Vận tải biển (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
3.629B
Giá trị vốn hóa thị trường
228.297K
Khối lượng
−5.45%
Thay đổi
+2.90%
Hiệu suất Tháng
+57.83%
Hiệu suất Năm
−1.97%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
EURNEURONAV
15.55 EUR−5.81%−0.96 EUR
Bán Mạnh
248.844K3.87M EUR3.136B EUR16.411.01 EUR
EXMEXMAR ORD.
8.61 EUR−3.15%−0.28 EUR
Bán
97.52K839.647K EUR492.722M EUR−0.16 EUR1.849K