Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

7
Cổ phiếu
17.899B
Giá trị vốn hóa thị trường
178.217K
Khối lượng
+0.96%
Thay đổi
+8.42%
Hiệu suất Tháng
−0.52%
Hiệu suất Năm
+8.49%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BTLSBIOTALYS NV
6.88EUR−1.71%−0.12EUR
Bán
19.255K132.474K213.001MEUR
ENGBROSIER
17.9EUR0.56%0.1EUR
Bán
234124.565MEUR−129.96EUR240
RECRECTICEL
17.20EUR1.78%0.30EUR
Sức mua mạnh
64.393K1.108M961.164MEUR22.550.76EUR
SIPSIPEF
56.0EUR0.36%0.2EUR
Bán
1.249K69.944K583.482MEUR5.719.78EUR
SOLBSOLVAY
106.55EUR0.85%0.90EUR
Sức mua mạnh
278.318K29.655M10.992BEUR5.9017.92EUR21.606K
SOLVSOLVAC NOM(RETAIL)
112.5EUR2.27%2.5EUR
Sức mua mạnh
88599.563K2.405BEUR4.5424.23EUR
TESBTESSENDERLO GROUP
32.45EUR0.31%0.10EUR
Theo dõi
22.587K732.948K2.74BEUR5.485.90EUR4.838K