Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

3
Cổ phiếu
10.744B
Giá trị vốn hóa thị trường
38.674K
Khối lượng
−0.71%
Thay đổi
−3.86%
Hiệu suất Tháng
+7.69%
Hiệu suất Năm
−3.86%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
DIED'IETEREN GROUP
174.0EUR0.52%0.9EUR
Bán
8.915K1.551M9.39BEUR35.114.97EUR
KINKINEPOLIS GROUP
39.46EUR−0.25%−0.10EUR
Theo dõi
12.713K501.655K1.064BEUR36.361.09EUR1.962K
ROUROULARTA
18.00EUR−2.17%−0.40EUR
Mua
3897.002K214.151MEUR13.611.35EUR1.243K