Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Bỉ

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Lợi suất cổ tức dự phóng
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại1.236BEUR5.55%1.29%167.422K13
Truyền thông132.135BEUR4.04%0.43%17.782K36
Khách hàng Lâu năm74BEUR4.66%0.84%41034
Hàng tiêu dùng không lâu bền115.038BEUR0.65%−0.94%1.453M610
Dịch vụ Khách hàng12.855BEUR2.09%4.07%29.762K44
Dịch vụ Phân phối6.894BEUR0.22%−0.48%77.463K22
Công nghệ Điện tử296.783BEUR3.84%−4.04%1.82K45
Năng lượng Mỏ50.571BEUR6.16%1.28%1.921K11
Tài chính260.96BEUR3.22%0.40%77.26K850
Công nghệ Sức khỏe35.063BEUR0.50%−0.24%115.057K413
Dịch vụ Công nghiệp8.964BEUR0.74%0.20%13.156K26
Hỗn hợp18.184MEUR3.12%10.015K23
Khoáng sản phi năng lượng11.078BEUR1.70%1.18%284.806K35
Công nghiệp Chế biến17.899BEUR2.18%0.96%178.217K47
Sản xuất Chế tạo120.758BEUR2.88%1.03%1.901K59
Bán Lẻ3.3BEUR3.10%1.36%109.397K22
Dịch vụ Công nghệ1.701TEUR1.10%1.71%2037
Vận chuyển3.35BEUR0.12%1.78%359.566K12
Công ty dịch vụ công cộng38.068BEUR3.77%−0.35%13.996K23