Thiết bị/ Công cụ điện (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
1.713B
Giá trị vốn hóa thị trường
165.158K
Khối lượng
+0.31%
Thay đổi
−5.71%
Hiệu suất Tháng
+6.89%
Hiệu suất Năm
+8.36%
Hiệu suất YTD
          
BAR BARCO
19.310.31%0.06Bán165.158K1.713B-0.143317.00
Tải thêm