Sản xuất hỗn hợp (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
111.780M
Giá trị vốn hóa thị trường
120
Khối lượng
−0.22%
Thay đổi
+0.90%
Hiệu suất Tháng
−12.82%
Hiệu suất Năm
0%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
MIKOMIKO
89.8 EUR−0.22%−0.2 EUR
Mua
12010.776K111.78M EUR21.554.18 EUR1.278K