO LTD
10,972 B BDT101,10 BDT−1,94%10,471 K0,301,8953,55 BDT+12,64%3,76%
MERCANBANKMERCANTILE BANK PLC
10,844 B BDT9,80 BDT−1,01%183,635 K0,554,961,98 BDT10,20%
DHAKABANKDHAKA BANK PLC
10,569 B BDT10,50 BDT0,00%53,605 K0,495,761,82 BDT9,52%
DELTALIFEDELTA LIFE INSURANCE CO LTD
9,875 B BDT79,80 BDT−2,21%28,859 K0,2611,28%
NRBCBANKNRBC BANK PLC
9,281 B BDT11,20 BDT−0,88%558,262 K0,976,611,69 BDT9,82%
LANKABAFINLANKABANGLA FINANCE PLC
9,052 B BDT16,80 BDT−2,33%144,083 K0,205,95%
SIBLSOCIAL ISLAMI BANK PLC
8,979 B BDT7,50 BDT+1,35%134,641 K0,263,732,01 BDT6,67%
IPDCIPDC FINANCE LTD
8,455 B BDT21,70 BDT−2,69%556,431 K0,3724,420,89 BDT−50,07%2,19%
ONEBANKPLCONE BANK PLC
7,781 B BDT7,30 BDT0,00%304,077 K0,525,131,42 BDT4,63%
FIRSTSBANKFIRST SECURITY ISLAMI BANK PLC
7,611 B BDT6,30 BDT0,00%1,38 M0,722,272,77 BDT7,56%
GIBGLOBAL ISLAMI BANK PLC
7,258 B BDT7,00 BDT0,00%4,8 M0,774,791,46 BDT6,80%
SBACBANKSBAC BANK PLC
7,253 B BDT8,80 BDT0,00%148,029 K0,1911,970,74 BDT2,27%
STANDBANKLSTANDARD BANK PLC
7,141 B BDT6,40 BDT0,00%436,485 K1,464,881,31 BDT3,81%
EHLEASTERN HOUSING LTD
6,898 B BDT73,90 BDT−2,38%94,814 K0,2910,187,26 BDT+7,49%3,38%
DBHDBH FINANCE PLC
6,842 B BDT34,40 BDT+0,88%543,509 K0,357,644,50 BDT−7,47%4,36%
Theo dõi
ABBANKAB BANK PLC
6,718 B BDT7,50 BDT−1,32%2,201 M0,457,411,01 BDT0,00%
RELIANCINSRELIANCE INSURANCE LTD
6,688 B BDT63,60 BDT−1,70%10,01 K0,179,696,56 BDT+12,05%3,93%
CITYGENINSCITY INSURANCE PLC
5,842 B BDT85,70 BDT+1,66%180,0028,413,02 BDT+33,90%1,40%
RUPALILIFERUPALI LIFE INSURANCE COMPANY LTD
5,009 B BDT166,90 BDT−2,97%50,191 K0,130,66%
GREENDELTGREEN DELTA INSURANCE PLC
4,969 B BDT49,60 BDT−2,36%39,377 K0,538,046,17 BDT−1,37%5,04%
PRAGATILIFPRAGATI LIFE INSURANCE LTD
4,65 B BDT134,80 BDT−0,30%381,098 K1,040,89%
PIONEERINSPIONEER INSURANCE CO LTD
4,392 B BDT49,40 BDT−2,76%58,078 K0,3710,264,82 BDT−11,69%3,68%
CRYSTALINSCRYSTAL INSURANCE COMPANY LTD
4,088 B BDT92,90 BDT+0,87%755,417 K5,7932,712,84 BDT+3,41%0,68%
PRAGATIINSPRAGATI INSURANCE LTD
3,692 B BDT50,10 BDT−0,79%4,7 K0,289,965,03 BDT+0,48%3,73%
NHFILNATIONAL HOUSING FINANCE PLC
3,581 B BDT30,60 BDT−2,86%82,786 K0,334,90%
BDFINANCEBANGLADESH FINANCE LTD
3,426 B BDT18,20 BDT−2,67%138,306 K0,225,49%
POPULARLIFPOPULAR LIFE INSURANCE CO LTD
3,257 B BDT53,90 BDT−2,00%173,907 K0,477,05%
CENTRALINSCENTRAL INSURANCE CO LTD
3,082 B BDT58,00 BDT−2,19%146,199 K0,1528,952,00 BDT+7,84%2,07%
MEGHNALIFEMEGHNA LIFE INSURANCE CO LTD
2,998 B BDT70,70 BDT−1,39%195,282 K0,572,83%
EILEXPRESS INSURANCE LTD
2,966 B BDT45,50 BDT+3,17%720,132 K0,5332,031,42 BDT+31,78%1,54%
SANDHANINSSANDHANI LIFE INSURANCE CO LTD
2,753 B BDT25,10 BDT−1,57%74,496 K0,184,78%
FAREASTLIFFAREAST ISLAMI LIFE INSURANCE CO LTD
2,549 B BDT34,10 BDT−2,85%55,058 K0,800,00%
PARAMOUNTPARAMOUNT INSURANCE COMPANY LIMITED
2,403 B BDT59,10 BDT−1,66%81,826 K0,2027,822,12 BDT+21,91%1,69%
UTTARAFINUTTARA FINANCE & INVESTMENTS LTD
2,354 B BDT17,90 BDT−1,10%8,769 K0,590,00%
ICBIBANKICB ISLAMIC BANK LTD
2,194 B BDT3,30 BDT0,00%195,121 K0,54−0,90 BDT0,00%
EASTLANDEASTLAND INSURANCE CO LTD
2,181 B BDT26,00 BDT+1,56%424,279 K1,6624,661,05 BDT−36,09%3,85%
UNITEDFINUNITED FINANCE LTD
2,152 B BDT11,50 BDT+0,88%122,056 K0,575,22%
REPUBLICREPUBLIC INSURANCE COMPANY LTD
2,12 B BDT40,70 BDT−1,45%118,15 K0,202,70%
BGICBANGLADESH GENERAL INSURANCE COMPANY PLC
2,107 B BDT39,00 BDT0,00%21,782 K0,273,08%
SUNLIFEINSSUNLIFE INSURANCE COMPANY LTD
2,003 B BDT56,00 BDT−1,75%287,137 K0,400,00%
RUPALIINSRUPALI INSURANCE CO LTD
1,94 B BDT25,30 BDT−2,69%161,025 K0,373,95%
BNICLBANGLADESH NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD
1,894 B BDT42,80 BDT−2,51%20,174 K0,214,67%
NORTHRNINSNORTHERN ISLAMI INSURANCE LTD
1,843 B BDT43,20 BDT−0,69%10,388 K0,302,31%
ASIAPACINSASIA PACIFIC GENERAL INSURANCE CO LTD
1,804 B BDT42,60 BDT+0,47%34,691 K0,572,82%
PRIMEFINPRIME FINANCE & INVESTMENT LTD
1,801 B BDT6,60 BDT+1,54%2,484 K0,020,00%
CLICLCHARTERED LIFE INSURANCE COMPANY LTD
1,751 B BDT46,70 BDT−2,30%15,5 K0,430,43%
PEOPLESINSPEOPLES INSURANCE CO LTD
1,751 B BDT37,90 BDT−2,82%32,95 K0,082,64%
UNITEDINSUNITED INSURANCE CO LTD
1,722 B BDT38,70 BDT−2,76%20,169 K0,2921,761,78 BDT+1,65%2,58%
FEDERALINSFEDERAL INSURANCE CO LTD
1,691 B BDT23,80 BDT−0,42%147,091 K0,724,20%
DHAKAINSDHAKA INSURANCE LTD
1,637 B BDT40,80 BDT−1,92%25,259 K0,444,17%
GSPFINANCEGSP FINANCE COMPANY (BANGLADESH) LTD
1,621 B BDT9,60 BDT−2,04%183,987 K0,270,00%
STANDARINSSTANDARD INSURANCE LTD
1,611 B BDT37,20 BDT−1,33%19,265 K0,132,69%
ISLAMIINSISLAMI INSURANCE BANGLADESH LTD
1,605 B BDT39,00 BDT−2,74%29,143 K0,8512,973,01 BDT+1,27%3,85%
ASIAINSASIA INSURANCE LTD
1,586 B BDT33,70 BDT−1,75%26,776 K0,2815,442,18 BDT+24,80%3,26%
KARNAPHULIKARNAPHULI INSURANCE CO LTD
1,544 B BDT34,40 BDT−2,55%421,736 K0,392,91%
TAKAFULINSTAKAFUL ISLAMI INSURANCE LTD
1,529 B BDT35,90 BDT−2,71%1,99 K0,082,79%
BAYLEASINGBAY LEASING & INVESTMENT LTD
1,435 B BDT9,70 BDT−2,02%69,477 K0,16−5,65 BDT+5,98%0,00%
JANATAINSJANATA INSURANCE CO LTD
1,399 B BDT30,00 BDT−2,28%61,465 K0,3524,151,24 BDT+8,40%3,67%
PROVATIINSPROVATI INSURANCE CO LTD
1,383 B BDT34,30 BDT−2,83%80,495 K0,513,50%
CONTININSCONTINENTAL INSURANCE LTD
1,367 B BDT31,30 BDT−1,88%95,338 K0,301,52%
MERCINSMERCANTILE INSURANCE COMPANY PLC
1,366 B BDT31,70 BDT−2,46%11,109 K0,683,15%
SONARBAINSSONAR BANGLA INSURANCE LTD
1,362 B BDT32,40 BDT−2,99%24,822 K0,502,94%
NITOLINSNITOL INSURANCE CO LTD
1,359 B BDT33,80 BDT−2,03%10,39 K0,1923,991,41 BDT−28,30%3,11%
UNIONCAPUNION CAPITAL LTD
1,346 B BDT7,80 BDT−2,50%29,964 K0,060,00%
MIDASFINMIDAS FINANCING PLC
1,237 B BDT8,60 BDT−2,27%28,808 K0,161,74%
ISLAMICFINISLAMIC FINANCE & INVESTMENT LTD
1,221 B BDT8,70 BDT−1,14%39,138 K0,27−3,32 BDT−5.311,29%5,75%
PHENIXINSPHOENIX INSURANCE CO LTD
1,206 B BDT29,90 BDT−2,61%11,984 K0,164,01%
GLOBALINSGLOBAL INSURANCE COMPANY LTD
1,196 B BDT29,50 BDT−2,32%17,165 K0,104,15%
SSICLSIKDER INSURANCE COMPANY LIMITED
1,188 B BDT29,70 BDT−1,66%107,285 K0,150,00%
PRIMELIFEPRIME ISLAMI LIFE INSURANCE LTD
1,151 B BDT37,70 BDT−1,82%26,919 K1,30
DGICDESH GENERAL INSURANCE COMPANY LTD
1,136 B BDT28,40 BDT−1,39%45,331 K0,191,76%
PHOENIXFINPHOENIX FINANCE AND INVESTMENTS LTD
1,111 B BDT6,70 BDT−1,47%59,159 K0,160,00%
AGRANINSAGRANI INSURANCE CO LTD
1,108 B BDT32,60 BDT−2,69%53,762 K0,633,68%
BIFCBANGLADESH INDUSTRIAL FINANCE CO LTD
1,027 B BDT10,20 BDT−1,92%20,726 K0,250,00%
PADMALIFEPADMA ISLAMI LIFE INSURANCE LIMITED
972 M BDT25,00 BDT−2,72%23,732 K0,210,00%
PLFSLPEOPLE'S LEASING & FINANCIAL SERVICES LTD
970,498 M BDT3,40 BDT−2,86%59,959 K0,12