Truyền thông (Khu vực)

6
Cổ phiếu
132.135B
Giá trị vốn hóa thị trường
17.782K
Khối lượng
+0.43%
Thay đổi
+5.63%
Hiệu suất Tháng
+14.00%
Hiệu suất Năm
+7.13%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
DTELDEUTSCHE TELEKOM AANDELEN
20.280EUR−0.10%−0.020EUR
Mua
81916.609K100.98BEUR13.581.50EUR216.528K
OBELORANGE BELGIUM
16.20EUR−0.00%−0.00EUR
Theo dõi
73111.842K972.234MEUR1.321K
PROXPROXIMUS
9.526EUR−0.52%−0.050EUR
Theo dõi
65.847K627.259K3.09BEUR6.731.41EUR11.532K
TFATELEFONICA
3.536EUR0.74%0.026EUR
Theo dõi
134620.068BEUR122.860.03EUR104.15K
TITTELECOM ITALIA
0.2709EUR0.00%0.0000EUR
Sức mua mạnh
100275.344BEUR−0.54EUR51.929K
TNETTELENET GROUP
15.74EUR0.77%0.12EUR
Theo dõi
7.657K120.521K1.681BEUR1.5210.02EUR3.432K