Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

4
Cổ phiếu
74.000B
Giá trị vốn hóa thị trường
410
Khối lượng
+0.84%
Thay đổi
+1.07%
Hiệu suất Tháng
−36.30%
Hiệu suất Năm
+3.34%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AGFBAGFA-GEVAERT
2.895EUR−0.34%−0.010EUR
Theo dõi
48.808K141.299K448.205MEUR−0.38EUR6.993K
BELYSBELYSSE GROUP NV
1.190EUR0.00%0.000EUR
Bán
4K4.76K42.773MEUR4.029K
EVSEVS BROADC.EQUIPM.
22.10EUR0.45%0.10EUR
Theo dõi
10.477K231.542K296.182MEUR8.572.59EUR551
VWAVOLKSWAGEN
161.15EUR0.84%1.35EUR
Mua
7111.442K73.213BEUR4.9432.38EUR672.789K