Các công ty của Các công ty Brazil hoạt động trong một ngành: dịch vụ xử lý dữ liệu

Danh sách sau có Các công ty Brazil hoạt động trong cùng ngành, dịch vụ xử lý dữ liệu. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như DXC TECHNOLODRN hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như EURONETWORLDDRN, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
V1RS34VERISK ANALYDRN
Chứng chỉ lưu ký
222,142 B BRL20,46 BRL+1,99%100,170,7626,94 BRL+65,98%0,53%Dịch vụ Công nghệ
M1SC34MSCI INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
220,959 B BRL63,78 BRL+1,08%2 K4,4839.862,500,00 BRL+23,08%0,73%Dịch vụ Công nghệ
Z2SC34ZSCALER INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
160,279 B BRL34,720 BRL−1,03%50,00−2,62 BRL+72,06%0,00%Dịch vụ Công nghệ
G2DD34GODADDY INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
115,091 B BRL80,750 BRL+1,34%4,646 K2,241,3460,45 BRL+470,99%0,00%Dịch vụ Công nghệ
A1KA34AKAMAI TECHNDRN
Chứng chỉ lưu ký
81,427 B BRL44,84 BRL+0,81%10,0126.376,470,00 BRL+41,67%0,00%Dịch vụ Công nghệ
E2EF34EURONETWORLDDRN
Chứng chỉ lưu ký
26,269 B BRL3,830 BRL+9,74%281,580,1232,30 BRL+4,93%0,00%Dịch vụ Công nghệ
D1XC34DXC TECHNOLODRN
Chứng chỉ lưu ký
19,944 B BRL108,00 BRL+0,93%50,7159,031,83 BRL0,00%Dịch vụ Công nghệ
G1DS34GDS HOLDINGSDRN
Chứng chỉ lưu ký
12,124 B BRL6,390 BRL−1,99%3,331 K1,19−1,99 BRL−176,07%0,00%Dịch vụ Công nghệ
F2VR34FIVERR INTL DRN
Chứng chỉ lưu ký
4,963 B BRL6,310 BRL−5,11%620,345,741,10 BRL0,00%Dịch vụ Công nghệ
K2CG34KINGSOFT CHLDRN
Chứng chỉ lưu ký
3,753 B BRL2,440 BRL−2,40%880,06−0,38 BRL+32,21%0,00%Dịch vụ Công nghệ
LWSA3LWSA ON NM
2,583 B BRL4,52 BRL+4,39%7,832 M1,00−0,09 BRL−270,99%1,21%Dịch vụ Công nghệ
Mua