Giới thiệu

Euronext Brussels (EURONEXTBRU) là sở giao dịch chứng khoán chính ở Bỉ. Sàn được thành lập vào năm 1801 với tư cách là Sở giao dịch Chứng khoán Brussels và có trụ sở tại Brussels, thủ đô của đất nước, một trung tâm chính trị và tài chính quan trọng ở Châu Âu. Sàn giao dịch sáp nhập với Sàn giao dịch chứng khoán Amsterdam và Paris Bourse vào năm 2000 để tạo thành Sở giao dịch Châu Âu Euronext, hiện là sàn giao dịch lớn nhất ở Châu Âu lục địa. EURONEXTBRU được giám sát bởi Cơ quan Thị trường và Dịch vụ Tài chính (FSMA) và chịu sự điều chỉnh của quy định của cả E.U. và Bỉ. Giao dịch điện tử được thực hiện thông qua nền tảng giao dịch toàn cầu (UTP), sẽ được thay thế bằng một nền tảng giao dịch đa thị trường mới có tên là Optiq. Sàn niêm yết 181 công ty với tổng giá trị thị trường là 347 tỷ euro và cũng có trái phiếu và ETF.

Trong số các mã chứng khoán được niêm yết, có nhiều công ty nổi tiếng và được giao dịch thường xuyên như như AB InBev, KBC Group, Solvay, UCB và Umicore. Chỉ số chứng khoán chính là BEL 20, chỉ số giá trị vốn hóa thị trường thả nổi theo dõi hiệu suất của 20 công ty niêm yết lớn nhất. Nó được xem là chỉ số đại diện nhất của thị trường chứng khoán Bỉ. Các chỉ số liên quan là chỉ số Bell All-share rộng và BEL 20 GR, tổng chỉ số lợi nhuận gộp theo dõi lợi nhuận vốn của các công ty BEL 20 theo thời gian. Tất cả các mã thành phần được sàng lọc để đảm bảo đủ điều kiện và được xem xét định kỳ. EURONEXTBRU hoạt động như một số chỉ số phản ánh hiệu suất của các ngành và ngành công nghiệp quốc gia. Cổ phiếu của Bỉ cũng được bao gồm trong các chỉ số Châu Âu khác nhau như chỉ số Euronext 100, theo dõi hiệu suất của các cổ phiếu Châu Âu lớn nhất và có tính thanh khoản lớn nhất.