Các công ty của Các công ty Brazil hoạt động trong một ngành: hàng nông sản/chế biến

Danh sách sau có Các công ty Brazil hoạt động trong cùng ngành, hàng nông sản/chế biến. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như BRASILAGRO ON NM hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như JOSAPAR ON, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
8,354 B BRL18,70 BRL−1,58%1,742 M0,9113,721,36 BRL−40,87%4,66%Công nghiệp Chế biến
Mua
CAML3CAMIL ON NM
3,095 B BRL8,80 BRL−2,76%225,2 K0,348,271,06 BRL+18,88%3,23%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
AGRO3BRASILAGRO ON NM
2,709 B BRL26,95 BRL−1,39%183,4 K0,6911,312,38 BRL+315,37%11,75%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
JALL3JALLESMACHADON NM
2,222 B BRL7,110 BRL−2,87%640,4 K1,7024,770,29 BRL−87,76%6,03%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SOJA3BOA SAFRA ON NM
2,112 B BRL15,350 BRL−1,67%433,6 K1,145,532,77 BRL+100,98%5,24%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
PETZ3PETZ ON NM
1,799 B BRL3,75 BRL−3,60%6,741 M1,06180,290,02 BRL−80,90%0,24%Công nghiệp Chế biến
Mua
JJOPA3JOSAPAR ON
243,263 M BRL23,00 BRL+9,52%2000,4913,991,64 BRL−38,83%1,88%Công nghiệp Chế biến
MMNPR3MINUPAR ON
88,041 M BRL13,49 BRL+8,79%15 K3,867,831,72 BRL−43,13%0,00%Công nghiệp Chế biến