Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Bỉ

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại1.109B EUR5.05%−1.08%97.054K13
Truyền thông3.603B EUR7.52%+2.15%344.757K22
Khách hàng Lâu năm607.349M EUR2.47%+0.70%59.123K23
Hàng tiêu dùng không lâu bền124.863B EUR0.88%−0.21%815.146K611
Dịch vụ Khách hàng9.702B EUR1.27%−0.59%47.303K33
Dịch vụ Phân phối6.474B EUR0.93%+0.49%66.816K22
Công nghệ Điện tử4.923B EUR2.57%−0.92%66.946K33
Tài chính85.065B EUR3.60%+0.13%294.34K750
Công nghệ Sức khỏe40.57B EUR0.44%−0.37%141.989K411
Dịch vụ Công nghiệp8.25B EUR1.31%+0.22%14.268K25
Hỗn hợp11.701M EUR−2.82%99.2K23
Khoáng sản phi năng lượng9.03B EUR2.20%−0.41%308.654K35
Công nghiệp Chế biến17.531B EUR2.44%+0.90%211.521K47
Sản xuất Chế tạo4.139B EUR1.92%+0.22%23.417K57
Bán Lẻ5.538B EUR0.05%+0.46%64.609K22
Dịch vụ Công nghệ641.547M EUR2.97%+1.80%26.133K25
Vận chuyển3.799B EUR5.69%−0.06%184.842K12
Công ty dịch vụ công cộng9.108B EUR1.84%−1.21%37.354K22